Mielenosoitukset
"Luvassa on kuuma kesä" – Fortumin Uniper-kauppa tuomassa Saksan mielenosoitukset Suomeen

"Lu­vas­sa on kuuma kesä" – For­tu­min Uni­per-kaup­pa tuo­mas­sa Saksan mie­len­osoi­tuk­set Suomeen

24.01.2020 07:00

In­tias­sa sadat al­koi­vat näl­kä­lak­koon uuden kan­sa­lai­suus­lain vuoksi

13.12.2019 12:53
Kuvakooste: Ainakin 13 otettu kiinni mielenosoituksissa, poliisin onnistui eristää "vastakkaiset ryhmät" – Kielletyn uusnatsijärjestön osallisuutta selvitetään myöhemmin

Ku­va­koos­te: Ainakin 13 otettu kiinni mie­le­no­soi­tuk­sis­sa, po­lii­sin on­nis­tui eristää "vas­tak­kai­set ryhmät" – Kiel­le­tyn uus­nat­si­jär­jes­tön osal­li­suut­ta sel­vi­te­tään myö­hem­min

06.12.2019 22:19
Mielenosoitukset: Poliisi takavarikoi teräaseita, useita otettu kiinni, joukossa pelleksi pukeutunut henkilö – Äärioikeistolaisia mielenosoittajia saapunut ulkomailta

Mie­le­no­soi­tuk­set: Poliisi ta­ka­va­ri­koi te­räa­sei­ta, useita otettu kiinni, jou­kos­sa pel­lek­si pu­keu­tu­nut henkilö – Ää­ri­oi­keis­to­lai­sia mie­len­osoit­ta­jia saa­pu­nut ul­ko­mail­ta

06.12.2019 17:47
Itsenäisyyspäivän marsseihin varaudutaan satojen poliisien voimin – Keskiviikkona poliisi kielsi uusnatsien mielenosoituksen, torstaina ilmoitettiin toisesta vastaavasta

It­se­näi­syys­päi­vän mars­sei­hin va­rau­du­taan satojen po­lii­sien voimin – Kes­ki­viik­ko­na poliisi kielsi uus­nat­sien mie­le­no­soi­tuk­sen, tors­tai­na il­moi­tet­tiin toi­ses­ta vas­taa­vas­ta

06.12.2019 06:00
Postilaiset osoittavat mieltä Eduskuntatalon edessä – Ministeri Paatero: "Postin tilanteeseen täytyy saada ratkaisu pikaisesti"

Pos­ti­lai­set osoit­ta­vat mieltä Edus­kun­ta­ta­lon edessä – Mi­nis­te­ri Paa­te­ro: "Postin ti­lan­tee­seen täytyy saada rat­kai­su pi­kai­ses­ti"

21.11.2019 13:33

Vii­mei­set mie­len­osoit­ta­jat sin­nit­te­le­vät yli­opis­tol­la Hong­kon­gis­sa – Yli 600 ihmistä poistui kam­puk­sel­ta maa­nan­tai­na

19.11.2019 11:02
Hongkongin mielenosoitusten pelätään kärjistyvän veriseksi yhteenotoksi – Poliisi pitää mielenosoittajia loukussa oppilaitoksessa

Hong­kon­gin mie­len­osoi­tus­ten pe­lä­tään kär­jis­ty­vän ve­ri­sek­si yh­teen­otok­si – Poliisi pitää mie­len­osoit­ta­jia lou­kus­sa op­pi­lai­tok­ses­sa

18.11.2019 13:39
Neljä skenaariota, mitä Hongkongissa voi tapahtua seuraavaksi

Neljä ske­naa­rio­ta, mitä Hong­kon­gis­sa voi ta­pah­tua seu­raa­vak­si

18.11.2019 12:25
Väkivalta jatkuu Hongkongissa – poliisi sai mielenosoittajan nuolen jalkaansa ja katuja siivoavat kiinalaiset sotilaat epäilyttävät

Vä­ki­val­ta jatkuu Hong­kon­gis­sa – poliisi sai mie­len­osoit­ta­jan nuolen jal­kaan­sa ja katuja sii­voa­vat kii­na­lai­set so­ti­laat epäi­lyt­tä­vät

17.11.2019 21:29
Koulut keskeyttävät opetuksen Hongkongissa – Pohjoismaiset opiskelijat suuntaavat kotimatkalle levottomuuksien yltyessä

Koulut kes­keyt­tä­vät ope­tuk­sen Hong­kon­gis­sa – Poh­jois­mai­set opis­ke­li­jat suun­taa­vat ko­ti­mat­kal­le le­vot­to­muuk­sien yl­tyes­sä

14.11.2019 12:31
Mielenosoittajien uhka pakotti Postin siirtämään rekrytointitapahtuman pois Helsingin keskustasta – Huonon julkisuuden takia Postilla on pulaa jouluapulaisista

Mie­len­osoit­ta­jien uhka pakotti Postin siir­tä­mään rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­man pois Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta – Huonon jul­ki­suu­den takia Pos­til­la on pulaa jou­lu­apu­lai­sis­ta

12.11.2019 17:21
Postin työntekijät osoittivat mieltään Postin pääkonttorilla  – "Emme hyväksy, että meitä kohdellaan kuin orjia Suomessa"

Postin työn­te­ki­jät osoit­ti­vat miel­tään Postin pää­kont­to­ril­la – "Emme hy­väk­sy, että meitä koh­del­laan kuin orjia Suo­mes­sa"

12.11.2019 13:51
Postin työntekijät järjestävät mielenosoituksen  – "Olemme jo kauan joustaneet, sietäneet ja kestäneet postitoiminnan alasajoa"

Postin työn­te­ki­jät jär­jes­tä­vät mie­len­osoi­tuk­sen – "Olemme jo kauan jous­ta­neet, sie­tä­neet ja kes­tä­neet pos­ti­toi­min­nan ala­sa­joa"

12.11.2019 12:36
Sisäministeri Ohisalon pyytämä selvitys poliisin toiminnasta valmistuu vielä tämän viikon aikana – Tämä kaikki Turkki-mielenosoituksen tapahtumista tiedetään nyt

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­lon pyytämä sel­vi­tys po­lii­sin toi­min­nas­ta val­mis­tuu vielä tämän viikon aikana – Tämä kaikki Turk­ki-mie­len­osoi­tuk­sen ta­pah­tu­mis­ta tie­de­tään nyt

24.10.2019 07:01
Ainakin seitsemän ihmistä on kuollut Chilen mielenosoituksissa – Metrolippujen hinnannousu sai aikaan väkivaltaisia protesteja

Ainakin seit­se­män ihmistä on kuollut Chilen mie­len­osoi­tuk­sis­sa – Met­ro­lip­pu­jen hin­nan­nou­su sai aikaan vä­ki­val­tai­sia pro­tes­te­ja

21.10.2019 11:08
Kiina uhkailee ulkomailla asuvia uiguureja – "Ajattele perheesi turvallisuutta"

Kiina uh­kai­lee ul­ko­mail­la asuvia ui­guu­re­ja – "A­jat­te­le per­hee­si tur­val­li­suut­ta"

17.10.2019 13:16
Katalonian aluejohtaja vetosi protestoijia lopettamaan väkivallan

Ka­ta­lo­nian alue­joh­ta­ja vetosi pro­tes­toi­jia lo­pet­ta­maan vä­ki­val­lan

17.10.2019 08:15
Ecuadorin hallitus pakeni pääkaupungista – 120 prosenttia kohonnut polttoaineen hinta käynnisti suuret mielenosoitukset

Ecua­do­rin hal­li­tus pakeni pää­kau­pun­gis­ta – 120 pro­sent­tia ko­hon­nut polt­to­ai­neen hinta käyn­nis­ti suuret mie­len­osoi­tuk­set

08.10.2019 21:32
Kymmenet tuhannet uhmaavat naamiokieltoa ja jatkavat mielenosoituksia Hongkongissa

Kym­me­net tu­han­net uh­maa­vat naa­mio­kiel­toa ja jat­ka­vat mie­len­osoi­tuk­sia Hong­kon­gis­sa

06.10.2019 13:34