Norja
Viimeisin 24 tuntia
Mies puukotti kolmea naista Norjassa – yksi kuoli saamiinsa vammoihin

Mies puu­kot­ti kolmea naista Nor­jas­sa – yksi kuoli saa­miin­sa vam­moi­hin

08:15 0
Kuukausi
Joistain Ruotsin alueista voi nyt matkustaa Tanskaan ja Norjaan – kotimaanmatkailu huolettaa Ruotsissa

Jois­tain Ruotsin alueis­ta voi nyt mat­kus­taa Tans­kaan ja Norjaan – ko­ti­maan­mat­kai­lu huo­let­taa Ruot­sis­sa

12.07.2020 16:27 0

Suo­ma­lais­mies on kuollut su­kel­lus­on­net­to­muu­des­sa Norjan Lo­foo­teil­la

09.07.2020 07:46 0
Tilaajille
Lapin kautta maahan tulevat turistit työllistävät Pohjois-Norjan poliisia – käännytyksiä päivittäin

Lapin kautta maahan tulevat tu­ris­tit työl­lis­tä­vät Poh­jois-Nor­jan po­lii­sia – kään­ny­tyk­siä päi­vit­täin

06.07.2020 17:59 0
Tilaajille
Norjan kalatalousministeri: Pekingin koronavirusrypäs ei ole lähtöisin norjalaisesta lohesta

Norjan ka­la­ta­lous­mi­nis­te­ri: Pe­kin­gin ko­ro­na­vi­rus­ry­päs ei ole läh­töi­sin nor­ja­lai­ses­ta lohesta

18.06.2020 14:05 0
IL: Kiinassa ryhdytty boikotoimaan eurooppalaista lohta leikkuulaudalle paikannetun koronaviruslöydöksen vuoksi – Norjan lohimarkkinoille edessä ehkä miljoonien tappiot

IL: Kii­nas­sa ryh­dyt­ty boi­ko­toi­maan eu­roop­pa­lais­ta lohta leik­kuu­lau­dal­le pai­kan­ne­tun ko­ro­na­vi­rus­löy­dök­sen vuoksi – Norjan lo­hi­mark­ki­noil­le edessä ehkä mil­joo­nien tappiot

16.06.2020 22:07 2
Tilaajille
Vanhemmat
"Lihakuorma uskallettiin tilata, kun Erna lupasi avata rajat" – Käsivarressa iloitaan elämän normalisoitumisesta, ensimmäiset norjalaiset ehtivät Kilpishalliin jo aamulla

"Li­ha­kuor­ma us­kal­let­tiin tilata, kun Erna lupasi avata rajat" – Kä­si­var­res­sa iloi­taan elämän nor­ma­li­soi­tu­mi­ses­ta, en­sim­mäi­set nor­ja­lai­set ehtivät Kil­pis­hal­liin jo aamulla

15.06.2020 18:30 0
Tilaajille
"Tammikuu jatkui kolme kuukautta" – Norjan raja avautui ja Kilpisjärvellä iloitaan elämän normalisoitumisesta

"Tam­mi­kuu jatkui kolme kuu­kaut­ta" – Norjan raja avautui ja Kil­pis­jär­vel­lä iloi­taan elämän nor­ma­li­soi­tu­mi­ses­ta

15.06.2020 13:54 0
Tilaajille
Norjan ja Suomen raja on Lapin kunnille kriittisempi kuin Ruotsin raja – "Kunnat ovat olleet hätää kärsimässä"

Norjan ja Suomen raja on Lapin kun­nil­le kriit­ti­sem­pi kuin Ruotsin raja – "Kunnat ovat olleet hätää kär­si­mäs­sä"

12.06.2020 22:04 0
Norja avaa rajansa suomalaisille matkustajille maanantaina – Kevään aiheuttamien tappioiden paikkaaminen vie vuosia, sanoo karigasniemeläinen yrittäjä

Norja avaa rajansa suo­ma­lai­sil­le mat­kus­ta­jil­le maa­nan­tai­na – Kevään ai­heut­ta­mien tap­pioi­den paik­kaa­mi­nen vie vuosia, sanoo ka­ri­gas­nie­me­läi­nen yrit­tä­jä

12.06.2020 16:09 0
Baltian maissa, Tanskassa, Norjassa ja Islannissa pääsee taas matkustamaan ilman karanteenia – Länsiraja pysyy kiinni

Baltian maissa, Tans­kas­sa, Nor­jas­sa ja Is­lan­nis­sa pääsee taas mat­kus­ta­maan ilman ka­ran­tee­nia – Län­si­ra­ja pysyy kiinni

11.06.2020 12:53 3
Yle: Suomesta pääsee matkustamaan Norjaan ehkä jo ensi viikolla

Yle: Suo­mes­ta pääsee mat­kus­ta­maan Norjaan ehkä jo ensi vii­kol­la

10.06.2020 18:48 0
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat ja yrittäjät: Norjan ja Ruotsin rajat on saatava auki

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ja yrit­tä­jät: Norjan ja Ruotsin rajat on saatava auki

08.06.2020 16:11 1
Tilaajille

NRK: Norjan Altassa kah­dek­san taloa valui mereen maan­vyö­rys­sä

03.06.2020 21:45 0
Tilaajille
Norjalaiset kaipaavat mökeilleen – "Heti kun Suomessa voi käydä ilman karanteenia, lähdemme Kilpisjärvelle"

Nor­ja­lai­set kai­paa­vat mö­keil­leen – "Heti kun Suo­mes­sa voi käydä ilman ka­ran­tee­nia, läh­dem­me Kil­pis­jär­vel­le"

31.05.2020 18:15 3
Tilaajille
Norja aikoo jatkaa matkustusrajoituksia vuoden loppuun

Norja aikoo jatkaa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia vuoden loppuun

22.05.2020 12:59 0
Tilaajille
Norjalaismiljonäärin ja kadonneen vaimon yhteisestä kodista löytyi poliisitutkinnassa miljonäärin verta

Nor­ja­lais­mil­jo­nää­rin ja ka­don­neen vaimon yh­tei­ses­tä kodista löytyi po­lii­si­tut­kin­nas­sa mil­jo­nää­rin verta

20.05.2020 17:50 0
Päiväkirja: Hiihtokausi ei olekaan vielä loppu
Kolumni Taru Salo

Päi­vä­kir­ja: Hiih­to­kau­si ei olekaan vielä loppu

20.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Norja avaa rajojaan perheille ja mökkeilijöille – Lapin rajavartioston apulaiskomentaja pyytää yhä punnitsemaan, onko rajan ylittäminen aivan välttämätöntä

Norja avaa ra­jo­jaan per­heil­le ja mök­kei­li­jöil­le – Lapin ra­ja­var­tios­ton apu­lais­ko­men­ta­ja pyytää yhä pun­nit­se­maan, onko rajan ylit­tä­mi­nen aivan vält­tä­mä­tön­tä

13.05.2020 16:44 3
Tilaajille
IL: Norja avaa rajojaan, Suomestakin pääsee maahan jos siellä on perheenjäseniä tai kiinteistöjä

IL: Norja avaa ra­jo­jaan, Suo­mes­ta­kin pääsee maahan jos siellä on per­heen­jä­se­niä tai kiin­teis­tö­jä

13.05.2020 11:21 0
Tilaajille