Metsästys
Kuukausi
Saamelaisten ikivanhat oikeudet kannattaisi testata Suomessakin oikeudessa, sanoo oikeustieteilijä Juha Joona

Saa­me­lais­ten iki­van­hat oi­keu­det kan­nat­tai­si testata Suo­mes­sa­kin oi­keu­des­sa, sanoo oi­keus­tie­tei­li­jä Juha Joona

05.02.2020 19:30
Tilaajille
Mielipide Veeti Vehmanen

Kou­lu­lai­sil­ta: Liikaa hir­vi­ko­la­rei­ta

05.02.2020 16:19
Lukijalta: Vuosimaksut uhka metsästysseuroille
Mielipide Pekka Lassila

Lu­ki­jal­ta: Vuo­si­mak­sut uhka met­säs­tys­seu­roil­le

29.01.2020 08:37
Lapin vuoden erästäjälle saalis ei ole enää pääasia: "Löysään koiran irti ja nakkaan päivärepun selkään"

Lapin vuoden eräs­tä­jäl­le saalis ei ole enää pääa­sia: "Löy­sään koiran irti ja nakkaan päi­vä­re­pun sel­kään"

26.01.2020 06:30
Metsomies vie myyttisen linnun jäljille – katso upeat kuvat talvijahdista, josta tuli totta ensi kertaa 55 vuoteen

Met­so­mies vie myyt­ti­sen linnun jäl­jil­le – katso upeat kuvat tal­vi­jah­dis­ta, josta tuli totta ensi kertaa 55 vuoteen

25.01.2020 06:30
Tilaajille
Vanhemmat
Keittiömestarista tuli Lapin ainoa riistamestari – rovaniemeläinen Janne Orava jätti ravintola-alan ja suoritti koulun, josta on valmistunut vain parikymmentä

Keit­tiö­mes­ta­ris­ta tuli Lapin ainoa riis­ta­mes­ta­ri – ro­va­nie­me­läi­nen Janne Orava jätti ra­vin­to­la-alan ja suo­rit­ti koulun, josta on val­mis­tu­nut vain pa­ri­kym­men­tä

15.01.2020 18:04
Vesi- ja riistalintukannat jyrkässä laskussa, linnusto vaarassa yksipuolistua rajusti: "Koska riistalinnut ovat meillä luonnonvara, niin jotain pitää todellakin tehdä"

Vesi- ja riis­ta­lin­tu­kan­nat jyr­käs­sä las­kus­sa, lin­nus­to vaa­ras­sa yk­si­puo­lis­tua ra­jus­ti: "Koska riis­ta­lin­nut ovat meillä luon­non­va­ra, niin jotain pitää to­del­la­kin tehdä"

14.01.2020 12:16
A. E. Järvinen loi suomalaiseen kirjallisuuteen lähes myyttisen linnun, jota voi pian pyytää ensi kertaa 55 vuoteen
Kolumni Risto Pyykkö

A. E. Jär­vi­nen loi suo­ma­lai­seen kir­jal­li­suu­teen lähes myyt­ti­sen linnun, jota voi pian pyytää ensi kertaa 55 vuoteen

14.01.2020 06:00
Lukijalta: Latvalinnustus on huono homma
Mielipide Jaakko Ojaniemi

Lu­ki­jal­ta: Lat­va­lin­nus­tus on huono homma

11.01.2020 11:48
Lukijalta: Metsästys ei ole turhaa tappamista
Mielipide Matleena Heikkilä,

Lu­ki­jal­ta: Met­säs­tys ei ole turhaa tap­pa­mis­ta

31.12.2019 08:27
Joka pyytää, se myöskin syö
Kolumni Elina Melamies

Joka pyytää, se myöskin syö

29.12.2019 17:25
Sodankyläläinen metsästyskoira Aivi yllätti kansainvälisen koiraväen ja tassutteli voittoon Suomen suurimmassa koiranäyttelyssä

So­dan­ky­lä­läi­nen met­säs­tys­koi­ra Aivi yllätti kan­sain­vä­li­sen koi­ra­väen ja tas­sut­te­li voit­toon Suomen suu­rim­mas­sa koi­ra­näyt­te­lys­sä

11.12.2019 13:46
Lyijyttömiin luoteihin siirtymistä helpotetaan lakimuutoksella

Lyi­jyt­tö­miin luo­tei­hin siir­ty­mis­tä hel­po­te­taan la­ki­muu­tok­sel­la

01.12.2019 10:14
Ministeriö esittää kahdeksan ahman tappokiintiötä poronhoitoalueelle – WWF pitää erittäin uhanalaisen lajin tappamista järjettömänä

Mi­nis­te­riö esittää kah­dek­san ahman tap­po­kiin­tiö­tä po­ron­hoi­to­alueel­le – WWF pitää erit­täin uhan­alai­sen lajin tap­pa­mis­ta jär­jet­tö­mä­nä

29.11.2019 14:47
Valtuustoaloite peruskoulun metsästäjätutkinnosta etenee Rovaniemellä – Pilotti meneillään Yläkemijoella

Val­tuus­to­aloi­te pe­rus­kou­lun met­säs­tä­jä­tut­kin­nos­ta etenee Ro­va­nie­mel­lä – Pilotti me­neil­lään Ylä­ke­mi­joel­la

26.11.2019 16:09
Metsästäjä ampui kolmesti ohi teeristä, jotka olivat auton lähellä,  hovioikeus tuomitsi lähes 4 000 euron sakkoihin

Met­säs­tä­jä ampui kol­mes­ti ohi tee­ris­tä, jotka olivat auton lä­hel­lä, ho­vi­oi­keus tuo­mit­si lähes 4 000 euron sak­koi­hin

26.11.2019 12:36
Luvat kotona tai ase paljaana – Metsästäjien huolimattomuus aiheuttaa eniten rikkeitä, mutta erävalvonnassa paljastuu vakavampiakin rikoksia

Luvat kotona tai ase pal­jaa­na – Met­säs­tä­jien huo­li­mat­to­muus ai­heut­taa eniten rik­kei­tä, mutta erä­val­von­nas­sa pal­jas­tuu va­ka­vam­pia­kin ri­kok­sia

26.11.2019 06:30
Tilaajille
Riistaa hätyytettiin dronella pakenemaan ampujien suuntaan ja hirvien eteen yritetään ehtiä kaahaamalla – laitteet houkuttelevat metsästäjiä laittomuuksiin

Riistaa hä­tyy­tet­tiin dro­nel­la pa­ke­ne­maan am­pu­jien suun­taan ja hirvien eteen yri­te­tään ehtiä kaa­haa­mal­la – lait­teet hou­kut­te­le­vat met­säs­tä­jiä lait­to­muuk­siin

25.11.2019 08:55
Kirja-arvostelu: Kaiken viljan pyytäjä opastaa nuorempiaan

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kaiken viljan pyytäjä opastaa nuo­rem­piaan

21.11.2019 10:33