Moottorikelkkailu
Kuukausi
Vaikka kisajärjestäjiltä hukkui sarjan avauskisassa tamppari, Aki Pihlaja ajaa hyvää kautta Amerikassa

Vaikka ki­sa­jär­jes­tä­jil­tä hukkui sarjan avaus­ki­sas­sa tamp­pa­ri, Aki Pihlaja ajaa hyvää kautta Ame­ri­kas­sa

20.01.2020 19:02
Päiväkirja: Tulipa mieleen kelkkakisat Madonnassa
Kolumni Olli Miettunen

Päi­vä­kir­ja: Tulipa mieleen kelk­ka­ki­sat Ma­don­nas­sa

17.01.2020 07:00
Lapin Safarit hankkii sähkökelkkoja ensi talveksi, mutta pihtaa tietoa valmistajasta – "Se tulee olemaan ihan uusi laite"

Lapin Safarit hankkii säh­kö­kelk­ko­ja ensi tal­vek­si, mutta pihtaa tietoa val­mis­ta­jas­ta – "Se tulee olemaan ihan uusi laite"

15.01.2020 12:19
Poliisi tavoitti moottorikelkkaa humalassa ajaneen miehen Luostolla

Poliisi ta­voit­ti moot­to­ri­kelk­kaa hu­ma­las­sa ajaneen miehen Luos­tol­la

12.01.2020 12:14
Pro Liten voitto meni Norjaan Mäntyvaarassa

Pro Liten voitto meni Norjaan Män­ty­vaa­ras­sa

04.01.2020 20:17
Vanhemmat
Etuajassa tullut talvi houkuttaa Lapissa myös kelkkailijoita aloittelemaan kautta

Etu­ajas­sa tullut talvi hou­kut­taa Lapissa myös kelk­kai­li­joi­ta aloit­te­le­maan kautta

13.12.2019 12:03
Metsähallituksen kännykkäluvat poistuvat vuodenvaihteessa, monet kalastajat ja moottorikelkkailijat tarvitsevat jatkossa android-puhelimen ja sovelluksen

Met­sä­hal­li­tuk­sen kän­nyk­kä­lu­vat pois­tu­vat vuo­den­vaih­tees­sa, monet ka­las­ta­jat ja moot­to­ri­kelk­kai­li­jat tar­vit­se­vat jat­kos­sa and­roid-pu­he­li­men ja so­vel­luk­sen

10.12.2019 13:35
Rata katosi lumeen Duluthin kelkkakisoissa, Aki Pihlajan kauden avaus lykkääntyy

Rata katosi lumeen Du­lut­hin kelk­ka­ki­sois­sa, Aki Pih­la­jan kauden avaus lyk­kään­tyy

02.12.2019 18:36
Snowcrossin historiassa kuskit olivat aluksi kovempia kuin kelkat

Snowc­ros­sin his­to­rias­sa kuskit olivat aluksi ko­vem­pia kuin kelkat

19.11.2019 11:13
Aki Pihlaja lähtee neljättä kertaa Amerikkaan mitalijahtiin

Aki Pihlaja lähtee nel­jät­tä kertaa Ame­rik­kaan mi­ta­li­jah­tiin

06.11.2019 18:16
Kelkka putosi jään läpi Koutokeinossa, 79-vuotias kelkkailija hukkui – Jäät ovat vielä liian heikkoja kelkkailuun

Kelkka putosi jään läpi Kou­to­kei­nos­sa, 79-vuo­tias kelk­kai­li­ja hukkui – Jäät ovat vielä liian heik­ko­ja kelk­kai­luun

04.11.2019 18:44
SVT: Paikalliset vetivät hukkuvan hirven suopungilla kuiville Pohjois-Ruotsin Jokkmokissa

SVT: Pai­kal­li­set vetivät huk­ku­van hirven suo­pun­gil­la kui­vil­le Poh­jois-Ruot­sin Jokk­mo­kis­sa

04.11.2019 14:34
Kelekkamessut teki taas uuden kävijäennätyksen – "Tämän enempää porukkaa on vaikea saada sopimaan"

Ke­lek­ka­mes­sut teki taas uuden kä­vi­jä­en­nä­tyk­sen – "Tämän enempää po­ruk­kaa on vaikea saada so­pi­maan"

03.11.2019 18:28
"Parhaita ovat pitkät retket" – Kelekkamessuille osallistuneet Marika Pallari ja Sanna Peura kannustavat myös naisia kokeilemaan harrastusta

"Par­hai­ta ovat pitkät retket" – Ke­lek­ka­mes­suil­le osal­lis­tu­neet Marika Pallari ja Sanna Peura kan­nus­ta­vat myös naisia ko­kei­le­maan har­ras­tus­ta

02.11.2019 17:13
Tilaajille
Tavoitteena vuoden parhaat kisat: Snowcrossin maailman huiput kisailevat keväällä Ounasvaaralla

Ta­voit­tee­na vuoden parhaat kisat: Snowc­ros­sin maail­man huiput ki­sai­le­vat ke­vääl­lä Ou­nas­vaa­ral­la

31.10.2019 20:58
Ruotsalaislehti Rovaniemestä ja Kelekkamessuista: koko kaupunki on kuin pieni Las Vegas

Ruot­sa­lais­leh­ti Ro­va­nie­mes­tä ja Ke­lek­ka­mes­suis­ta: koko kau­pun­ki on kuin pieni Las Vegas

24.10.2019 09:17
Kelkkakausi alkaa pian Lapissa: Liikennevakuutuskeskus muistuttaa vakuuttamaan ja rekisteröimään kelkan liikennekäyttöön

Kelk­ka­kau­si alkaa pian La­pis­sa: Lii­ken­ne­va­kuu­tus­kes­kus muis­tut­taa va­kuut­ta­maan ja re­kis­te­röi­mään kelkan lii­ken­ne­käyt­töön

14.10.2019 10:36
Ensimmäiset sähköllä liikkuvat moottorikelkat tilattu yllättäen Huippuvuorille, tuotanto pyörii Rovaniemellä

En­sim­mäi­set säh­köl­lä liik­ku­vat moot­to­ri­kel­kat tilattu yl­lät­täen Huip­pu­vuo­ril­le, tuo­tan­to pyörii Ro­va­nie­mel­lä

13.10.2019 18:30