Metsänhakkuut
Pääkirjoitus: Ilmasto-ongelmaa ei ratkaista hakkuita, vaan päästöjä vähentämällä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Il­mas­to-on­gel­maa ei rat­kais­ta hak­kui­ta, vaan pääs­tö­jä vä­hen­tä­mäl­lä

16.02.2020 15:40
Luonnonvarakeskus: Metsien hakkuut vähenivät huippuvuodesta 2018 – runkopuuta hakattiin kuusi miljoonaa kuutiometriä vähemmän

Luon­non­va­ra­kes­kus: Metsien hakkuut vä­he­ni­vät huip­pu­vuo­des­ta 2018 – run­ko­puu­ta ha­kat­tiin kuusi mil­joo­naa kuu­tio­met­riä vä­hem­män

13.02.2020 10:50
Mielipide Erkki Lähde

Lu­ki­jal­ta: Met­säs­tä olisi moneen käyt­töön

04.02.2020 07:30
Lukijalta: Ilmastokriisin torjunta ei ole maratonlaji
Mielipide Sini Harkki

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­to­krii­sin tor­jun­ta ei ole ma­ra­ton­la­ji

28.12.2019 06:00
Pääkirjoitus: Greenpeacen väite Suomen metsäpolitiikan epäonnistumisesta on epäonnistunut
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Green­pea­cen väite Suomen met­sä­po­li­tii­kan epä­on­nis­tu­mi­ses­ta on epä­on­nis­tu­nut

18.12.2019 06:00
Pääkirjoitus: Sovittelijalle alkaa olla tilausta yhä erikoisempia piirteitä saavassa Ylä-Lapin metsäkiistassa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: So­vit­te­li­jal­le alkaa olla ti­laus­ta yhä eri­koi­sem­pia piir­tei­tä saa­vas­sa Ylä-La­pin met­sä­kiis­tas­sa

17.12.2019 06:30
Inarin yhteismetsän vastaisku: Hammastunturin kyljessä olevia metsiä aidataan jäkälän kasvattamiseksi

Inarin yh­teis­met­sän vas­tais­ku: Ham­mas­tun­tu­rin kyl­jes­sä olevia metsiä ai­da­taan jäkälän kas­vat­ta­mi­sek­si

16.12.2019 09:42
Lukijalta: Ikimetsät ovat arvokkainta luonnonperintöä
Mielipide Panu Kunttu

Lu­ki­jal­ta: Iki­met­sät ovat ar­vok­kain­ta luon­non­pe­rin­töä

08.12.2019 19:56
Lukijalta: Tolkkua metsäkeskusteluun
Mielipide Elsi Katainen

Lu­ki­jal­ta: Tolkkua met­sä­kes­kus­te­luun

02.11.2019 15:31
Lukijalta: Kyseenalaista toimintaa yhteismetsältä
Mielipide Janne Saijets

Lu­ki­jal­ta: Ky­seen­alais­ta toi­min­taa yh­teis­met­säl­tä

30.10.2019 08:05