Näyttely
Opiskelijat ripustivat myyntinäyttelyn Revontuleen: Elävältä seinältä teoksen saa vaikka heti mukaansa

Opis­ke­li­jat ri­pus­ti­vat myyn­ti­näyt­te­lyn Re­von­tu­leen: Elä­väl­tä sei­näl­tä teoksen saa vaikka heti mu­kaan­sa

26.11.2019 14:52
Millaisia muistoja Sahanperän maisema kantaa? – Monica Tennberg esittelee ikuistamiaan kuvia yleisölle maanantaina

Mil­lai­sia muis­to­ja Sa­han­pe­rän maisema kantaa? – Monica Tenn­berg esit­te­lee ikuis­ta­miaan kuvia ylei­söl­le maa­nan­tai­na

22.11.2019 10:44
Näyttely: Hetki veden äärellä

Näyt­te­ly: Hetki veden äärellä

11.11.2019 18:39
Näyttely: Juhlien jälkeistä synkistelyä

Näyt­te­ly: Juhlien jäl­keis­tä syn­kis­te­lyä

16.10.2019 08:24
Näyttely: Kauneutta turhuuden hinnalla

Näyt­te­ly: Kau­neut­ta tur­huu­den hin­nal­la

14.10.2019 08:10
Mikä tarua, mikä totta – Siidan näyttelyssä eläimet vetävät ihmiskuteet turkkinsa päälle

Mikä tarua, mikä totta – Siidan näyt­te­lys­sä eläimet vetävät ih­mis­ku­teet turk­kin­sa päälle

09.10.2019 18:00
Koululaisten näyttely Saarenkylän kirjastolla ja kirjaston pihalla kertoo onnesta

Kou­lu­lais­ten näyt­te­ly Saa­ren­ky­län kir­jas­tol­la ja kir­jas­ton pihalla kertoo onnesta

08.10.2019 14:30
Arvostelu: Juhlavaa ja vakavaa Taidemaalariliiton 90-vuotisjuhlanäyttelyssä

Ar­vos­te­lu: Juh­la­vaa ja vakavaa Tai­de­maa­la­ri­lii­ton 90-vuo­tis­juh­la­näyt­te­lys­sä

05.10.2019 14:30
Kerro, kerro kuvastin – Taiteilijoiden kuvastimesta voi heijastua valoa tai tuttuja kasvoja

Kerro, kerro ku­vas­tin – Tai­tei­li­joi­den ku­vas­ti­mes­ta voi hei­jas­tua valoa tai tuttuja kasvoja

03.10.2019 16:58

Kaija Kiurun juh­la­näyt­te­ly Ko­run­dis­sa: Näädän häntä poi­ki­neen ja hil­jai­sia mie­len­osoit­ta­jia

03.10.2019 08:24
Harri Koskinen valittiin Siidan uusittavan perusnäyttelyn arkkitehtisuunnittelijaksi – suunnittelijalla on pitkäaikaisena yhteistyökumppanina muun muassa Iittala

Harri Kos­ki­nen va­lit­tiin Siidan uu­sit­ta­van pe­rus­näyt­te­lyn ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­li­jak­si – suun­nit­te­li­jal­la on pit­kä­ai­kai­se­na yh­teis­työ­kump­pa­ni­na muun muassa Iittala

30.09.2019 13:29
Ahvenjärven taidetta kolmessa polvessa – Veljekset Leevi, Tauno ja Yrjö Ahvenjärvi tekivät puutöitä jo 1930-luvulla

Ah­ven­jär­ven tai­det­ta kol­mes­sa pol­ves­sa – Vel­jek­set Leevi, Tauno ja Yrjö Ah­ven­jär­vi tekivät puu­töi­tä jo 1930-lu­vul­la

24.09.2019 17:56
Arvostelu: Keitä ne on ne sankarit

Ar­vos­te­lu: Keitä ne on ne san­ka­rit

20.09.2019 21:32
Spirit of North-näyttelyn spektaakkelimaiset avajaiset näet tästä suoratoistona kello 18.00 lähtien

Spirit of North-näyt­te­lyn spek­taak­ke­li­mai­set ava­jai­set näet tästä suo­ra­tois­to­na kello 18.00 lähtien

20.09.2019 09:44
Pitkä tie Fukushimasta Rovaniemelle: Kymmenes Spirit of North -näyttely järjestetään ensi kertaa Japanin ulkopuolella

Pitkä tie Fu­kus­hi­mas­ta Ro­va­nie­mel­le: Kym­me­nes Spirit of North -näyt­te­ly jär­jes­te­tään ensi kertaa Japanin ul­ko­puo­lel­la

19.09.2019 16:13
Rungiusta voi tarkastella virtuaalisesti – Meri-Lapissa kirkkojen alle haudattiin 
vainajia vielä pitkään sen jälkeen, kun se oli kielletty

Run­gius­ta voi tar­kas­tel­la vir­tuaa­li­ses­ti – Me­ri-La­pis­sa kirk­ko­jen alle hau­dat­tiin vai­na­jia vielä pitkään sen jäl­keen, kun se oli kiel­let­ty

18.09.2019 14:29