Metsänhoito
Lukijalta: Ounasmetsän aihkimänty kaadettiin, koska se oli kallellaan ja vaurioitunut
Mielipide Kari Lukkarinen

Lu­ki­jal­ta: Ou­nas­met­sän aih­ki­män­ty kaa­det­tiin, koska se oli kal­lel­laan ja vau­rioi­tu­nut

07.02.2020 12:59
Jatkuvan metsänkasvatuksen puolesta – Professori Timo Pukkala Itä-Suomen yliopistosta panostaisi metsien tuottavuuteen kuutioiden sijaan

Jat­ku­van met­sän­kas­va­tuk­sen puo­les­ta – Pro­fes­so­ri Timo Pukkala Itä-Suo­men yli­opis­tos­ta pa­nos­tai­si metsien tuot­ta­vuu­teen kuu­tioi­den sijaan

30.01.2020 19:06
Lukijalta: Avohakkuusta päättää metsänomistaja, ei mielikuva
Mielipide Samuli Kokkoniemi

Lu­ki­jal­ta: Avo­hak­kuus­ta päättää met­sä­no­mis­ta­ja, ei mie­li­ku­va

22.01.2020 12:11
Metsänhoitoyhdistykset yhdistyvät Lapissa

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­set yh­dis­ty­vät Lapissa

17.12.2019 21:46
Pääkirjoitus: Metsäojien haitat eivät katoa – aiempaa tiukempi linja on tarpeen

Pää­kir­joi­tus: Met­sä­ojien haitat eivät katoa – aiempaa tiu­kem­pi linja on tarpeen

12.12.2019 20:20
Lukijalta: Nykyinen ja tuleva metsämme
Mielipide Yrjö Norokorpi

Lu­ki­jal­ta: Ny­kyi­nen ja tuleva met­säm­me

11.12.2019 07:00
Stora Enso järjesti turvallisuusviikon omilla työmaillaan ympäri maailmaa – viikko näkyi myös Lapin hakkuutyömailla

Stora Enso jär­jes­ti tur­val­li­suus­vii­kon omilla työ­mail­laan ympäri maail­maa – viikko näkyi myös Lapin hak­kuu­työ­mail­la

20.11.2019 13:53
Annakaisa Heikkonen Ylä-Lapin Metsänhoitoyhdistyksestä palkittiin Vuoden kymppinä

An­na­kai­sa Heik­ko­nen Ylä-La­pin Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­ses­tä pal­kit­tiin Vuoden kymp­pi­nä

30.10.2019 13:54
Mieluiten puhutaan naapurin metsistä  - omia hakkuita harva pitää ongelmana
Kolumni Pekka Rytkönen

Mie­lui­ten pu­hu­taan naa­pu­rin met­sis­tä - omia hak­kui­ta harva pitää on­gel­ma­na

24.10.2019 06:00