Mielenterveys
Korona kuuluu mielenterveyspalveluissa yllättävän vähän – "Huolena on, että vakavista ongelmista kärsivät eristäytyvät nyt koteihinsa"

Korona kuuluu mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa yl­lät­tä­vän vähän – "Huo­le­na on, että va­ka­vis­ta on­gel­mis­ta kär­si­vät eris­täy­ty­vät nyt ko­tei­hin­sa"

19.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Koronaviruksen vuoksi miljoonia ihmisiä uhkaavat mielen sairaudet

Ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi mil­joo­nia ihmisiä uh­kaa­vat mielen sai­rau­det

14.05.2020 10:53 0
Lapin AVI selvitti: Mielenterveys- ja päihdepalvelut toimivat myös poikkeustilanteessa

Lapin AVI sel­vit­ti: Mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lut toi­mi­vat myös poik­keus­ti­lan­tees­sa

22.04.2020 10:24 0
Puheenvuoro: Jos mieli on jo valmiiksi kolhuilla, olet riskiryhmässä koronakriisissä – Päivi Rissasen arki tuntui romahtavan karanteenin takia

Pu­heen­vuo­ro: Jos mieli on jo val­miik­si kol­huil­la, olet ris­ki­ryh­mäs­sä ko­ro­na­krii­sis­sä – Päivi Ris­sa­sen arki tuntui ro­mah­ta­van ka­ran­tee­nin takia

04.04.2020 09:00 0
Korona ajaa psykoterapian video- ja puhelinyhteyksien varaan – Viruksen pelko ja epidemian poikkeusolot lisäävät mielenterveysongelmia myös ennestään oireettomille

Korona ajaa psy­ko­te­ra­pian video- ja pu­he­lin­yh­teyk­sien varaan – Vi­ruk­sen pelko ja epi­de­mian poik­keus­olot li­sää­vät mie­len­ter­veys­on­gel­mia myös en­nes­tään oi­reet­to­mil­le

31.03.2020 08:08 0
Koronavirus voi poikia päihdehuollon, mielenterveyden ja lastensuojelun kriisin kotiinsa sullottujen parissa

Ko­ro­na­vi­rus voi poikia päih­de­huol­lon, mie­len­ter­vey­den ja las­ten­suo­je­lun kriisin ko­tiin­sa sul­lot­tu­jen parissa

29.03.2020 16:26 0
Lukijalta: Perhetyötä tehostettava epävarmoina aikoina
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Per­he­työ­tä te­hos­tet­ta­va epä­var­moi­na aikoina

25.03.2020 15:55 0
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ta­voit­tee­na tarjota hoitoa te­hok­kaam­min

19.02.2020 20:45 0
Lapin sairaanhoitopiiri vastasi peruutusmaksukohuun ja täydensi tietoa monia suututtaneista asiakasmaksuista: "Viestintämme epäonnistui"

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri vastasi pe­ruu­tus­mak­su­ko­huun ja täy­den­si tietoa monia suu­tut­ta­neis­ta asia­kas­mak­suis­ta: "Vies­tin­täm­me epäon­nis­tui"

18.02.2020 09:33 0
Lukijalta: Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sakkomaksut laittomia
Mielipide Laura Tiitinen

Lu­ki­jal­ta: Mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lui­den sak­ko­mak­sut lait­to­mia

14.02.2020 09:39 0
Kolumni: Mielen ongelmiin on saatava apua nopeasti ja läheltä

Ko­lum­ni: Mielen on­gel­miin on saatava apua no­peas­ti ja läheltä

14.02.2020 06:30 0
Lapin sairaanhoitopiiri alkaa periä maksun käyttämättä ja peruuttamatta jääneistä ajanvarauksista mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri alkaa periä maksun käyt­tä­mät­tä ja pe­ruut­ta­mat­ta jää­neis­tä ajan­va­rauk­sis­ta mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­luis­sa

11.02.2020 14:40 0
Lukijalta: Pitääkö tarinan olla hauska?
Mielipide Irja Mäkitalo

Lu­ki­jal­ta: Pitääkö tarinan olla hauska?

02.02.2020 12:18 0
Teini-ikäinen jäi koukkuun nettiin kuin kokaiiniin, eikä äiti saanut häntä pois rikollisten seurasta – nuortenkotikaan ei auttanut, koska puhelin oli käytössä öisin

Tei­ni-ikäi­nen jäi kouk­kuun nettiin kuin ko­kaii­niin, eikä äiti saanut häntä pois ri­kol­lis­ten seu­ras­ta – nuor­ten­ko­ti­kaan ei aut­ta­nut, koska puhelin oli käy­tös­sä öisin

01.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Yksi terapiakerta voi tuoda riittävän avun – Kertaterapiassa asiakas valitsee, paljonko terapiaa tarvitsee

Yksi te­ra­pia­ker­ta voi tuoda riit­tä­vän avun – Ker­ta­te­ra­pias­sa asiakas va­lit­see, pal­jon­ko te­ra­piaa tar­vit­see

24.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Tutkimus: psykoosilääkkeet saavat Alzheimeria sairastavat kaatuilemaan ja aiheuttavat kohonneen riskin päävammoihin

Tut­ki­mus: psy­koo­si­lääk­keet saavat Al­zhei­me­ria sai­ras­ta­vat kaa­tui­le­maan ja ai­heut­ta­vat ko­hon­neen riskin pää­vam­moi­hin

16.01.2020 09:02 0
Psyykkisesti sairastunut joutuu etsimään terapeuttinsa itse – Lapissa tilanne on surkea, vaikka psyykkisesti oireilevia on suhteessa paljon

Psyyk­ki­ses­ti sai­ras­tu­nut joutuu et­si­mään te­ra­peut­tin­sa itse – Lapissa tilanne on surkea, vaikka psyyk­ki­ses­ti oi­rei­le­via on suh­tees­sa paljon

06.01.2020 13:19 0
Nuorille määrätään psykoosilääkkeitä "löysin rantein", vaikka vaikutuksia ei tunneta

Nuo­ril­le mää­rä­tään psy­koo­si­lääk­kei­tä "löysin ran­tein", vaikka vai­ku­tuk­sia ei tunneta

04.01.2020 18:48 0
Parantumaton sairaus, tulipalon tuho ja musertava masennus – Mitä kolmelle selviytymistarinansa kertoneelle lappilaiselle kuuluu nyt?

Pa­ran­tu­ma­ton sai­raus, tu­li­pa­lon tuho ja mu­ser­ta­va ma­sen­nus – Mitä kol­mel­le sel­viy­ty­mis­ta­ri­nan­sa ker­to­neel­le lap­pi­lai­sel­le kuuluu nyt?

04.01.2020 06:05 0
Tilaajille
Koira pakotti pysymään kiinni elämässä – Masennus opetti Suvi-Juulia Karjalaisen suojaamaan omaa mieltään

Koira pakotti py­sy­mään kiinni elä­mäs­sä – Ma­sen­nus opetti Su­vi-Juu­lia Kar­ja­lai­sen suo­jaa­maan omaa miel­tään

04.01.2020 06:00 0
Tilaajille