Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Musiiki
Teemu Ylinikka kuvailee musiikkiaan kemiläiseksi stadionrokiksi - soololevy julkaistaan loppuvuodesta

Teemu Yli­nik­ka ku­vai­lee mu­siik­kiaan ke­mi­läi­sek­si sta­dion­ro­kik­si - soo­lo­le­vy jul­kais­taan lop­pu­vuo­des­ta

07.10.2020 12:17
Meänkieli soi reggaen sävelin Haaparantalaisen – The Meänlandin levyllä kuullaan meänkielen lisäksi myös suomea, ruotsia, englantia ja saamea

Meän­kie­li soi reggaen sävelin Haa­pa­ran­ta­lai­sen – The Meän­lan­din levyllä kuul­laan meän­kie­len lisäksi myös suomea, ruot­sia, eng­lan­tia ja saamea

17.10.2019 18:00
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: El­dan­ka­jär­ven jäällä

17.08.2019 14:35
Tilaajille