Metsästys
Viimeisin 24 tuntia
Keittiömestarista tuli Lapin ainoa riistamestari – rovaniemeläinen Janne Orava jätti ravintola-alan ja suoritti koulun, josta on valmistunut vain parikymmentä

Keit­tiö­mes­ta­ris­ta tuli Lapin ainoa riis­ta­mes­ta­ri – ro­va­nie­me­läi­nen Janne Orava jätti ra­vin­to­la-alan ja suo­rit­ti koulun, josta on val­mis­tu­nut vain pa­ri­kym­men­tä

15.01.2020 18:04
Kuukausi
Vesi- ja riistalintukannat jyrkässä laskussa, linnusto vaarassa yksipuolistua rajusti: "Koska riistalinnut ovat meillä luonnonvara, niin jotain pitää todellakin tehdä"

Vesi- ja riis­ta­lin­tu­kan­nat jyr­käs­sä las­kus­sa, lin­nus­to vaa­ras­sa yk­si­puo­lis­tua ra­jus­ti: "Koska riis­ta­lin­nut ovat meillä luon­non­va­ra, niin jotain pitää to­del­la­kin tehdä"

14.01.2020 12:16
A. E. Järvinen loi suomalaiseen kirjallisuuteen lähes myyttisen linnun, jota voi pian pyytää ensi kertaa 55 vuoteen
Kolumni Risto Pyykkö

A. E. Jär­vi­nen loi suo­ma­lai­seen kir­jal­li­suu­teen lähes myyt­ti­sen linnun, jota voi pian pyytää ensi kertaa 55 vuoteen

14.01.2020 06:00
Lukijalta: Latvalinnustus on huono homma
Mielipide Jaakko Ojaniemi

Lu­ki­jal­ta: Lat­va­lin­nus­tus on huono homma

11.01.2020 11:48
Lukijalta: Metsästys ei ole turhaa tappamista
Mielipide Matleena Heikkilä,

Lu­ki­jal­ta: Met­säs­tys ei ole turhaa tap­pa­mis­ta

31.12.2019 08:27
Joka pyytää, se myöskin syö
Kolumni Elina Melamies

Joka pyytää, se myöskin syö

29.12.2019 17:25
Vanhemmat
Sodankyläläinen metsästyskoira Aivi yllätti kansainvälisen koiraväen ja tassutteli voittoon Suomen suurimmassa koiranäyttelyssä

So­dan­ky­lä­läi­nen met­säs­tys­koi­ra Aivi yllätti kan­sain­vä­li­sen koi­ra­väen ja tas­sut­te­li voit­toon Suomen suu­rim­mas­sa koi­ra­näyt­te­lys­sä

11.12.2019 13:46
Lyijyttömiin luoteihin siirtymistä helpotetaan lakimuutoksella

Lyi­jyt­tö­miin luo­tei­hin siir­ty­mis­tä hel­po­te­taan la­ki­muu­tok­sel­la

01.12.2019 10:14
Ministeriö esittää kahdeksan ahman tappokiintiötä poronhoitoalueelle – WWF pitää erittäin uhanalaisen lajin tappamista järjettömänä

Mi­nis­te­riö esittää kah­dek­san ahman tap­po­kiin­tiö­tä po­ron­hoi­to­alueel­le – WWF pitää erit­täin uhan­alai­sen lajin tap­pa­mis­ta jär­jet­tö­mä­nä

29.11.2019 14:47
Valtuustoaloite peruskoulun metsästäjätutkinnosta etenee Rovaniemellä – Pilotti meneillään Yläkemijoella

Val­tuus­to­aloi­te pe­rus­kou­lun met­säs­tä­jä­tut­kin­nos­ta etenee Ro­va­nie­mel­lä – Pilotti me­neil­lään Ylä­ke­mi­joel­la

26.11.2019 16:09
Metsästäjä ampui kolmesti ohi teeristä, jotka olivat auton lähellä,  hovioikeus tuomitsi lähes 4 000 euron sakkoihin

Met­säs­tä­jä ampui kol­mes­ti ohi tee­ris­tä, jotka olivat auton lä­hel­lä, ho­vi­oi­keus tuo­mit­si lähes 4 000 euron sak­koi­hin

26.11.2019 12:36
Luvat kotona tai ase paljaana – Metsästäjien huolimattomuus aiheuttaa eniten rikkeitä, mutta erävalvonnassa paljastuu vakavampiakin rikoksia

Luvat kotona tai ase pal­jaa­na – Met­säs­tä­jien huo­li­mat­to­muus ai­heut­taa eniten rik­kei­tä, mutta erä­val­von­nas­sa pal­jas­tuu va­ka­vam­pia­kin ri­kok­sia

26.11.2019 06:30
Tilaajille
Riistaa hätyytettiin dronella pakenemaan ampujien suuntaan ja hirvien eteen yritetään ehtiä kaahaamalla – laitteet houkuttelevat metsästäjiä laittomuuksiin

Riistaa hä­tyy­tet­tiin dro­nel­la pa­ke­ne­maan am­pu­jien suun­taan ja hirvien eteen yri­te­tään ehtiä kaa­haa­mal­la – lait­teet hou­kut­te­le­vat met­säs­tä­jiä lait­to­muuk­siin

25.11.2019 08:55
Kirja-arvostelu: Kaiken viljan pyytäjä opastaa nuorempiaan

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kaiken viljan pyytäjä opastaa nuo­rem­piaan

21.11.2019 10:33
Osassa Lappia päästän kokeilmenna latvalinnustusta – Miten metsästysluvat kävivät kaupaksi?

Osassa Lappia päästän ko­keil­men­na lat­va­lin­nus­tus­ta – Miten met­säs­tys­lu­vat kävivät kau­pak­si?

20.11.2019 07:00
Alkutalvi on vaarallista aikaa metsästyskoirille – Pelastuspäällikkö: Omaa henkeä ei kannata riskeerata, jos eläintä ei voi turvallisesti lähteä pelastamaan

Al­ku­tal­vi on vaa­ral­lis­ta aikaa met­säs­tys­koi­ril­le – Pe­las­tus­pääl­lik­kö: Omaa henkeä ei kannata ris­kee­ra­ta, jos eläintä ei voi tur­val­li­ses­ti lähteä pe­las­ta­maan

07.11.2019 18:50
Tilaajille
Poronhoitoalueella kaadettiin 86 karhua – kiintiö ylittyi yhdellä karhulla, sillä viimeisimmät kaadot osuivat ajallisesti lähekkäin

Po­ron­hoi­to­alueel­la kaa­det­tiin 86 karhua – kiintiö ylittyi yhdellä kar­hul­la, sillä vii­mei­sim­mät kaadot osuivat ajal­li­ses­ti lä­hek­käin

06.11.2019 09:42
Mielipide Matleena Heikkilä

Kou­lu­lai­sil­ta: Met­säs­tys ei ole turhaa tap­pa­mis­ta

06.11.2019 08:12
Kolumni: Pimeässä kahahtaa –  pöllöjen yö appiukon hirvitornissa
Kolumni Tapio Nykänen

Ko­lum­ni: Pi­meäs­sä ka­hah­taa – pöl­lö­jen yö ap­pi­ukon hir­vi­tor­nis­sa

23.10.2019 09:31
Mielipide Jade Koivunen

Kou­lu­lai­sil­ta: Met­säs­tys ei ole turhaa tap­pa­mis­ta

22.10.2019 06:00