Musiikki
Viimeisin 12 tuntia
Utsjoelta kotoisin olevan multitaiteilija Niillas Holmbergin uusimmassa runoteoksessa jalkapohja painetaan ikiaikaiseen maahan

Uts­joel­ta ko­toi­sin olevan mul­ti­tai­tei­li­ja Niillas Holm­ber­gin uu­sim­mas­sa ru­no­teok­ses­sa jal­ka­poh­ja pai­ne­taan iki­ai­kai­seen maahan

19:20
Kuukausi
Monitaiteilija Niillas Holmberg monessa roolissa Rovaniemen vierailulla

Mo­ni­tai­tei­li­ja Niillas Holm­berg monessa roo­lis­sa Ro­va­nie­men vie­rai­lul­la

09.12.2019 15:44
Lainaanrannassa lauletaan yhdessä isänmaalle jo kahdeksannen kerran

Lai­naan­ran­nas­sa lau­le­taan yhdessä isän­maal­le jo kah­dek­san­nen kerran

03.12.2019 14:39
Helmiä Jacques Brelin tuotannosta kolmessa kyläkonsertissa

Helmiä Jacques Brelin tuo­tan­nos­ta kol­mes­sa ky­lä­kon­ser­tis­sa

21.11.2019 12:39
Meri-Lapin joulukonserteissa riittää valinnanvaraa – lue tästä, mitä meillä on tarjolla

Me­ri-La­pin jou­lu­kon­ser­teis­sa riittää va­lin­nan­va­raa – lue tästä, mitä meillä on tar­jol­la

20.11.2019 10:08
Muun muassa ex-komissaari Erkki Liikanen ja akateemikko Jorma Panula vetoavat Kemin kaupunginorkesterin puolesta

Muun muassa ex-ko­mis­saa­ri Erkki Lii­ka­nen ja aka­tee­mik­ko Jorma Panula ve­toa­vat Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin puo­les­ta

19.11.2019 20:00
Lapin Kansan Live esittää: 22-Pistepirkko suorana!

Lapin Kansan Live esit­tää: 22-Pis­te­pirk­ko suo­ra­na!

19.11.2019 16:27
Soittajan kosto ja uusi soundi, voro vei pellolaisen Harri Kuusijärven soittimet Argentiinassa  – "Kostoksi päätin viedä tangon"

Soit­ta­jan kosto ja uusi soundi, voro vei pel­lo­lai­sen Harri Kuu­si­jär­ven soit­ti­met Ar­gen­tii­nas­sa – "Kos­tok­si päätin viedä tangon"

17.11.2019 18:00
Maustetyttöjen debyyttialbumin tekeminen venyi, koska heti ensimmäisten single-julkaisujen jälkeen kutsuivat keikkapaikat

Maus­te­tyt­tö­jen de­byyt­ti­al­bu­min te­ke­mi­nen venyi, koska heti en­sim­mäis­ten sing­le-jul­kai­su­jen jälkeen kut­sui­vat keik­ka­pai­kat

15.11.2019 10:30
Vanhemmat
Supreme Virtue on yhteen hioutunut timantti

Supreme Virtue on yhteen hiou­tu­nut ti­mant­ti

05.11.2019 20:56
Henkinen koti Rollossa – Hannibal palaa Granden lavalle jazzbändin kanssa

Hen­ki­nen koti Rol­los­sa – Han­ni­bal palaa Granden lavalle jazz­bän­din kanssa

05.11.2019 14:56
Oulun musiikkivideofestarit vierailee Rovaniemellä – torstaina live-keikkaa, perjantaina videoita

Oulun mu­siik­ki­vi­deo­fes­ta­rit vie­rai­lee Ro­va­nie­mel­lä – tors­tai­na li­ve-keik­kaa, per­jan­tai­na vi­deoi­ta

05.11.2019 12:34
Anna Lumikivi ja Lapin äidin kehtolaulu

Anna Lu­mi­ki­vi ja Lapin äidin keh­to­lau­lu

01.11.2019 18:18
"Tämän kylän pojat ompi aivan huonoo sorttii" – Lauluissa miehet rakastavat ja naiset pilkkaavat

"Tämän kylän pojat ompi aivan huonoo sort­tii" – Lau­luis­sa miehet ra­kas­ta­vat ja naiset pilk­kaa­vat

26.10.2019 09:00
Uusi kelttifestivaali tuo kansanmusiikin kirjoa alkutalven pimeyteen

Uusi kelt­ti­fes­ti­vaa­li tuo kan­san­mu­sii­kin kirjoa al­ku­tal­ven pi­mey­teen

25.10.2019 10:45
Kuorolaulamisen tervehdyttävät vaikutukset ovat tiedossa, mutta harrastajia voi karsia niinkin arkinen asia kuin vuorotyö – miespula haastaa  kuorot luoviin ratkaisuihin

Kuo­ro­lau­la­mi­sen ter­veh­dyt­tä­vät vai­ku­tuk­set ovat tie­dos­sa, mutta har­ras­ta­jia voi karsia niinkin arkinen asia kuin vuo­ro­työ – mies­pu­la haastaa kuorot luoviin rat­kai­sui­hin

24.10.2019 18:51
Päiväkirja: Aatun kurttu on naisväen kauhistus
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Aatun kurttu on nais­väen kau­his­tus

23.10.2019 05:00
Lau Nau tähdittää kokeellista Konto-klubia

Lau Nau täh­dit­tää ko­keel­lis­ta Kon­to-klu­bia

22.10.2019 14:48
Vocaliisat tekee historiaa: Naiskuoro levyttää ortodoksista kirkkomusiikkia

Vo­ca­lii­sat tekee his­to­riaa: Nais­kuo­ro le­vyt­tää or­to­dok­sis­ta kirk­ko­mu­siik­kia

20.10.2019 11:16
Kuurankukkien kaikuja ja sammalten säveliä TÄ!-kulttuuriklubilla

Kuu­ran­kuk­kien kaikuja ja sam­mal­ten säveliä TÄ!-kult­tuu­rik­lu­bil­la

18.10.2019 15:03