Mielenterveys
Kuukausi
Tutkimus: psykoosilääkkeet saavat Alzheimeria sairastavat kaatuilemaan ja aiheuttavat kohonneen riskin päävammoihin

Tut­ki­mus: psy­koo­si­lääk­keet saavat Al­zhei­me­ria sai­ras­ta­vat kaa­tui­le­maan ja ai­heut­ta­vat ko­hon­neen riskin pää­vam­moi­hin

16.01.2020 09:02
Psyykkisesti sairastunut joutuu etsimään terapeuttinsa itse – Lapissa tilanne on surkea, vaikka psyykkisesti oireilevia on suhteessa paljon

Psyyk­ki­ses­ti sai­ras­tu­nut joutuu et­si­mään te­ra­peut­tin­sa itse – Lapissa tilanne on surkea, vaikka psyyk­ki­ses­ti oi­rei­le­via on suh­tees­sa paljon

06.01.2020 13:19
Nuorille määrätään psykoosilääkkeitä "löysin rantein", vaikka vaikutuksia ei tunneta

Nuo­ril­le mää­rä­tään psy­koo­si­lääk­kei­tä "löysin ran­tein", vaikka vai­ku­tuk­sia ei tunneta

04.01.2020 18:48
Parantumaton sairaus, tulipalon tuho ja musertava masennus – Mitä kolmelle selviytymistarinansa kertoneelle lappilaiselle kuuluu nyt?

Pa­ran­tu­ma­ton sai­raus, tu­li­pa­lon tuho ja mu­ser­ta­va ma­sen­nus – Mitä kol­mel­le sel­viy­ty­mis­ta­ri­nan­sa ker­to­neel­le lap­pi­lai­sel­le kuuluu nyt?

04.01.2020 06:05
Tilaajille
Koira pakotti pysymään kiinni elämässä – Masennus opetti Suvi-Juulia Karjalaisen suojaamaan omaa mieltään

Koira pakotti py­sy­mään kiinni elä­mäs­sä – Ma­sen­nus opetti Su­vi-Juu­lia Kar­ja­lai­sen suo­jaa­maan omaa miel­tään

04.01.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Kiusaaminen on väärin
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kiu­saa­mi­nen on väärin

03.01.2020 07:23
Lukijalta: Masentunut töihin mahdollisimman pian
Mielipide Jukka Kärkkäinen

Lu­ki­jal­ta: Ma­sen­tu­nut töihin mah­dol­li­sim­man pian

02.01.2020 12:53
Vanhemmat
Mielen vaivat vievät lomalle – Lapissa pitkiä sairauslomia on enemmän kuin muualla maassa

Mielen vaivat vievät lomalle – Lapissa pitkiä sai­raus­lo­mia on enemmän kuin muualla maassa

23.12.2019 07:00
Tilaajille
1900-luvulla psykopatia oli tarttuva diagnoosi – jopa evakkomatkalla tarpeeseen näpistänyt äiti leimattiin hysteeriseksi psykopaatiksi

1900-lu­vul­la psy­ko­pa­tia oli tart­tu­va diag­noo­si – jopa evak­ko­mat­kal­la tar­pee­seen nä­pis­tä­nyt äiti lei­mat­tiin hys­tee­ri­sek­si psy­ko­paa­tik­si

14.12.2019 08:00
Tilaajille
Lauantaivieras: Opiskelija-arjessa kaikki ei ole aina niin hyvin kuin näyttää

Lauan­tai­vie­ras: Opis­ke­li­ja-ar­jes­sa kaikki ei ole aina niin hyvin kuin näyttää

22.11.2019 10:18
Väärästä diagnoosista kohti parempaa – Sari Koskenkorvan lapsuudessa alkanut masennus olikin kaksisuuntainen mielialahäiriö

Vää­räs­tä diag­noo­sis­ta kohti pa­rem­paa – Sari Kos­ken­kor­van lap­suu­des­sa alkanut ma­sen­nus olikin kak­si­suun­tai­nen mie­li­ala­häi­riö

22.11.2019 07:30
Puheenvuoro: Sosiaalinen media ja pelaaminen saattavat haitata arjen perusrytmiä ja työkykyisyyttä

Pu­heen­vuo­ro: So­siaa­li­nen media ja pe­laa­mi­nen saat­ta­vat haitata arjen pe­rus­ryt­miä ja työ­ky­kyi­syyt­tä

16.11.2019 10:00
Psykiatrian keskittäminen Lapissa toisi vain lisää kustannuksia – "Nopea hoito säästää, mutta se ei näy tilastoissa"

Psy­kiat­rian kes­kit­tä­mi­nen Lapissa toisi vain lisää kus­tan­nuk­sia – "Nopea hoito sääs­tää, mutta se ei näy ti­las­tois­sa"

17.10.2019 07:30
Mielipide Vesa Suomalainen

Lu­ki­jal­ta: Miksi mie­len­ter­veys­hoi­to maksaa?

16.10.2019 08:38
Vanhuspsykiatrin neuvo hyvään vanhuuteen: "Hyväksy eletty elämä ja se, että sitä ei voi muuttaa"

Van­hus­psy­kiat­rin neuvo hyvään van­huu­teen: "Hy­väk­sy eletty elämä ja se, että sitä ei voi muut­taa"

10.10.2019 17:29
"Äiti, mä en jaksa enää" – Kun teini-ikäinen tytär romahti henkisesti ja harkitsi itsemurhaa, äiti Tiina huomasi tarvitsevansa itsekin tukea

"Äiti, mä en jaksa enää" – Kun tei­ni-ikäi­nen tytär romahti hen­ki­ses­ti ja har­kit­si it­se­mur­haa, äiti Tiina huomasi tar­vit­se­van­sa itsekin tukea

07.10.2019 08:00
Psykoterapeutiksi pääseminen vaatii kymmeniä tuhansia euroja, vaikka terapeuteista on pulaa – Mielenterveysjärjestöt ja Psykologiliitto vaativat maksutonta koulutusta

Psy­ko­te­ra­peu­tik­si pää­se­mi­nen vaatii kym­me­niä tu­han­sia euroja, vaikka te­ra­peu­teis­ta on pulaa – Mie­len­ter­veys­jär­jes­töt ja Psy­ko­lo­gi­liit­to vaa­ti­vat mak­su­ton­ta kou­lu­tus­ta

07.10.2019 06:00
Miten selättää syksyn synkkyys? Jopa 85 prosenttia suomalaista reagoi valon vähenemiseen

Miten se­lät­tää syksyn synk­kyys? Jopa 85 pro­sent­tia suo­ma­lais­ta reagoi valon vä­he­ne­mi­seen

29.09.2019 12:55
Puhutaanpa ääneen: Mielen asioihin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä kehtaisi puhua

Pu­hu­taan­pa ääneen: Mielen asioi­hin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä keh­tai­si puhua

21.09.2019 07:30
Tilaajille
Jari saalisti naisia netissä, ravintoloissa ja kaduilla, ja päätyi heidän kanssaan sänkyyn – "Halusin seksiä koko ajan ja aina vain kovempia juttuja"

Jari saa­lis­ti naisia ne­tis­sä, ra­vin­to­lois­sa ja ka­duil­la, ja päätyi heidän kans­saan sänkyyn – "Ha­lu­sin seksiä koko ajan ja aina vain ko­vem­pia jut­tu­ja"

21.09.2019 06:00
Tilaajille