Musiikki
Kuukausi
JP Leppäluoto luo olo­huo­ne­kei­kan fiilistä livelähetyksessä – katso tästä keikka

JP Lep­pä­luo­to luo olo­huo­ne­kei­kan fii­lis­tä li­ve­lä­he­tyk­ses­sä – katso tästä keikka

27.03.2020 19:30
Kemiläisen parturi Niko Tiuraniemen identiteetti hukkui isoisän alkoholismiin - Hän sanoitti tuskansa Helvetti-kappaleeseen, josta tuli hetkessä hitti

Ke­mi­läi­sen parturi Niko Tiu­ra­nie­men iden­ti­teet­ti hukkui isoisän al­ko­ho­lis­miin - Hän sa­noit­ti tus­kan­sa Hel­vet­ti-kap­pa­lee­seen, josta tuli het­kes­sä hitti

26.03.2020 18:48
The Meänlandin kulttuurikierros julkaistaan verkossa

The Meän­lan­din kult­tuu­ri­kier­ros jul­kais­taan ver­kos­sa

25.03.2020 15:42
Katso vaikka nämä: poikkeustila peruu tapahtumat, mutta nyt livekeikat striimataan verkkoon

Katso vaikka nämä: poik­keus­ti­la peruu ta­pah­tu­mat, mutta nyt li­ve­kei­kat strii­ma­taan verk­koon

24.03.2020 15:17
Korona tyhjensi kalenterin – Iskuporakoneelle olisi tullut vappuna 600 keikkaa täyteen Lapin hiihtokansan viihdyttäjänä

Korona tyh­jen­si ka­len­te­rin – Is­ku­po­ra­ko­neel­le olisi tullut vappuna 600 keikkaa täyteen Lapin hiih­to­kan­san viih­dyt­tä­jä­nä

23.03.2020 08:00
Ivalon laulumiehet on reissannut ja levyttänyt latvialaisia lauluja, ainoana suomalaisena kuorona

Ivalon lau­lu­mie­het on reis­san­nut ja le­vyt­tä­nyt lat­via­lai­sia lau­lu­ja, ainoana suo­ma­lai­se­na kuorona

04.03.2020 21:23
Vanhemmat
Kuplettiperinnettä Kaarle Viikatteen ja Jukka Takalon Hanki-iltamissa

Kup­let­ti­pe­rin­net­tä Kaarle Vii­kat­teen ja Jukka Takalon Han­ki-il­ta­mis­sa

02.03.2020 08:53
Kunnan Pojat kiertää Rovaniemen kylissä levyn myötä

Kunnan Pojat kiertää Ro­va­nie­men kylissä levyn myötä

27.02.2020 09:03
Itsemurhia tutkiva professori teki pöytälaatikkoon biisejä – Niistä syntyi kappaleita Pate Mustajärvelle ja Yölinnulle – ja Juliet Jonesin Sydämen uusi albumi

It­se­mur­hia tutkiva pro­fes­so­ri teki pöy­tä­laa­tik­koon biisejä – Niistä syntyi kap­pa­lei­ta Pate Mus­ta­jär­vel­le ja Yö­lin­nul­le – ja Juliet Jonesin Sydämen uusi albumi

22.02.2020 08:00
Yhteistyö Tornion kanssa voi pelastaa Kemin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin lo­pet­ta­mi­sel­ta, josta kau­pun­gin­val­tuus­to tekee päätöksen maaliskuussa

Yh­teis­työ Tornion kanssa voi pe­las­taa Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin lo­pet­ta­mi­sel­ta, josta kau­pun­gin­val­tuus­to tekee pää­tök­sen maa­lis­kuus­sa

19.02.2020 16:35
Rovaniemen yhteislauluille löytyi uusi kotipesä Saarenkylästä

Ro­va­nie­men yh­teis­lau­luil­le löytyi uusi ko­ti­pe­sä Saa­ren­ky­läs­tä

07.02.2020 08:26
Alussa oli Tiku ja Taku -ääni – Rovaniemeläislähtöinen Stand up -muusikko Ville Saarenketo tekee tutuista kotimaisista hittibiiseistä hauskoja

Alussa oli Tiku ja Taku -ääni – Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Stand up -muu­sik­ko Ville Saa­ren­ke­to tekee tu­tuis­ta ko­ti­mai­sis­ta hit­ti­bii­seis­tä haus­ko­ja

31.01.2020 18:04
Kärtsy For Sale saapuu Rovaniemelle: Waltari-yllätyksiäkin kuultaneen, mutta So Fine ei toimi luomuna

Kärtsy For Sale saapuu Ro­va­nie­mel­le: Wal­ta­ri-yl­lä­tyk­siä­kin kuul­ta­neen, mutta So Fine ei toimi luomuna

29.01.2020 10:33
Pakkasukko-viikko käynnistyy parhaillaan lumenveistokilpailulla ja lumisodalla Kemin keskustassa

Pak­ka­suk­ko-viik­ko käyn­nis­tyy par­hail­laan lu­men­veis­to­kil­pai­lul­la ja lu­mi­so­dal­la Kemin kes­kus­tas­sa

29.01.2020 08:50

Kon­sert­tiar­vio: Silkkiä ja sa­tii­nia tup­la­vuo­raus

27.01.2020 15:38
Kemi haluaa pikaisen selvityksen Meri-Lapin musiikkipalveluista naapurikuntien kanssa

Kemi haluaa pi­kai­sen sel­vi­tyk­sen Me­ri-La­pin mu­siik­ki­pal­ve­luis­ta naa­pu­ri­kun­tien kanssa

21.01.2020 10:12
Musiikkineuvos Klaus Järvinen on kuollut – tuli tunnetuksi Levyraadin "Klasuna"

Mu­siik­ki­neu­vos Klaus Jär­vi­nen on kuollut – tuli tun­ne­tuk­si Le­vy­raa­din "K­la­su­na"

18.01.2020 10:01
Orkesterille pitäisi löytää laajempi omistuspohja
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio / Lounais-Lappi

Or­kes­te­ril­le pitäisi löytää laa­jem­pi omis­tus­poh­ja

17.01.2020 11:18
Kemiin perustettiin uusi musiikkipainotteinen ohjelmatoimisto

Kemiin pe­rus­tet­tiin uusi mu­siik­ki­pai­not­tei­nen oh­jel­ma­toi­mis­to

16.01.2020 18:11
Lapin musiikkiopisto osallistuu kansainväliseen  hankkeeseen: Erasmus MIX on luovan ajattelun aivoriihi

Lapin mu­siik­ki­opis­to osal­lis­tuu kan­sain­vä­li­seen hank­kee­seen: Erasmus MIX on luovan ajat­te­lun ai­vo­rii­hi

15.01.2020 18:13