Mikko Kärnä
Eduskunnasta: Koronakriisi ja uusi arki
Kolumni Mikko Kärnä

Edus­kun­nas­ta: Ko­ro­na­krii­si ja uusi arki

20.05.2020 13:48 0
Sekä Autto että Kärnä peräävät hallitukselta toimia Finnairin suunnitelmien estämiseksi, myös Enontekiön kentän toiminta turvattava

Sekä Autto että Kärnä pe­rää­vät hal­li­tuk­sel­ta toimia Finn­ai­rin suun­ni­tel­mien es­tä­mi­sek­si, myös Enon­te­kiön kentän toi­min­ta tur­vat­ta­va

17.05.2020 17:16 0
Edustaja K.Ä.R.N.Ä. – Villi ja ärhäkkä Mikko Kärnä kerää räväkällä tyylillään ihailijoita ja vihaajia, mutta miten poliittiseen uraan vaikuttaa hänen vauhdikas yksityiselämänsä?

Edus­ta­ja K.Ä.R.N.Ä. – Villi ja ärhäkkä Mikko Kärnä kerää rä­vä­käl­lä tyy­lil­lään ihai­li­joi­ta ja vi­haa­jia, mutta miten po­liit­ti­seen uraan vai­kut­taa hänen vauh­di­kas yk­si­tyi­se­lä­män­sä?

09.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Kurvinen: Keskustan ryhmä olisi halunnut jatkaa Uudenmaan eristämistä, mutta nokan koputtamista ei ollut

Kur­vi­nen: Kes­kus­tan ryhmä olisi ha­lun­nut jatkaa Uu­den­maan eris­tä­mis­tä, mutta nokan ko­put­ta­mis­ta ei ollut

15.04.2020 12:28 0
Lukijalta: Kansanedustaja Kärnän koronavirusviesti on häpeällinen
Mielipide Yannick Lahti

Lu­ki­jal­ta: Kan­san­edus­ta­ja Kärnän ko­ro­na­vi­rus­vies­ti on hä­peäl­li­nen

11.03.2020 08:33 0
Kärnä haluaa käynnistää joutsenten metsästyksen

Kärnä haluaa käyn­nis­tää jout­sen­ten met­säs­tyk­sen

28.02.2020 09:59 0
Kuuntele Viikkoraati: tulvat, kärnät ja koronat, miksi uutisoimme Kärnän edesottamuksista viime viikolla mutta emme tällä? Miksi tulvat nousivat uutisaiheeksi? Koronakaan ei jätä mediassa rauhaan

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: tulvat, kärnät ja ko­ro­nat, miksi uu­ti­soim­me Kärnän edes­ot­ta­muk­sis­ta viime vii­kol­la mutta emme tällä? Miksi tulvat nou­si­vat uu­ti­sai­heek­si? Ko­ro­na­kaan ei jätä me­dias­sa rauhaan

27.02.2020 14:55 0
Näkökulma: Genitaalikuvat ovat yksityisasia – Perätön vihjaus henkilön syyllistymisestä rikokseen on rikos

Nä­kö­kul­ma: Ge­ni­taa­li­ku­vat ovat yk­si­tyis­asia – Perätön vihjaus hen­ki­lön syyl­lis­ty­mi­ses­tä ri­kok­seen on rikos

22.02.2020 15:35 0
Rikosoikeuden professori: Seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistö ei täyty -Kärnä kommentoi itse: En ole syyllistynyt minkään tyyppisiin rikoksiin enkä ole häirinnyt ketään

Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri: Sek­suaa­li­sen ah­dis­te­lun tun­nus­mer­kis­tö ei täyty -Kärnä kom­men­toi itse: En ole syyl­lis­ty­nyt minkään tyyp­pi­siin ri­kok­siin enkä ole häi­rin­nyt ketään

21.02.2020 11:22 0
Keskustan puheenjohtaja Kulmuni Mikko Kärnän seksiviesteistä: "Kaikille sattuu välillä myös tyhmyyksiä"

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Kulmuni Mikko Kärnän sek­si­vies­teis­tä: "Kai­kil­le sattuu välillä myös tyh­myyk­siä"

20.02.2020 13:57 0
Seiska: Mikko Kärnä lähetti kahden vuoden ajan häiritseviä viestejä baarissa tapaamalleen naiselle, kansanedustaja ei kommentoi yksityiselämäänsä koskevia väitteitä "Olen tehnyt virheitä"

Seiska: Mikko Kärnä lähetti kahden vuoden ajan häi­rit­se­viä vies­te­jä baa­ris­sa ta­paa­mal­leen nai­sel­le, kan­san­edus­ta­ja ei kom­men­toi yk­si­tyis­elä­mään­sä kos­ke­via väit­tei­tä "Olen tehnyt vir­hei­tä"

20.02.2020 11:27 0
Kärnä nukkui yön yli – ei aiokaan erota keskustasta Väyrysen paluun takia

Kärnä nukkui yön yli – ei aiokaan erota kes­kus­tas­ta Väy­ry­sen paluun takia

03.02.2020 10:57 0
Kärnän kuitti Väyrysen mahdollisesta paluusta Keskustaan: "Jos Väyrynen palaa, harkitsen eroa"

Kärnän kuitti Väy­ry­sen mah­dol­li­ses­ta pa­luus­ta Kes­kus­taan: "Jos Väy­ry­nen palaa, har­kit­sen eroa"

29.01.2020 15:07 0
Eduskunnasta: EU:n palautettava päätösvaltaa kansallisvaltioille
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: EU:n pa­lau­tet­ta­va pää­tös­val­taa kan­sal­lis­val­tioil­le

11.12.2019 08:00 0
Mikko ja Miia Kärnä eroavat

Mikko ja Miia Kärnä eroavat

25.10.2019 09:38 0
Eduskunnasta: Avoin kirje suomalaisesta lihasta luopuville
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Avoin kirje suo­ma­lai­ses­ta lihasta luo­pu­vil­le

22.10.2019 14:44 0
Kuuntele Viikkoraati: Pyydettiikö Juha Sipilää hakemaan Rovaniemen kaupunginjohtajaksi? Ketä Mikko Kärnä äänesti? -Kouvolan puoluekokouksen lappilaiskulisseissa

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Pyy­det­tii­kö Juha Sipilää ha­ke­maan Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jak­si? Ketä Mikko Kärnä ää­nes­ti? -Kou­vo­lan puo­lue­ko­kouk­sen lap­pi­lais­ku­lis­seis­sa

13.09.2019 13:33 0