Mestis
Kuukausi

Mes­ta­ri­val­men­ta­ja Maso Leh­to­nen RoKiin pit­käl­lä so­pi­muk­sel­la – "Ha­luam­me tänne ää­ret­tö­män är­syt­tä­vän ja hyvin luis­te­le­van jouk­kueen"

06.05.2021 10:00 2
Tilaajille

"Li­pa­ri" tai "Lörs­sä" ko­koon­pa­noon – ja Imatran pal­loi­lus­sa juh­li­taan

29.04.2021 22:04
Tilaajille

Ketterä venytti Mes­tik­sen fi­naa­li­sar­jan vii­den­teen lop­pu­ot­te­luun – haki vie­ras­voi­ton Her­mek­ses­tä toi­sel­la jat­ko­ajal­la

28.04.2021 00:09
Tilaajille

Hermes pun­ner­si toisen voiton Mes­tik­sen fi­naa­lis­sa

24.04.2021 21:35
Tilaajille

Hermes kel­lis­ti Ket­te­rän Mes­tik­sen en­sim­mäi­ses­sä fi­naa­lis­sa

20.04.2021 20:26
Tilaajille
Vanhemmat

Pasi Räsänen Ka­jaa­nin Hokin pää­val­men­ta­jak­si

06.04.2021 18:09
Tilaajille

Jää­kie­kon Mestis liittyy C Moren oh­jel­ma­kart­taan

17.03.2021 11:04
Tilaajille

”Käy­tös­sä on vain kiel­le­tään kaikki -lin­ja”. Mitä tilanne kertoo ur­hei­lun ja lii­kun­nan ar­vos­tuk­ses­ta, ja mil­lai­set mah­dol­li­suu­det puo­li­am­mat­ti­lais­sar­joil­la on sel­vi­tä?

15.02.2021 19:30 2
Tilaajille

Toive pe­laa­mi­ses­ta heräsi, sitten iski pet­ty­mys – Mes­tik­sen jakama tu­ki­ra­ha jäi noin puoleen RoKin las­kel­mis­ta

04.02.2021 19:30
Tilaajille

Mestis jatkuu 13. hel­mi­kuu­ta, mutta Lapissa ei enää pelata – "Helmi- ja maa­lis­kuus­sa pe­laa­mi­nen olisi ai­heut­ta­nut meille noin 120 000 euron li­sä­kus­tan­nuk­set"

03.02.2021 21:00
Tilaajille

RoKin ei jatka Mes­tis-kaut­ta, vaikka sarja jatkuu 13. hel­mi­kuu­ta

03.02.2021 20:19
Tilaajille

Itä-Sa­vo: SaPKo ve­täy­tyy lop­pu­kau­dek­si Mes­tik­ses­tä

02.02.2021 19:50

RoKi odottaa tu­ki­pää­tös­tä: "Erotus ei voi jäädän liian isoksi"

02.02.2021 21:19
Tilaajille

Robin Co­lom­ban jo kuudes RoKin jät­tä­nyt pelaaja - suun­ta­na Ranska

27.01.2021 21:41
Tilaajille

Mestis jäi odot­ta­maan valtion tu­ki­toi­mia seu­roil­le - kauden jat­kos­ta tai lo­pet­ta­mi­ses­ta päätös ensi vii­kol­la

25.01.2021 19:50
Tilaajille

Joonas Alan­tees­ta kolmas Ruot­siin siir­ty­nyt RoKin te­ho­mies

21.01.2021 16:20
Tilaajille

Ovet käyvät RoKissa – Ville Heik­ki­sen vuoro lähteä ul­ko­mail­le

11.01.2021 15:55 1
Tilaajille

"Pääs­tä­kää nyt perkele meidät pe­laa­maan", JoKP:n Mes­tis-jouk­kueen pää­val­men­ta­ja Joni Petrell kaipaa päät­tä­jil­tä toi­men­pi­tei­tä

07.01.2021 19:31
Tilaajille

Mes­tik­ses­sä ei pelata tam­mi­kuus­sa yhtään ottelua

05.01.2021 21:52
Tilaajille

Korona tuottaa RoKille isot tappiot – seura lo­maut­ti pe­laa­jis­ton­sa maa­nan­tai­na

29.12.2020 11:03 1