Maria Ohisalo
LM:n tiedot: Kreikan pakolaisleirien orpolasten tilannetta käsitelty iltakoulussa viime lokakuussa

LM:n tiedot: Kreikan pa­ko­lais­lei­rien or­po­las­ten ti­lan­net­ta kä­si­tel­ty il­ta­kou­lus­sa viime lo­ka­kuus­sa

13.02.2020 14:27
Maria Ohisalolle sataa onnitteluja: sisäministeri astui avioon uudenvuoden aattona

Maria Ohi­sa­lol­le sataa on­nit­te­lu­ja: si­sä­mi­nis­te­ri astui avioon uu­den­vuo­den aattona

31.12.2019 18:24
Sisäministeri Ohisalo: EIT:n tuomio on vakava viesti – Suomen on otettava turvapaikkaprosessit tosissaan

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­lo: EIT:n tuomio on vakava viesti – Suomen on otet­ta­va tur­va­paik­ka­pro­ses­sit to­sis­saan

14.11.2019 15:29
Sisäministerin selvityspyyntö-tviittailua arvostelleet kiittelevät nyt Ohisaloa ulostulosta – Kansanedustajan mielestä "anarkismille flirttailu" jää elämään

Si­sä­mi­nis­te­rin sel­vi­tys­pyyn­tö-tviit­tai­lua ar­vos­tel­leet kiit­te­le­vät nyt Ohi­sa­loa ulos­tu­los­ta – Kan­san­edus­ta­jan mie­les­tä "a­nar­kis­mil­le flirt­tai­lu" jää elämään

28.10.2019 20:23
Ohisalo hyväksyy poliisin toimet Turkki-mielenosoituksessa – Poliisi toimi selvityksen perusteella asianmukaisesti

Ohisalo hy­väk­syy po­lii­sin toimet Turk­ki-mie­len­osoi­tuk­ses­sa – Poliisi toimi sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la asian­mu­kai­ses­ti

28.10.2019 15:35
Sisäministeri Ohisalo : "Poliisien määrää on jo päätetty lisätä ja ennaltaehkäisyyn tulee lisää resursseja"

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo : "Po­lii­sien määrää on jo pää­tet­ty lisätä ja en­nal­ta­eh­käi­syyn tulee lisää re­surs­se­ja"

01.10.2019 18:29