Moottorikelkkailu
Viimeisin 12 tuntia
Poliisi suoritti moottorikelkkavalvontaa Levillä torstaina – saldona rike- ja ylinopeussakko

Poliisi suo­rit­ti moot­to­ri­kelk­ka­val­von­taa Levillä tors­tai­na – saldona rike- ja yli­no­peus­sak­ko

17.01.2020 20:12
Kuukausi
Luonto kurittaa tänä talvena Ylä-Lapissa kelkkaurien merkitsijöitä

Luonto ku­rit­taa tänä talvena Ylä-La­pis­sa kelk­ka­urien mer­kit­si­jöi­tä

10.01.2020 17:56
Kelkkaurien taakotusta

Kelk­ka­urien taa­ko­tus­ta

10.01.2020 15:42
Jäät ovat paikoin arvaamattomia ja niille on syntynyt railoja ja uhkuavantoja – kokosimme tietoja jäiden vahvuuksista eri puolilta Lappia

Jäät ovat paikoin ar­vaa­mat­to­mia ja niille on syn­ty­nyt railoja ja uh­ku­avan­to­ja – ko­ko­sim­me tietoja jäiden vah­vuuk­sis­ta eri puo­lil­ta Lappia

03.01.2020 20:21
Kelkka törmäsi puuhun Rovaniemellä – toinen kyydissä olleista sairaalaan

Kelkka törmäsi puuhun Ro­va­nie­mel­lä – toinen kyy­dis­sä ol­leis­ta sai­raa­laan

31.12.2019 15:08
Vanhemmat
Lapin Safareiden Jyrki Niva jyrähtää: "Hengenvaarallinen lakimuutos, joka pitää korjata heti"

Lapin Sa­fa­rei­den Jyrki Niva jy­räh­tää: "Hen­gen­vaa­ral­li­nen la­ki­muu­tos, joka pitää korjata heti"

22.11.2019 18:29
Ministeriö vahvistaa: Koira- ja porovaljakot saavat jatkossa kulkea moottorikelkkareiteillä – voi estää erillisellä lisäkilvellä, Kittilässä alkamassa suuri kylttirumba

Mi­nis­te­riö vah­vis­taa: Koira- ja po­ro­val­ja­kot saavat jat­kos­sa kulkea moot­to­ri­kelk­ka­rei­teil­lä – voi estää eril­li­sel­lä li­sä­kil­vel­lä, Kit­ti­läs­sä al­ka­mas­sa suuri kylt­ti­rum­ba

22.11.2019 17:41
Näin yhden liikennemerkin määritelmän muuttuminen avaa kelkkareittejä muille käyttäjille – Maijala: "Ei ollut tarkoitus, lakiteksti pitää korjata"

Näin yhden lii­ken­ne­mer­kin mää­ri­tel­män muut­tu­mi­nen avaa kelk­ka­reit­te­jä muille käyt­tä­jil­le – Mai­ja­la: "Ei ollut tar­koi­tus, la­ki­teks­ti pitää kor­ja­ta"

22.11.2019 14:20
Uusi laki avaa moottorikelkkareitit safarieläimille ja sähköpyörille: "Ongelmia tulee varmuudella", sanoo huolestunut lappilaispoliisi

Uusi laki avaa moot­to­ri­kelk­ka­rei­tit sa­fa­ri­eläi­mil­le ja säh­kö­pyö­ril­le: "On­gel­mia tulee var­muu­del­la", sanoo huo­les­tu­nut lap­pi­lais­po­lii­si

21.11.2019 07:30
Kelkkatehdas tekee tuotantoennätyksen – Tänä vuonna Rovaniemellä valmistuu yli 20 000 moottorikelkkaa

Kelk­ka­teh­das tekee tuo­tan­to­en­nä­tyk­sen – Tänä vuonna Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tuu yli 20 000 moot­to­ri­kelk­kaa

19.11.2019 18:07
Tornionjoessa erikoinen jäätilanne: Vaaralliset jääkasat voivat tuoda hankaluuksia kelkkailijoille talvella

Tor­nion­joes­sa eri­koi­nen jää­ti­lan­ne: Vaa­ral­li­set jää­ka­sat voivat tuoda han­ka­luuk­sia kelk­kai­li­joil­le tal­vel­la

06.11.2019 15:11
Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Kelk­kail­laan jär­ke­väs­ti

02.11.2019 15:39
Moottorikelkkatehdas Rovaniemellä kilpailee huippuosaajista muiden yritysten kanssa – 70 kiireapulaisen löytäminen vaati somekampanjan

Moot­to­ri­kelk­ka­teh­das Ro­va­nie­mel­lä kil­pai­lee huip­pu­osaa­jis­ta muiden yri­tys­ten kanssa – 70 kii­re­apu­lai­sen löy­tä­mi­nen vaati so­me­kam­pan­jan

15.09.2019 15:39
Tilaajille
Järjestäjä: ensi talven Kelekkakisat peruttu ja tapahtuman koko tulevaisuus kuopattu – kilpaileva tapahtuma sattui samalle päivälle

Jär­jes­tä­jä: ensi talven Ke­lek­ka­ki­sat peruttu ja ta­pah­tu­man koko tu­le­vai­suus kuo­pat­tu – kil­pai­le­va ta­pah­tu­ma sattui samalle päi­väl­le

13.09.2019 21:30
Kelekkakisat Rovaniemellä

Ke­lek­ka­ki­sat Ro­va­nie­mel­lä

30.03.2019 13:57
Snowmobile and Inari

Snow­mo­bi­le and Inari

03.11.2018 14:40