Meri-Lappi
Kuukausi
Monet opiskelevat elämänsä aikana toisen ammatin – Meri-Lapissa räätälöidään paljon koulutuksia yrityksille

Monet opis­ke­le­vat elä­män­sä aikana toisen ammatin – Me­ri-La­pis­sa rää­tä­löi­dään paljon kou­lu­tuk­sia yri­tyk­sil­le

20.01.2020 08:00
Tilaajille
Kemiin perustettiin uusi musiikkipainotteinen ohjelmatoimisto

Kemiin pe­rus­tet­tiin uusi mu­siik­ki­pai­not­tei­nen oh­jel­ma­toi­mis­to

16.01.2020 18:11
Taloyhtiöillä on kasautumassa remonttipaineita – pitäisi ennakoida tulevia kustannuksia

Ta­lo­yh­tiöil­lä on ka­sau­tu­mas­sa re­mont­ti­pai­nei­ta – pitäisi en­na­koi­da tulevia kus­tan­nuk­sia

15.01.2020 20:41
Kaksitoista tavoittelee Meri-Lapin seutupäällikön paikkaa – joukossa muun muassa paikallispolitiikasta tuttuja nimiä

Kak­si­tois­ta ta­voit­te­lee Me­ri-La­pin seu­tu­pääl­li­kön paikkaa – jou­kos­sa muun muassa pai­kal­lis­po­li­tii­kas­ta tuttuja nimiä

10.01.2020 19:39
Lappilaiset käyvät muuta maata enemmän töissä kotikunnassaan, paitsi Keminmaassa ja Simossa

Lap­pi­lai­set käyvät muuta maata enemmän töissä ko­ti­kun­nas­saan, paitsi Ke­min­maas­sa ja Simossa

02.01.2020 07:30
Tilaajille
Vanhemmat
Väkivalta työllisti poliisia Meri-Lapissa: Torniossa yksi mies lyötiin tajuttomaksi vasaralla – toinen jollakin astalolla, Kemissä heilui nyrkki

Vä­ki­val­ta työl­lis­ti po­lii­sia Me­ri-La­pis­sa: Tor­nios­sa yksi mies lyötiin ta­jut­to­mak­si va­sa­ral­la – toinen jol­la­kin as­ta­lol­la, Kemissä heilui nyrkki

22.12.2019 10:16
Kemissä yritettiin viedä auto, Torniossa Volvo-kuski pakeni kolaripaikalta ja kiinni jäi kortittomia kuskeja

Kemissä yri­tet­tiin viedä auto, Tor­nios­sa Vol­vo-kus­ki pakeni ko­la­ri­pai­kal­ta ja kiinni jäi kor­tit­to­mia kuskeja

21.12.2019 16:19
Rovaniemellä nuorimmat huumeidenkäyttäjät ovat vain 13-vuotiaita – Yhä useampi nuori ajattelee, että kannabiksen käyttö on hyväksytympää kuin alkoholin juominen

Ro­va­nie­mel­lä nuo­rim­mat huu­mei­den­käyt­tä­jät ovat vain 13-vuo­tiai­ta – Yhä useampi nuori ajat­te­lee, että kan­na­bik­sen käyttö on hy­väk­sy­tym­pää kuin al­ko­ho­lin juo­mi­nen

11.12.2019 15:48
Kotihoivan kysyntä kasvaa Meri-Lapissa hyvää vauhtia

Ko­ti­hoi­van kysyntä kasvaa Me­ri-La­pis­sa hyvää vauhtia

13.11.2019 09:24
Hyviä porinoita luvassa – Ensi kertaa isäksi -ryhmää kootaan Meri-Lapissa

Hyviä po­ri­noi­ta luvassa – Ensi kertaa isäksi -ryhmää kootaan Me­ri-La­pis­sa

08.11.2019 16:16
Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen vierailee Kemissä ja Torniossa

Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen vie­rai­lee Kemissä ja Tor­nios­sa

29.10.2019 13:20
Meri-Lapin yrittäjät saivat palkintonsa Torniossa

Me­ri-La­pin yrit­tä­jät saivat pal­kin­ton­sa Tor­nios­sa

25.10.2019 19:00
Ihmisten hätä näkyy avustustyössä – eniten kysytään kodin tarvikkeita

Ih­mis­ten hätä näkyy avus­tus­työs­sä – eniten ky­sy­tään kodin tar­vik­kei­ta

23.10.2019 07:30
Meri-Lapin linja-autojen aikataulut tulevat samalle nettisivustolle ehkä ensi vuoden alussa

Me­ri-La­pin lin­ja-au­to­jen ai­ka­tau­lut tulevat samalle net­ti­si­vus­tol­le ehkä ensi vuoden alussa

17.10.2019 16:42
Poliittinen johtajuus hukassa Meri-Lapissa
Mielipide Hannu Roivainen

Po­liit­ti­nen joh­ta­juus hukassa Me­ri-La­pis­sa

02.10.2019 07:57

Ko­din­elekt­ro­niik­ka­ket­ju Power avaa myy­mä­län Kemiin Ex­per­tin ti­loi­hin, kaup­piaat pysyvät samoina

30.09.2019 11:32
Traficon mittaa televisioiden vastaanottoa Kemissä

Tra­fi­con mittaa te­le­vi­sioi­den vas­taan­ot­toa Kemissä

25.09.2019 10:50
Kuntien hätä on yhteinen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kuntien hätä on yh­tei­nen

18.09.2019 08:04
Meri-Lapin kunnissa erilaiset etätyökäytännöt ­– ”Avainasiana on sen arvioiminen, että työn tekeminen onnistuu etänä.”

Me­ri-La­pin kun­nis­sa eri­lai­set etä­työ­käy­tän­nöt – ”A­vai­na­sia­na on sen ar­vioi­mi­nen, että työn te­ke­mi­nen on­nis­tuu etänä.”

13.09.2019 15:28