Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Metsästys ja kalastus
Kuukausi
Hirvestys loppumassa monessa kunnassa lumimäärän vuoksi – uutterimmat pyytäjät ottavat sukset alleen

Hir­ves­tys lop­pu­mas­sa monessa kun­nas­sa lu­mi­mää­rän vuoksi – uut­te­rim­mat pyy­tä­jät ottavat sukset alleen

04.12.2023 19:30 19
Tilaajille
Savukoski vaatii suurpetoja koskevia muutoksia luontodirektiiviin – puolustaa kannanhoidollista metsästystä

Sa­vu­kos­ki vaatii suur­pe­to­ja kos­ke­via muu­tok­sia luon­to­di­rek­tii­viin – puo­lus­taa kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä

30.11.2023 11:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuli tehtyä ri­kok­sia

27.11.2023 05:00
Riistakeskuksen lupapäätösten maksut alenevat

Riis­ta­kes­kuk­sen lu­pa­pää­tös­ten maksut ale­ne­vat

16.11.2023 09:36
Tilaajille
Suurpetojen metsästys kriisissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suur­pe­to­jen met­säs­tys krii­sis­sä

11.11.2023 05:01
Vanhemmat
Syksyllä päätyi saaliiksi 152 karhua – samalla päättyi nykymuotoinen karhunmetsästys

Syk­syl­lä päätyi saa­liik­si 152 karhua – samalla päättyi ny­ky­muo­toi­nen kar­hun­met­säs­tys

06.11.2023 09:38 3
Tilaajille
Karhunmetsästys jatkuu poronhoitoalueella entiseen tapaan – muualla maassa KHO:n linjaus lopettanee kannanhoidollisen karhunpyynnin

Kar­hun­met­säs­tys jatkuu po­ron­hoi­to­alueel­la en­ti­seen tapaan – muualla maassa KHO:n linjaus lo­pet­ta­nee kan­nan­hoi­dol­li­sen kar­hun­pyyn­nin

04.11.2023 05:00 13
Tilaajille
KHO:n päätös tekee lopun kannanhoidollisesta petojahdista, mikä ennakoi petovahinkojen ja -vihan kasvua – toimivaa järjestelmää ei pitäisi tuhota
Pääkirjoitus

KHO:n päätös tekee lopun kan­nan­hoi­dol­li­ses­ta pe­to­jah­dis­ta, mikä ennakoi pe­to­va­hin­ko­jen ja -vihan kasvua – toi­mi­vaa jär­jes­tel­mää ei pitäisi tuhota

04.11.2023 05:00 9
Lapin Kansan kalakilpailu kaipaa lisää vonkaleita – palkintosijat vielä täysin auki

Lapin Kansan ka­la­kil­pai­lu kaipaa lisää von­ka­lei­ta – pal­kin­to­si­jat vielä täysin auki

01.11.2023 17:21 4
Kun synkkä avanto pysäytti joelta kuuluneen haukun
Kolumni

Kun synkkä avanto py­säyt­ti joelta kuu­lu­neen haukun

31.10.2023 05:30 5
Norrbottenissa ammuttiin 68 karhua

Norr­bot­te­nis­sa am­mut­tiin 68 karhua

16.10.2023 17:17
Tilaajille
Simojoki esille nahkiaisilla ja lohella

Si­mo­jo­ki esille nah­kiai­sil­la ja lohella

12.10.2023 15:56
Haaparannan saaristosta löydettiin 1,3 kilometriä luvatonta verkkoa

Haa­pa­ran­nan saa­ris­tos­ta löy­det­tiin 1,3 ki­lo­met­riä lu­va­ton­ta verkkoa

11.10.2023 12:59 2
Tilaajille
Vain kymmenesosa koirista on ilmoitettu uuteen rekisteriin – Lapin koiraroduissa on selkeä ero muuhun maahan nähden

Vain kym­me­nes­osa koi­ris­ta on il­moi­tet­tu uuteen re­kis­te­riin – Lapin koi­ra­ro­duis­sa on selkeä ero muuhun maahan nähden

11.10.2023 09:05 10
Tilaajille
"Ylpeydellä saamme esitellä paikkoja, jotka pidetään yhdessä kunnossa" – Vuoden lappilainen matkailuteko -palkinto Posiolle

"Yl­pey­del­lä saamme esi­tel­lä paik­ko­ja, jotka pi­de­tään yhdessä kun­nos­sa" – Vuoden lap­pi­lai­nen mat­kai­lu­te­ko -pal­kin­to Po­siol­le

10.10.2023 09:00 2
Tilaajille
Kemijoki oy alkaa kehittää vaelluskalojen nousuyhteyksiä Perämereltä Ounasjoelle – "On aika kääntää katse seuraaville voimalaitoksille"

Ke­mi­jo­ki oy alkaa ke­hit­tää vael­lus­ka­lo­jen nou­su­yh­teyk­siä Pe­rä­me­rel­tä Ou­nas­joel­le – "On aika kääntää katse seu­raa­vil­le voi­ma­lai­tok­sil­le"

10.10.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vesi paranee nuot­taa­mal­la

08.10.2023 12:56
Susiasetuksen valmistelua kiirehditään – Tavoitteena on aloittaa rajoitettu kannanhoidollinen sudenmetsästys viimeistään tammikuussa

Su­si­ase­tuk­sen val­mis­te­lua kii­reh­di­tään – Ta­voit­tee­na on aloit­taa ra­joi­tet­tu kan­nan­hoi­dol­li­nen su­den­met­säs­tys vii­meis­tään tam­mi­kuus­sa

29.09.2023 12:25 2
Pellolainen Tornionjoen lohen vankka puolustaja Seppo Räty on kuollut

Pel­lo­lai­nen Tor­nion­joen lohen vankka puo­lus­ta­ja Seppo Räty on kuollut

28.09.2023 16:12 1
Tilaajille
Suden suojelun järkeistäminen saa kannatusta vihdoin jo Euroopan unionissakin – kannanhoidollinen jahti on aloitettava Suomessa mahdollisimman pian
Pääkirjoitus

Suden suo­je­lun jär­keis­tä­mi­nen saa kan­na­tus­ta vihdoin jo Eu­roo­pan unio­nis­sa­kin – kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

28.09.2023 15:38 10