Musiikki
Viimeisin tunti
Vocaliisat tekee historiaa: Naiskuoro levyttää ortodoksista kirkkomusiikkia

Vo­ca­lii­sat tekee his­to­riaa: Nais­kuo­ro le­vyt­tää or­to­dok­sis­ta kirk­ko­mu­siik­kia

11:16
Kuukausi
Kuurankukkien kaikuja ja sammalten säveliä TÄ!-kulttuuriklubilla

Kuu­ran­kuk­kien kaikuja ja sam­mal­ten säveliä TÄ!-kult­tuu­rik­lu­bil­la

18.10.2019 15:03
Luostolla soi uusi festivaali jo ensi kesänä – uusi festivaali on saanut paljon yritystukia, mutta rahaa tarvitaan vielä lisää

Luos­tol­la soi uusi fes­ti­vaa­li jo ensi kesänä – uusi fes­ti­vaa­li on saanut paljon yri­tys­tu­kia, mutta rahaa tar­vi­taan vielä lisää

18.10.2019 11:05
Lordilta uusi levy tammikuussa

Lor­dil­ta uusi levy tam­mi­kuus­sa

11.10.2019 10:49
Suomi-konkarin kiertue tulee Lappiin  -Musiikin lisäksi Mackenzie Melemed on opiskellut suomen kieltä.

Suo­mi-kon­ka­rin kiertue tulee Lappiin -Mu­sii­kin lisäksi Mac­ken­zie Melemed on opis­kel­lut suomen kieltä.

04.10.2019 11:25
Kemiläinen Timo Sipola teki korukolikon Jerry Lee Lewisille – rocktähti lähetti kuvan itsestään riipuksen kanssa

Ke­mi­läi­nen Timo Sipola teki ko­ru­ko­li­kon Jerry Lee Le­wi­sil­le – rock­täh­ti lähetti kuvan it­ses­tään rii­puk­sen kanssa

03.10.2019 22:56

Kon­sert­tiar­vos­te­lu: Sydämen sykettä ja puh­das­ta viih­det­tä

03.10.2019 14:14
Ari Rasilainen johtaa Kemin kaupuginorkesterin konsertin: Kapellimestarin työ pitää liikkeessä

Ari Ra­si­lai­nen johtaa Kemin kau­pu­gi­nor­kes­te­rin kon­ser­tin: Ka­pel­li­mes­ta­rin työ pitää liik­kees­sä

01.10.2019 09:43
Piirrä kartta minuun on särkyneiden sydänten single ja Jaden debyyttilevy

Piirrä kartta minuun on sär­ky­nei­den sy­dän­ten single ja Jaden de­byyt­ti­le­vy

27.09.2019 20:39
Laudi ei ole kuoro vaan lauluyhtye – konsertilla kerätään rahaa syöpäyhdistykselle

Laudi ei ole kuoro vaan lau­lu­yh­tye – kon­ser­til­la ke­rä­tään rahaa syö­pä­yh­dis­tyk­sel­le

27.09.2019 14:57

Kon­sert­tiar­vio: Kepeää ja kipeää un­ka­ri­lai­sit­tain

27.09.2019 14:56

Ar­vos­te­lu: Ka­ma­ri­folk­kia ja reheviä tans­si­pol­jen­to­ja

23.09.2019 16:31
Tässä soi elävä alkumusiikki – Savikiekkojen keräilijä ja kuuluisa tutkija hurahti ikivanhaan musiikkiin, jota voi yhä kuunnella Kreikan kaukaisilla vuorilla

Tässä soi elävä al­ku­mu­siik­ki – Sa­vi­kiek­ko­jen ke­räi­li­jä ja kuu­lui­sa tutkija hurahti iki­van­haan mu­siik­kiin, jota voi yhä kuun­nel­la Kreikan kau­kai­sil­la vuo­ril­la

22.09.2019 10:27
Vanhemmat
Konsertti kohtalotovereille – vertaistuki antaa syöpään sairastuneelle uskoa, että elämä jatkuu

Kon­sert­ti koh­ta­lo­to­ve­reil­le – ver­tais­tu­ki antaa syöpään sai­ras­tu­neel­le uskoa, että elämä jatkuu

20.09.2019 10:40
Vanha suola janottaa  ja siitä syntyi biisi – soittamisen ilo on palautunut kemiläislähtöisen muusikon elämään

Vanha suola ja­not­taa ja siitä syntyi biisi – soit­ta­mi­sen ilo on pa­lau­tu­nut ke­mi­läis­läh­töi­sen muu­si­kon elämään

18.09.2019 14:18
Rovaniemeläinen tuottajaduo Jaron & Istala tähtää Isac Elliotin kanssa maailmalle

Ro­va­nie­me­läi­nen tuot­ta­ja­duo Jaron & Istala tähtää Isac El­lio­tin kanssa maail­mal­le

17.09.2019 18:00
Kirkkomusiikkipäivä esittelee kuoroja ja musiikkiryhmiä Rovaniemen kirkossa tällä viikolla

Kirk­ko­mu­siik­ki­päi­vä esit­te­lee kuoroja ja mu­siik­ki­ryh­miä Ro­va­nie­men kir­kos­sa tällä vii­kol­la

17.09.2019 14:56
Marja-Liisa Orgelsuite soi kuuden harmoonin voimin

Mar­ja-Lii­sa Or­gel­sui­te soi kuuden har­moo­nin voimin

13.09.2019 14:21
Täältä alkoi Jaakko Laitisen musiikkimatka

Täältä alkoi Jaakko Lai­ti­sen mu­siik­ki­mat­ka

13.09.2019 10:01