Mannerheim
Mielipide Jaakko Ylitalo

Lu­ki­jal­ta: Kek­sit­ty­jä se­li­tyk­siä sodalle

21.12.2019 06:30
Rovaniemeläinen professori Vesa Puuronen joutui tottumaan skinien uhkailuun jo 1990-luvulla – nykyisin esitetään enemmän suoraan henkeen ja terveyteen kohdistuvia uhkauksia

Ro­va­nie­me­läi­nen pro­fes­so­ri Vesa Puu­ro­nen joutui tot­tu­maan skinien uh­kai­luun jo 1990-lu­vul­la – ny­kyi­sin esi­te­tään enemmän suoraan henkeen ja ter­vey­teen koh­dis­tu­via uh­kauk­sia

29.11.2019 19:11
Tilaajille
Mielipide Vesa Puuronen

Lu­ki­jal­ta: Aka­tee­mi­nen vapaus ja vastuu

27.11.2019 07:37
Lukijalta: Mannerheim-tehtävä Lenin-puistossa
Mielipide Akseli Erkkilä

Lu­ki­jal­ta: Man­ner­heim-teh­tä­vä Le­nin-puis­tos­sa

25.11.2019 09:49
Rovaniemeläinen Oulun yliopiston professori Vesa Puuronen  pyysi poistamaan Mannerheimin kuvan opis­ke­li­joi­den kiltatilasta – "Esitin oman käsitykseni asiasta

Ro­va­nie­me­läi­nen Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri Vesa Puu­ro­nen pyysi pois­ta­maan Man­ner­hei­min kuvan opis­ke­li­joi­den kil­ta­ti­las­ta – "Esitin oman kä­si­tyk­se­ni asiasta

20.11.2019 08:03