Norrbotten
Viimeisin 24 tuntia
Norrbotten tarjoaa lappilaisille tehohoitoa, jos raja pidetään auki Ruotsissa työssä käyville hoitajille ja lääkäreille

Norr­bot­ten tarjoaa lap­pi­lai­sil­le te­ho­hoi­toa, jos raja pi­de­tään auki Ruot­sis­sa työssä käy­vil­le hoi­ta­jil­le ja lää­kä­reil­le

01.04.2020 18:43
Tilaajille
Kuukausi
Koronavirus vaati Norrbottenissa jo kolmannen kuolonuhrin – Ruotsi sulkee vanhainkodit

Ko­ro­na­vi­rus vaati Norr­bot­te­nis­sa jo kol­man­nen kuo­lon­uh­rin – Ruotsi sulkee van­hain­ko­dit

31.03.2020 18:14
Ruotsin Norrbottenissa ensimmäinen koronakuolema – alueella tehohoidossa viisi henkilöä, Norjan Lapissa todettu kaksi viruksen aiheuttamaa kuolemaa

Ruotsin Norr­bot­te­nis­sa en­sim­mäi­nen ko­ro­na­kuo­le­ma – alueel­la te­ho­hoi­dos­sa viisi hen­ki­löä, Norjan Lapissa todettu kaksi vi­ruk­sen ai­heut­ta­maa kuo­le­maa

25.03.2020 12:49
Viisi sairastunut koronavirukseen Ruotsin Lapissa – WHO julisti koronaviruksen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi

Viisi sai­ras­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­seen Ruotsin Lapissa – WHO julisti ko­ro­na­vi­ruk­sen maail­man­laa­jui­sek­si pan­de­miak­si

11.03.2020 19:42
Koronavirus tuli Ruotsin Lappiin – Italiassa lomaillut ruotsalaisnainen sairastui ja antoi positiivisen tuloksen

Ko­ro­na­vi­rus tuli Ruotsin Lappiin – Ita­lias­sa lo­mail­lut ruot­sa­lais­nai­nen sai­ras­tui ja antoi po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen

09.03.2020 22:04
Vanhemmat
Norrbottenin väki väheni eniten Ruotsissa, Pajalassa kaivos vetää alueelle asukkaita

Norr­bot­te­nin väki väheni eniten Ruot­sis­sa, Pa­ja­las­sa kaivos vetää alueel­le asuk­kai­ta

21.02.2020 13:01
Norrbottenilaisten terveys suomalaisissa käsissä – Suomalaisuus tulee esiin suoraviivaisuutena, omien järkevien ratkaisujen tekemisenä, joskus myös byrokratian rattaiden oikomisena

Norr­bot­te­ni­lais­ten terveys suo­ma­lai­sis­sa käsissä – Suo­ma­lai­suus tulee esiin suo­ra­vii­vai­suu­te­na, omien jär­ke­vien rat­kai­su­jen te­ke­mi­se­nä, joskus myös by­ro­kra­tian rat­tai­den oi­ko­mi­se­na

26.01.2020 18:00
Tilaajille