Metsästys
Kuukausi
Alkutalvi on vaarallista aikaa metsästyskoirille – Pelastuspäällikkö: Omaa henkeä ei kannata riskeerata, jos eläintä ei voi turvallisesti lähteä pelastamaan

Al­ku­tal­vi on vaa­ral­lis­ta aikaa met­säs­tys­koi­ril­le – Pe­las­tus­pääl­lik­kö: Omaa henkeä ei kannata ris­kee­ra­ta, jos eläintä ei voi tur­val­li­ses­ti lähteä pe­las­ta­maan

07.11.2019 18:50
Tilaajille
Poronhoitoalueella kaadettiin 86 karhua – kiintiö ylittyi yhdellä karhulla, sillä viimeisimmät kaadot osuivat ajallisesti lähekkäin

Po­ron­hoi­to­alueel­la kaa­det­tiin 86 karhua – kiintiö ylittyi yhdellä kar­hul­la, sillä vii­mei­sim­mät kaadot osuivat ajal­li­ses­ti lä­hek­käin

06.11.2019 09:42
Mielipide Matleena Heikkilä

Kou­lu­lai­sil­ta: Met­säs­tys ei ole turhaa tap­pa­mis­ta

06.11.2019 08:12
Kolumni: Pimeässä kahahtaa –  pöllöjen yö appiukon hirvitornissa
Kolumni Tapio Nykänen

Ko­lum­ni: Pi­meäs­sä ka­hah­taa – pöl­lö­jen yö ap­pi­ukon hir­vi­tor­nis­sa

23.10.2019 09:31
Mielipide Jade Koivunen

Kou­lu­lai­sil­ta: Met­säs­tys ei ole turhaa tap­pa­mis­ta

22.10.2019 06:00
Lukijalta: Hirvimiehen sunnuntaiaamu
Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Hir­vi­mie­hen sun­nun­tai­aa­mu

19.10.2019 12:55
Etelän porukat löysivät Lapin hirvimaat

Etelän porukat löy­si­vät Lapin hir­vi­maat

19.10.2019 11:16
Vanhemmat
Metsästäjä nousi tielle pysähtyneestä autosta ja ampui koppelon Savukoskella – haulikko ja saalis takavarikoitiin

Met­säs­tä­jä nousi tielle py­säh­ty­nees­tä autosta ja ampui kop­pe­lon Sa­vu­kos­kel­la – hau­lik­ko ja saalis ta­ka­va­ri­koi­tiin

14.10.2019 07:50
Kuusi hirviporukkaa, noin 160 metsästäjää ja pyyntiluvat 200 hirvelle­ – Hailuodon hir­ven­met­säs­tä­jil­lä on edessään valtava urakka

Kuusi hir­vi­po­ruk­kaa, noin 160 met­säs­tä­jää ja pyyn­ti­lu­vat 200 hir­vel­le – Hai­luo­don hir­ven­met­säs­tä­jil­lä on edes­sään valtava urakka

13.10.2019 11:07
Tilaajille
Karhunmetsästys päättyi myös läntisellä poronhoitoalueella: samaan aikaan ammuttiin kaksi karhua

Kar­hun­met­säs­tys päättyi myös län­ti­sel­lä po­ron­hoi­toa­lueel­la: samaan aikaan am­mut­tiin kaksi karhua

09.10.2019 13:57
Karhunpyynnissä enää yksi karhu saamatta

Kar­hun­pyyn­nis­sä enää yksi karhu saa­mat­ta

07.10.2019 09:56
Jahtiin jo lapsena – 15-vuotiaat Emmi Kallo ja Veikko Oinas ovat jo kokeneita eränkävijöitä, ja heidän kaltaisiaan halutaan lisää

Jahtiin jo lapsena – 15-vuo­tiaat Emmi Kallo ja Veikko Oinas ovat jo ko­ke­nei­ta erän­kä­vi­jöi­tä, ja heidän kal­tai­siaan ha­lu­taan lisää

05.10.2019 07:30
Tilaajille
Riistakeskus: Karhunmetsästys itäisellä poronhoitoalueella on päättynyt – kiintiön kaikki 70 yksilöä on kaadettu

Riis­ta­kes­kus: Kar­hun­met­säs­tys itäi­sel­lä po­ron­hoi­to­alueel­la on päät­ty­nyt – kiin­tiön kaikki 70 yksilöä on kaa­det­tu

23.09.2019 22:21
Syksyn paras laukaus
Mielipide Juhani Valli

Syksyn paras laukaus

23.09.2019 08:49
Jahtikulttuurit kolisevat Ylä-Lapin hirvimailla – porotkin saavat kyytiä, kun ulkopaikkakuntalaiset koirineen ovat metsällä

Jah­ti­kult­tuu­rit ko­li­se­vat Ylä-La­pin hir­vi­mail­la – po­rot­kin saavat kyytiä, kun ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set koi­ri­neen ovat met­säl­lä

19.09.2019 18:35
Työ jatkuu supikoirien poistamiseksi - keminmaalainen Juha Mäkimartti koordinoi hanketta

Työ jatkuu su­pi­koi­rien pois­ta­mi­sek­si - ke­min­maa­lai­nen Juha Mä­ki­mart­ti koor­di­noi han­ket­ta

13.09.2019 12:49
Päiväkirja: Täsmälahjoja metsän jumalilta
Kolumni Petteri Holma

Päi­vä­kir­ja: Täs­mä­lah­jo­ja metsän ju­ma­lil­ta

13.09.2019 06:00
Lapissa metsästäviä kannustetaan supikoirien tehopyyntiin - tavoitteena estää vieraslajin leviäminen Ruotsiin ja Norjaan

Lapissa met­säs­tä­viä kan­nus­te­taan su­pi­koi­rien te­ho­pyyn­tiin - ta­voit­tee­na estää vie­ras­la­jin le­viä­mi­nen Ruot­siin ja Norjaan

12.09.2019 16:58
Jo yli 60 karhua kaadettu poronhoitoalueella – kiintiö kymmenen eläintä pienempi kuin viime vuonna

Jo yli 60 karhua kaa­det­tu po­ron­hoi­to­alueel­la – kiintiö kym­me­nen eläintä pie­nem­pi kuin viime vuonna

12.09.2019 14:33
Ukkometsojen ja -teerien talvipyynti tulossa osaan Lapin kuntia ensi kertaa vuosikymmeniin

Uk­ko­met­so­jen ja -tee­rien tal­vi­pyyn­ti tulossa osaan Lapin kuntia ensi kertaa vuo­si­kym­me­niin

06.09.2019 10:17