Media
Ylioppilaslehti on vahtikoira, kurkistusikkuna ja kulttuurinen arkisto – Lapin ylioppilaslehden uusi päätoimittaja uskoo, että lehteä tehdään tulevaisuudessakin

Yli­op­pi­las­leh­ti on vah­ti­koi­ra, kur­kis­tus­ik­ku­na ja kult­tuu­ri­nen arkisto – Lapin yli­op­pi­las­leh­den uusi pää­toi­mit­ta­ja uskoo, että lehteä tehdään tu­le­vai­suu­des­sa­kin

06.03.2020 18:00
Suuren Journalistipalkinnon ehdokkaat julki – ehdokkaina muun muassa Lännen Median Jussi Orell, Aamulehden Riina Nevalainen ja TS Kirja -klubi

Suuren Jour­na­lis­ti­pal­kin­non eh­dok­kaat julki – eh­dok­kai­na muun muassa Lännen Median Jussi Orell, Aa­mu­leh­den Riina Ne­va­lai­nen ja TS Kirja -klubi

13.02.2020 10:35
Alman alueellisten lehtien kauppa Sanomalle lisää toteutuessaan median keskittymistä Suomessa

Alman alueel­lis­ten lehtien kauppa Sa­no­mal­le lisää to­teu­tues­saan median kes­kit­ty­mis­tä Suo­mes­sa

11.02.2020 11:30
Sanoma uskoo, että Alma-kauppa kiihdyttää lehtien digitilaajien kasvua – "Kaikki 15 lehteä pysyvät itsenäisinä päätoimittajineen"

Sanoma uskoo, että Al­ma-kaup­pa kiih­dyt­tää lehtien di­gi­ti­laa­jien kasvua – "Kaikki 15 lehteä pysyvät it­se­näi­si­nä pää­toi­mit­ta­ji­neen"

11.02.2020 09:35
MV-lehden perustaja Ilja Janitskin on kuollut – menehtyi 42-vuotiaana syöpään

MV-leh­den pe­rus­ta­ja Ilja Ja­nits­kin on kuollut – me­neh­tyi 42-vuo­tiaa­na syöpään

07.02.2020 13:48

MV-si­vus­ton pe­rus­ta­ja Ilja Ja­nits­kin on kuollut

07.02.2020 12:42
Markka-ajan menopeli nielee yhä kilometrejä – Uudella Rovaniemellä on ollut sama auto puolet historiastaan

Mark­ka-ajan me­no­pe­li nielee yhä ki­lo­met­re­jä – Uudella Ro­va­nie­mel­lä on ollut sama auto puolet his­to­rias­taan

29.01.2020 11:06

Kii­na­lais­me­dia va­roit­te­lee kii­na­lai­sia Ruotsin vaa­ral­li­suu­des­ta

23.12.2019 21:21
Päiväkirja: Sinustako podcastaaja?
Kolumni Eero Leppänen

Päi­vä­kir­ja: Si­nus­ta­ko pod­cas­taa­ja?

15.11.2019 07:00
Puoluelehtien päätoimittajat yllättyivät Vihreän Langan lopettamisesta – "Tosi pahalta näyttää, ettei poliittisia lehtiä haluta pitää elossa"

Puo­lue­leh­tien pää­toi­mit­ta­jat yl­lät­tyi­vät Vihreän Langan lo­pet­ta­mi­ses­ta – "Tosi pahalta näyt­tää, ettei po­liit­ti­sia lehtiä haluta pitää elossa"

23.10.2019 16:51
Vihreät lopettaa puoluelehtensä – Vihreän Langan päätoimittaja on uutisesta surullinen, järkyttynyt ja yllättynyt

Vihreät lo­pet­taa puo­lue­leh­ten­sä – Vihreän Langan pää­toi­mit­ta­ja on uu­ti­ses­ta su­rul­li­nen, jär­kyt­ty­nyt ja yl­lät­ty­nyt

23.10.2019 11:34
Ilmastokeskustelu peittää muut aiheet alleen
Mielipide Akseli Erkkilä

Il­mas­to­kes­kus­te­lu peittää muut aiheet alleen

01.10.2019 06:00
Julkisen sanan neuvosto saa uuden puheenjohtajan Ylestä – Elina Grundström ei hakenut toiselle kaudelle

Jul­ki­sen sanan neu­vos­to saa uuden pu­heen­joh­ta­jan Ylestä – Elina Grund­ström ei hakenut toi­sel­le kau­del­le

26.09.2019 12:24

Kaleva Median yt-neu­vot­te­lut pää­tök­seen: Työt lop­pu­vat 23 hen­ki­löl­tä

24.09.2019 15:00

Ilk­ka-yh­ty­mä aikoo yh­dis­tää maa­kun­ta­leh­det Ilkan ja Poh­ja­lai­sen – aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

24.09.2019 10:17
Lapinkansa.fi siirtyi uudelle alustalle  – tämä sinun pitää tietää

La­pin­kan­sa.fi siirtyi uudelle alus­tal­le – tämä sinun pitää tietää

11.09.2019 16:38