Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Metsästys ja kalastus
Viimeisin 24 tuntia
Kalastajakunta ikääntyy, ja jos kalatalousliiton esitys toteutuu, yli 65-vuotiaat eivät enää ongi ilmaiseksi – "Luopuminen saavutetusta edusta ei ole helppoa"

Ka­las­ta­ja­kun­ta ikään­tyy, ja jos ka­la­ta­lous­lii­ton esitys to­teu­tuu, yli 65-vuo­tiaat eivät enää ongi il­mai­sek­si – "Luo­pu­mi­nen saa­vu­te­tus­ta edusta ei ole help­poa"

24.03.2023 11:10 16
Tilaajille
Viikko
Tornion suurpilkit palaavat jälleen – keskiviikkona pilkkikortteja oli myyty jo lähes 9000 kappaletta

Tornion suur­pil­kit pa­laa­vat jälleen – kes­ki­viik­ko­na pilk­ki­kort­te­ja oli myyty jo lähes 9000 kap­pa­let­ta

24.03.2023 06:00
Jorma Sankala ja Kyösti Rantamaa ovat konkarit Tornion Suurpilkkien takana: "Halusimme tuoda kaupunkiin ison kansanjuhlan"

Jorma Sankala ja Kyösti Ran­ta­maa ovat kon­ka­rit Tornion Suur­pilk­kien takana: "Ha­lu­sim­me tuoda kau­pun­kiin ison kan­san­juh­lan"

23.03.2023 19:30
Tilaajille
20 kilon rajakin paukkui Lapin Kansan kalakilpailussa, mutta lähimmäs Suomen ennätystä pääsi voittokaloista pienin

20 kilon rajakin paukkui Lapin Kansan ka­la­kil­pai­lus­sa, mutta lä­him­mäs Suomen en­nä­tys­tä pääsi voit­to­ka­lois­ta pienin

19.03.2023 17:00 8
Kuukausi
"Tämä voi villiinnyttää salametsästystä" – Kausivalvojien määrä pysyy Ylä-Lapissa ennallaan, vaikka muualla pohjoisessa määrä vähenee

"Tämä voi vil­liin­nyt­tää sa­la­met­säs­tys­tä" – Kau­si­val­vo­jien määrä pysyy Ylä-La­pis­sa en­nal­laan, vaikka muualla poh­joi­ses­sa määrä vähenee

16.03.2023 14:40 2
Tilaajille
Metsähallitus aikoo supistaa metsästyksen ja kalastuksen kausivalvojien määrää pohjoisessa – syynä kustannusten nousu

Met­sä­hal­li­tus aikoo su­pis­taa met­säs­tyk­sen ja ka­las­tuk­sen kau­si­val­vo­jien määrää poh­joi­ses­sa – syynä kus­tan­nus­ten nousu

16.03.2023 09:13 9
Tilaajille
Sinisorsalle saaliskiintiö, hämärämetsästykseen aikarajat – vesilintumetsästykseen ehdotetaan lukuisia rajoituksia

Si­ni­sor­sal­le saa­lis­kiin­tiö, hä­mä­rä­met­säs­tyk­seen ai­ka­ra­jat – ve­si­lin­tu­met­säs­tyk­seen eh­do­te­taan lu­kui­sia ra­joi­tuk­sia

06.03.2023 14:55 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aika päi­vit­tää met­säs­tys­lain­sää­dän­töä

06.03.2023 05:30
Torniolainen Emmi Kinnunen voitti joukkuekultaa Pohjoismaiden mestaruuspilkeillä – "Onhan se mukava tunne, aina kun kalaa tulee. Kyllä hymy nousee joka kerta kasvoille."

Tor­nio­lai­nen Emmi Kin­nu­nen voitti jouk­kue­kul­taa Poh­jois­mai­den mes­ta­ruus­pil­keil­lä – "On­han se mukava tunne, aina kun kalaa tulee. Kyllä hymy nousee joka kerta kas­voil­le."

03.03.2023 14:00
Väylän koskikalastuskulttuuria päästään hakemaan Unescoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väylän kos­ki­ka­las­tus­kult­tuu­ria pääs­tään ha­ke­maan Unes­coon

02.03.2023 05:09
Kittilä haluaisi lopettaa hirvenmetsästyksen lupamyynnin ulkopaikkakuntalaisille – kunnanhallitus aikoo pyytää poikkeuksellisia neuvotteluja

Kittilä ha­luai­si lo­pet­taa hir­ven­met­säs­tyk­sen lu­pa­myyn­nin ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le – kun­nan­hal­li­tus aikoo pyytää poik­keuk­sel­li­sia neu­vot­te­lu­ja

23.02.2023 18:00 28
Tilaajille
Vanhemmat
Hirvenpyynnin kaatoprosentti oli Utsjoella huonompi kuin aikoihin – verotettava hirvikanta voi seuraavalla metsästyskaudella pienentyä, arvioi riistanhoitoyhdistys

Hir­ven­pyyn­nin kaa­to­pro­sent­ti oli Uts­joel­la huo­nom­pi kuin ai­koi­hin – ve­ro­tet­ta­va hir­vi­kan­ta voi seu­raa­val­la met­säs­tys­kau­del­la pie­nen­tyä, arvioi riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys

20.02.2023 11:02
Tilaajille
Muistelus lohiajan Tenolta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­te­lus lo­hi­ajan Tenolta

13.02.2023 05:31
Tilaajille
Lyijyhaulien käyttökielto tulee voimaan pian – Tukes tarkensi kosteikkoalueen määritelmää

Lyi­jy­hau­lien käyt­tö­kiel­to tulee voimaan pian – Tukes tar­ken­si kos­teik­ko­alueen mää­ri­tel­mää

10.02.2023 10:38 7
Tilaajille
Tarkennuksia lyijyn käyttöön metsästyksessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­ken­nuk­sia lyijyn käyt­töön met­säs­tyk­ses­sä

07.02.2023 05:05 6
Tilaajille
Tutkimus: Tenon kalastuskielto on vaikuttanut kielteisesti paikallisten talouteen ja kulttuuriin, terveysvaikutukset voivat ilmetä vasta vuosien päästä

Tut­ki­mus: Tenon ka­las­tus­kiel­to on vai­kut­ta­nut kiel­tei­ses­ti pai­kal­lis­ten ta­lou­teen ja kult­tuu­riin, ter­veys­vai­ku­tuk­set voivat ilmetä vasta vuosien päästä

01.02.2023 20:30 6
Tilaajille
"Mielenosoittajien toiminta kääntyy itseään vastaan" – metsäaiheinen vaalipaneeli tuomitsi hakkuiden estämisen Aalistunturin alueella

"Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

30.01.2023 19:30 14
Tilaajille
Rovaniemeläinen konkari pitää petopolitiikkaa merkittävänä syynä ulkopaikkakuntalaisten ryntäykselle Lappiin hirvestämään – katso koko kauden saaliskertymä tästä

Ro­va­nie­me­läi­nen konkari pitää pe­to­po­li­tiik­kaa mer­kit­tä­vä­nä syynä ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten ryn­täyk­sel­le Lappiin hir­ves­tä­mään – katso koko kauden saa­lis­ker­ty­mä tästä

26.01.2023 05:00 18
Tilaajille
Metsästäjäliiton Lapin piiri valitsi Vuoden erähenkilöksi 20-vuotiaan Roosa Siposen Ylitorniolta – "Tärkeintä on touhuta koirien kanssa"

Met­säs­tä­jä­lii­ton Lapin piiri valitsi Vuoden erä­hen­ki­lök­si 20-vuo­tiaan Roosa Siposen Yli­tor­niol­ta – "Tär­kein­tä on touhuta koirien kanssa"

22.01.2023 12:06 8
Tilaajille