Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Metsästys ja kalastus
Viimeisin 24 tuntia
Sallan hirviporukoilla on aie saada vielä muutama kaato, vaikka hirviä on maastossa varsin vähän – "Jos koko kiintiö ammuttaisiin, ei metsään jäisi suvunjatkajaa"

Sallan hir­vi­po­ru­koil­la on aie saada vielä muutama kaato, vaikka hirviä on maas­tos­sa varsin vähän – "Jos koko kiintiö am­mut­tai­siin, ei metsään jäisi su­vun­jat­ka­jaa"

13:47 4
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka en­nal­lis­tai­si ka­las­ta­jat?

01.12.2022 05:00
Tilaajille
"Henkisesti ollaan jo talviteloilla"– huomattava osa Lapin hirvenkaatoluvista jäänee käyttämättä, katso tuoreet saalisluvut hirvilaskurista

"Hen­ki­ses­ti ollaan jo tal­vi­te­loil­la"– huo­mat­ta­va osa Lapin hir­ven­kaa­to­lu­vis­ta jäänee käyt­tä­mät­tä, katso tuoreet saa­lis­lu­vut hir­vi­las­ku­ris­ta

30.11.2022 18:17 11
Tilaajille
Oikeuskansleri: Metsähallituksen on tarkennettava lupakäytäntöään – päätös koskee kohuttuja sidosryhmälupia

Oi­keus­kans­le­ri: Met­sä­hal­li­tuk­sen on tar­ken­net­ta­va lu­pa­käy­tän­töään – päätös koskee ko­hut­tu­ja si­dos­ryh­mä­lu­pia

25.11.2022 16:56 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Al­ku­pe­räi­set tai­me­net ja siiat tu­hot­tiin is­tu­tus­vim­mas­sa

25.11.2022 05:00
Tilaajille
"Tuonne kansallispuiston maastoon jäävät" – Inarin yli tuhannesta kaatoluvasta valtaosa jää käyttämättä, katso tuoreet saalismäärät hirvilaskurista

"Tuonne kan­sal­lis­puis­ton maas­toon jäävät" – I­na­rin yli tu­han­nes­ta kaa­to­lu­vas­ta val­ta­osa jää käyt­tä­mät­tä, katso tuoreet saa­lis­mää­rät hir­vi­las­ku­ris­ta

17.11.2022 14:35 4
Tilaajille
Norja aikoo virittää Tenon poikki esteen, jolla napataan satoja tuhansia kyttyrälohia – suunnitelma huolestuttaa suomalaistutkijaa

Norja aikoo vi­rit­tää Tenon poikki esteen, jolla na­pa­taan satoja tu­han­sia kyt­ty­rä­lo­hia – suun­ni­tel­ma huo­les­tut­taa suo­ma­lais­tut­ki­jaa

11.11.2022 18:33 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuotan siu­la­na­rut tiu­kal­la

11.11.2022 06:55
Tilaajille
Lapissa hirvenmetsästyksen arvo lasketaan vuositasolla kymmenissä miljoonissa euroissa – katso tuoreet kaatolukemat hirvilaskurista

Lapissa hir­ven­met­säs­tyk­sen arvo las­ke­taan vuo­si­ta­sol­la kym­me­nis­sä mil­joo­nis­sa eu­rois­sa – katso tuoreet kaa­to­lu­ke­mat hir­vi­las­ku­ris­ta

09.11.2022 19:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­mo­jär­ven tai­me­net en­nal­lis­tet­tiin

09.11.2022 07:31 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luu­ka­toon lää­ket­tä jär­vis­tä

09.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Patruunapula metsästäjien ja aseliikkeiden harmina – Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Euroopan maiden armeijat ovat täydentäneet varastojaan

Pat­ruu­na­pu­la met­säs­tä­jien ja ase­liik­kei­den harmina – Venäjän hyök­käys­so­dan vuoksi Eu­roo­pan maiden ar­mei­jat ovat täy­den­tä­neet va­ras­to­jaan

08.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Metsähallitus muistutti hirvestäjiä maastoliikennesäännöistä Puljun erämaa-alueella – paikalliset epäilivät, että mönkijöitä on käytetty jahdissa

Met­sä­hal­li­tus muis­tut­ti hir­ves­tä­jiä maas­to­lii­ken­ne­sään­nöis­tä Puljun erä­maa-alueel­la – pai­kal­li­set epäi­li­vät, että mön­ki­jöi­tä on käy­tet­ty jah­dis­sa

07.11.2022 16:58 12
Tilaajille
Liha on murhaa ja muita eläinsatuja
Kolumni

Liha on murhaa ja muita eläin­sa­tu­ja

03.11.2022 06:00 7
Tilaajille
Rovaniemeläisten hirvenkaatokiintiöstä on käytetty jo yli puolet – paikallinen metsästäjä manaa aikaistettua jahtia: "Kanta on täällä päin heikkoa, että meidän porukalle riitti jaossa vain yksi lupa"

Ro­va­nie­me­läis­ten hir­ven­kaa­to­kiin­tiös­tä on käy­tet­ty jo yli puolet – ­pai­kal­li­nen met­säs­tä­jä manaa ai­kais­tet­tua jahtia: "Kanta on täällä päin heik­koa, että meidän po­ru­kal­le riitti jaossa vain yksi lupa"

02.11.2022 14:05 34
Tilaajille
Utsjoen kunta haluaa paikallisille kymmenen päivää kestävän lohenkalastusoikeuden – "Ei pitäisi olla kalakantoihin romahduttavaa vaikutusta"

Utsjoen kunta haluaa pai­kal­li­sil­le kym­me­nen päivää kes­tä­vän lo­hen­ka­las­tus­oi­keu­den – "Ei pitäisi olla ka­la­kan­toi­hin ro­mah­dut­ta­vaa vai­ku­tus­ta"

02.11.2022 14:09 10
Tilaajille
Tenolla ei kalasteta isoa kalaa tulevanakaan kesänä – Atlantin lohen ahdinko jatkuu, eikä katastrofin syistä ole vieläkään tarpeeksi tietoa
Pääkirjoitus

Tenolla ei ka­las­te­ta isoa kalaa tu­le­va­na­kaan kesänä – At­lan­tin lohen ahdinko jatkuu, eikä ka­tast­ro­fin syistä ole vie­lä­kään tar­peek­si tietoa

01.11.2022 20:00 1
Tilaajille
Poronhoitoalueella saatiin saaliiksi yhteensä 61 karhua – Lapissa karhuja kaadettiin eniten Inarissa

Po­ron­hoi­to­alueel­la saatiin saa­liik­si yh­teen­sä 61 karhua – Lapissa karhuja kaa­det­tiin eniten Ina­ris­sa

01.11.2022 13:06 1
Tilaajille
Tenojoelle esitetään lohenkalastuksen täyskieltoa myös ensi vuodelle – ministeriön mukaan lohikannat eivät ole parantuneet

Te­no­joel­le esi­te­tään lo­hen­ka­las­tuk­sen täys­kiel­toa myös ensi vuo­del­le – mi­nis­te­riön mukaan lo­hi­kan­nat eivät ole pa­ran­tu­neet

31.10.2022 10:25 9
Tilaajille
Yksi puku hirvenmetsästyksen ja toinen asukokonaisuus pienriistajahtiin – metsästäjille myydään tarkkaan räätälöityjä tuotteita, eikä muutosta ole näköpiirissä

Yksi puku hir­ven­met­säs­tyk­sen ja toinen asu­ko­ko­nai­suus pien­riis­ta­jah­tiin – met­säs­tä­jil­le myydään tark­kaan rää­tä­löi­ty­jä tuot­tei­ta, eikä muu­tos­ta ole nä­kö­pii­ris­sä

30.10.2022 18:00 8
Tilaajille