Muuttolinnut
Viimeisin tunti
Pohjoisamerikkalainen sorsa räpiköi Rovaniemellä – Lapin taivaalla liiteli harvinaisuuksia, mutta oikeat kesälinnut karttavat vielä koleaa säätä

Poh­jois­ame­rik­ka­lai­nen sorsa räpiköi Ro­va­nie­mel­lä – Lapin tai­vaal­la liiteli har­vi­nai­suuk­sia, mutta oikeat ke­sä­lin­nut kart­ta­vat vielä koleaa säätä

15:48 0
Vanhemmat
Pihojen taistoon voi osallistua omalla pihalla

Pihojen tais­toon voi osal­lis­tua omalla pihalla

08.05.2020 07:52 0
Sorsia, rastaita ja kahlaajia - vesien sulapaikat ovat täyttyneet kesälomalaisista

Sorsia, ras­tai­ta ja kah­laa­jia - vesien su­la­pai­kat ovat täyt­ty­neet ke­sä­lo­ma­lai­sis­ta

07.05.2020 08:16 0
Iso pikkukajavaparvi Utsjoella – Vapun aikoihin saamme mitä todennäköisimmin kokea todellisen muuttolinturyntäyksen

Iso pik­ku­ka­ja­va­par­vi Uts­joel­la – Vapun ai­koi­hin saamme mitä to­den­nä­köi­sim­min kokea to­del­li­sen muut­to­lin­tu­ryn­täyk­sen

28.04.2020 09:35 0
Kurki ja västäräkki saapuivat Meri-Lappiin – plussa-asteet pistivät tunnustelijoihin ja etujoukkoihin liikettä

Kurki ja väs­tä­räk­ki saa­pui­vat Me­ri-Lap­piin – plus­sa-as­teet pis­ti­vät tun­nus­te­li­joi­hin ja etu­jouk­koi­hin lii­ket­tä

15.04.2020 16:09 0
Edessä jännä lintukevät – ensimmäiset tunnustelijat ovat lentäneet Rovaniemelle normaalissa aikataulussa

Edessä jännä lin­tu­ke­vät – en­sim­mäi­set tun­nus­te­li­jat ovat len­tä­neet Ro­va­nie­mel­le nor­maa­lis­sa ai­ka­tau­lus­sa

15.04.2020 09:20 0
Merihanhet ja laulurastaat saapuivat Lappiin: takatalvi hidastaa lintujen muuttoa

Me­ri­han­het ja lau­lu­ras­taat saa­pui­vat Lap­piin: ta­ka­tal­vi hi­das­taa lin­tu­jen muuttoa

14.04.2020 20:43 0
Mustajoutsen Ylitorniolla, ja naurulokkejakin odotellaan

Mus­ta­jout­sen Yli­tor­niol­la, ja nau­ru­lok­ke­ja­kin odo­tel­laan

11.04.2020 14:47 0
Kevät keikkuen tulevi – niin myös Lapin muuttolinnut

Kevät keik­kuen tulevi – niin myös Lapin muut­to­lin­nut

01.04.2020 12:02 0
Kiurut ja pulmuset tulivat etuajassa Meri-Lappiin

Kiurut ja pul­mu­set tulivat etu­ajas­sa Me­ri-Lap­piin

27.03.2020 17:35 0
Kevätmuuttajia talvilintulaskennassa

Ke­vät­muut­ta­jia tal­vi­lin­tu­las­ken­nas­sa

18.03.2020 22:10 0
Lintujen kevätmuutto on alkanut

Lin­tu­jen ke­vät­muut­to on alkanut

29.02.2020 17:21 0
Lapin linnunlaulun loppu – Kuudes sukupuuttoaalto vie matkassaan arktiset linnut ja perinteiset pihalinnut Lapista

Lapin lin­nun­lau­lun loppu – Kuudes su­ku­puut­to­aal­to vie mat­kas­saan ark­ti­set linnut ja pe­rin­tei­set pi­ha­lin­nut Lapista

19.10.2019 07:30 0
Tilaajille
Lintujen syysmuutto on Lapissa pitkälti ohi, mutta lintuharrastajilla riittää puuhaa myös talvikaudella – Nyt on aika laittaa ruokintapaikat kuntoon

Lin­tu­jen syys­muut­to on Lapissa pit­käl­ti ohi, mutta lin­tu­har­ras­ta­jil­la riittää puuhaa myös tal­vi­kau­del­la – Nyt on aika laittaa ruo­kin­ta­pai­kat kuntoon

05.10.2019 18:31 0