Norja
Viimeisin 12 tuntia
Apulaisoikeuskansleri ei löydä virhettä Tenon kalastusoikeuksien vuokraamisesta viime kesänä

Apu­lais­oi­keus­kans­le­ri ei löydä vir­het­tä Tenon ka­las­tus­oi­keuk­sien vuok­raa­mi­ses­ta viime kesänä

07:00
Viikko
Norjan pohjoisin maakunta eristyi muusta maailmasta – lumivyöryt ja myrskyt aina talvella uhkana

Norjan poh­joi­sin maa­kun­ta eristyi muusta maail­mas­ta – lu­mi­vyö­ryt ja myrskyt aina tal­vel­la uhkana

01.04.2020 11:18
Kolonna kulkee Norjassa

Kolonna kulkee Nor­jas­sa

01.04.2020 10:35
Siida sai tukea kahden miljoonan euron yhteiseen hankkeeseen Norjan ja Ruotsin saamelaismuseoiden kanssa

Siida sai tukea kahden mil­joo­nan euron yh­tei­seen hank­kee­seen Norjan ja Ruotsin saa­me­lais­mu­seoi­den kanssa

31.03.2020 19:02
Korona lopetti myös taistelun Narvikista, elokuva Norjan suurimmasta sotaoperaatiosta  pantu jäihin

Korona lopetti myös tais­te­lun Nar­vi­kis­ta, elokuva Norjan suu­rim­mas­ta so­ta­ope­raa­tios­ta pantu jäihin

31.03.2020 11:30
Kuukausi ja vanhemmat
Ruotsin Norrbottenissa ensimmäinen koronakuolema – alueella tehohoidossa viisi henkilöä, Norjan Lapissa todettu kaksi viruksen aiheuttamaa kuolemaa

Ruotsin Norr­bot­te­nis­sa en­sim­mäi­nen ko­ro­na­kuo­le­ma – alueel­la te­ho­hoi­dos­sa viisi hen­ki­löä, Norjan Lapissa todettu kaksi vi­ruk­sen ai­heut­ta­maa kuo­le­maa

25.03.2020 12:49
Pilkkimatkailulle Norjaan tuli musta kevät, tuleeko Tenolle musta kesä?

Pilk­ki­mat­kai­lul­le Norjaan tuli musta kevät, tuleeko Tenolle musta kesä?

25.03.2020 11:43
Tilaajille
NRK: Pohjois-Norjassa ensimmäinen koronakuolema

NRK: Poh­jois-Nor­jas­sa en­sim­mäi­nen ko­ro­na­kuo­le­ma

24.03.2020 18:10
Pöytäkirja Tenojoen kalastussäännön muutoksista allekirjoitettiin – Lupamyynnin aloittamisesta ei vielä tietoa, Norja ja Suomi pohtivat koronaviruksen vaikutuksia

Pöy­tä­kir­ja Te­no­joen ka­las­tus­sään­nön muu­tok­sis­ta al­le­kir­joi­tet­tiin – Lu­pa­myyn­nin aloit­ta­mi­ses­ta ei vielä tietoa, Norja ja Suomi poh­ti­vat ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tuk­sia

24.03.2020 11:55
Kesämökeilleen menneet on komennettu heti kotiin – "Ei se ole Norjassa suositus, vaan käsky", tulkitsee Ålesundissa asuva Åsa Kunnas

Ke­sä­mö­keil­leen menneet on ko­men­net­tu heti kotiin – "Ei se ole Nor­jas­sa suo­si­tus, vaan käsky", tul­kit­see Åle­sun­dis­sa asuva Åsa Kunnas

19.03.2020 14:28
Tilaajille
Rajoitettu liikenne Norjan ja Ruotsin rajoilla voimaan torstaiyönä: Tavaraliikenne jatkuu normaalisti

Ra­joi­tet­tu lii­ken­ne Norjan ja Ruotsin ra­joil­la voimaan tors­taiyö­nä: Ta­va­ra­lii­ken­ne jatkuu nor­maa­lis­ti

18.03.2020 20:23
Mikael olisi halunnut ajaa 14 rekikoiraansa perille asti – Norjan koronapäätökset keskeyttivät 1 200 kilometrin valjakkokisan Finnmarkin tuntureilla

Mikael olisi ha­lun­nut ajaa 14 re­ki­koi­raan­sa perille asti – Norjan ko­ro­na­pää­tök­set kes­keyt­ti­vät 1 200 ki­lo­met­rin val­jak­ko­ki­san Finn­mar­kin tun­tu­reil­la

17.03.2020 20:14
"Sikspäkin takia ei kannata ottaa kahden viikon karanteenia" – Norjan poliisi valvoo rajalla, suomalaiselta kyläkauppiaalta katosi 90 prosenttia asiakkaista

"Siks­pä­kin takia ei kannata ottaa kahden viikon ka­ran­tee­nia" – Norjan poliisi valvoo ra­jal­la, suo­ma­lai­sel­ta ky­lä­kaup­piaal­ta katosi 90 pro­sent­tia asiak­kais­ta

17.03.2020 19:30
Hiljaista on Neidenissä

Hil­jais­ta on Nei­de­nis­sä

17.03.2020 16:41
Hetki historian parasta kauppaa ja sitten totaalinen stoppi, rajakauppa hiljeni Enontekiöllä

Hetki his­to­rian parasta kauppaa ja sitten to­taa­li­nen stoppi, ra­ja­kaup­pa hiljeni Enon­te­kiöl­lä

16.03.2020 11:58
Japanilaiset turistit rahdattiin Norjasta rajan yli Kilpisjärvelle

Ja­pa­ni­lai­set tu­ris­tit rah­dat­tiin Nor­jas­ta rajan yli Kil­pis­jär­vel­le

13.03.2020 15:51
"Jos ei korjausliikkeitä tehdä, kyllä nämä nykyiset säännöt ovat perinnekalastuksen saattohoitoa" – Tenojoen kalastussääntöön pohdittiin uusia parannuksia Utsjoella

"Jos ei kor­jaus­liik­kei­tä tehdä, kyllä nämä ny­kyi­set säännöt ovat pe­rin­ne­ka­las­tuk­sen saat­to­hoi­toa" – Te­no­joen ka­las­tus­sään­töön poh­dit­tiin uusia pa­ran­nuk­sia Uts­joel­la

08.03.2020 17:20
Kalastusministeriltä terveisiä Tenolle

Ka­las­tus­mi­nis­te­ril­tä ter­vei­siä Tenolle

08.03.2020 17:03
Suomalaisten osallistuminen Cold Response -harjoitukseen on peruttu – 850 ihmistä on joutunut karanteeniin harjoitusleirillä Pohjois-Norjassa koronavirustartunnan takia

Suo­ma­lais­ten osal­lis­tu­mi­nen Cold Res­pon­se -har­joi­tuk­seen on peruttu – 850 ihmistä on jou­tu­nut ka­ran­tee­niin har­joi­tus­lei­ril­lä Poh­jois-Nor­jas­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan takia

08.03.2020 12:13
Tenojoen kalastussäännön muuttamisesta järjestetään keskustelutilaisuus Utsjoella

Te­no­joen ka­las­tus­sään­nön muut­ta­mi­ses­ta jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Uts­joel­la

04.03.2020 13:51