Monipuolinen Meri-Lappi
Kuukausi
Uuden teknologian avulla luonnollista kuulemista
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Uuden tek­no­lo­gian avulla luon­nol­lis­ta kuu­le­mis­ta

13.11.2019 06:00
Visitkemi.fi kutsuu näkemään ja kokemaan Kemin
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Vi­sit­ke­mi.fi kutsuu nä­ke­mään ja ko­ke­maan Kemin

13.11.2019 06:00
Niskalan Radio-Sähkö on nyt Power Kemi
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Nis­ka­lan Ra­dio-Säh­kö on nyt Power Kemi

13.11.2019 06:00
150 Fest kokoaa paikallisia musiikin osaajia lavalle kaupunginorkesterin kanssa – ”Ainutlaatuinen tapahtuma Kemissä”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

150 Fest kokoaa pai­kal­li­sia mu­sii­kin osaajia lavalle kau­pun­gin­or­kes­te­rin kanssa – ”Ai­nut­laa­tui­nen ta­pah­tu­ma Ke­mis­sä”

13.11.2019 06:00
Opetusministeri luovutti vuoden työpaikkaohjaajan palkinnon Meri-Lappiin
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Ope­tus­mi­nis­te­ri luo­vut­ti vuoden työ­paik­ka­oh­jaa­jan pal­kin­non Me­ri-Lap­piin

13.11.2019 06:00
Neljä vuodenaikaa toimii Sea Lapland Day Span kantavana teemana – Lumikuningatar toi voiton kotiin
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Neljä vuo­den­ai­kaa toimii Sea Lapland Day Span kan­ta­va­na teemana – Lu­mi­ku­nin­ga­tar toi voiton kotiin

13.11.2019 06:00
Vanhemmat
Saarenvire tuo hoivapalvelut kotiin - "Autamme arjessa selviytymisessä, kuten siivouksessa ja ruoanlaitossa"
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Saa­ren­vi­re tuo hoi­va­pal­ve­lut kotiin - "Au­tam­me arjessa sel­viy­ty­mi­ses­sä, kuten sii­vouk­ses­sa ja ruoan­lai­tos­sa"

21.08.2019 06:00
Visitkemi.fi tuo Kemin matkailupalvelujen tuottajat ja matkailijat yhteen
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Vi­sit­ke­mi.fi tuo Kemin mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jat ja mat­kai­li­jat yhteen

21.08.2019 06:00
Kuulokojeet kannattaa hankkia ennemmin kuin myöhemmin - "Elämänlaatuni parantui kertaheitolla"
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Kuu­lo­ko­jeet kan­nat­taa hankkia en­nem­min kuin myö­hem­min - "E­lä­män­laa­tu­ni pa­ran­tui ker­ta­hei­tol­la"

21.08.2019 06:00
Monipuolisilta Harrastemessuilta hyvää ja merkityksellistä tekemistä jokaiselle lapselle – ”Mielekkäästä harrastuksesta hyötyy koko perhe”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Mo­ni­puo­lisil­ta Har­ras­te­mes­suil­ta hyvää ja mer­ki­tyk­sel­lis­tä te­ke­mis­tä jo­kai­sel­le lap­sel­le – ”Mie­lek­kääs­tä har­ras­tuk­ses­ta hyötyy koko perhe”

21.08.2019 06:00
Maaseudulta Käsin -messuilla voi nauttia live-musiikista, hyvästä ruoasta ja maaseudun tunnelmasta – paikan päälle Louelle voi päästä nostalgisella Lättähatulla
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Maa­seu­dul­ta Käsin -mes­suil­la voi nauttia li­ve-mu­sii­kis­ta, hyvästä ruoasta ja maa­seu­dun tun­nel­mas­ta – paikan päälle Louelle voi päästä nos­tal­gi­sel­la Lät­tä­ha­tul­la

21.08.2019 06:00
Centtilän kautta kesäpihan laittoon – ”Taimet ja talomaalit samalta ostosreissulta”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Cent­ti­län kautta ke­sä­pi­han lait­toon – ”Taimet ja ta­lo­maa­lit samalta os­tos­reis­sul­ta”

08.05.2019 06:00
Käsintehdyt burgerit rantautuivat Kemin keskustaan – ”Mausta huomaa, ettei pihvi tule pakastimesta ja täytteet on tarkasti harkittu”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Kä­sin­teh­dyt bur­ge­rit ran­tau­tui­vat Kemin kes­kus­taan – ”Mausta huomaa, ettei pihvi tule pa­kas­ti­mes­ta ja täyt­teet on tar­kas­ti har­kit­tu”

08.05.2019 06:00
Suolahuoneen rauhoittava vaikutus ja kirkastavat ihonhoidot aloittavat kesän odotuksen Sea Lapland Day Spassa
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Suo­la­huo­neen rau­hoit­ta­va vai­ku­tus ja kir­kas­ta­vat ihon­hoi­dot aloit­ta­vat kesän odo­tuk­sen Sea Lapland Day Spassa

08.05.2019 06:00
Lapin maaseudun näyteikkuna avaa maisemaa maaseudulta päin
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Lapin maa­seu­dun näy­te­ik­ku­na avaa mai­se­maa maa­seu­dul­ta päin

08.05.2019 06:00
Vaatemallisto merilappilaisella kädenjäljellä – ”Kevään uusi mallisto kantaa kotiseutumme nimeä”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Vaa­te­mal­lis­to me­ri­lap­pi­lai­sel­la kä­den­jäl­jel­lä – ”Kevään uusi mal­lis­to kantaa ko­ti­seu­tum­me nimeä”

08.05.2019 06:00
Kemin parhaat palat niputetaan pian yhden sateenvarjon alle
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Kemin parhaat palat ni­pu­te­taan pian yhden sa­teen­var­jon alle

08.05.2019 06:00
Simon Kirissä sykettä pesäpalloon
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Simon Kirissä sykettä pe­sä­pal­loon

08.05.2019 06:00
Torniotupa avaa ovensa – ”Senioreiden olohuone kutsuu viettämään aikaa yhdessä”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Tor­nio­tu­pa avaa ovensa – ”Se­nio­rei­den olo­huo­ne kutsuu viet­tä­mään aikaa yh­des­sä”

08.05.2019 06:00
Lumipallohierontaa ja suolahuonehoitoja meren äärellä – Sea Lapland Day Span vuodenaikahoito on elämys, jota ei ole ennen koettu
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Lu­mi­pal­lo­hie­ron­taa ja suo­la­huo­ne­hoi­to­ja meren äärellä – Sea Lapland Day Span vuo­den­ai­ka­hoi­to on elämys, jota ei ole ennen koettu

06.02.2019 16:03