Maatalous
Kuukausi
MTK-Lapin Hanna-Mari Kasurinen muistuttaa: "Me tuotamme ruokaa ihmisille"

MTK-La­pin Han­na-Ma­ri Ka­su­ri­nen muis­tut­taa: "Me tuo­tam­me ruokaa ih­mi­sil­le"

21.01.2020 20:23
Rovaniemen vuoden maatilayritys kasvattaa Ounasjokivarressa lihakarjaa – Herkkupihveillä on kysyntää muun muassa Tanskan laaturavintoloissa

Ro­va­nie­men vuoden maa­ti­la­yri­tys kas­vat­taa Ou­nas­jo­ki­var­res­sa li­ha­kar­jaa – Herk­ku­pih­veil­lä on ky­syn­tää muun muassa Tanskan laa­tu­ra­vin­to­lois­sa

21.01.2020 08:50
Rovaniemen kaupunki valitsi vuoden maatilayritykseksi Hannu Yli-Suvannon karjatilan

Ro­va­nie­men kau­pun­ki valitsi vuoden maa­ti­la­yri­tyk­sek­si Hannu Yli-Su­van­non kar­ja­ti­lan

16.01.2020 16:22
MT: Useita lehmiä kuollut Lapissa talitiaisten takia –  Simolaiselta tilalta jouduttiin lopettamaan seitsemän ja tilan talous syöksyi raiteiltaan

MT: Useita lehmiä kuollut Lapissa ta­li­tiais­ten takia –  Si­mo­lai­sel­ta tilalta jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan seit­se­män ja tilan talous syöksyi rai­teil­taan

15.01.2020 11:15
”Kotimaista lihantuotantoa teilataan ulkomaan leimalla”

”Ko­ti­mais­ta li­han­tuo­tan­toa tei­la­taan ul­ko­maan lei­mal­la”

10.01.2020 18:39
Tilaajille
Vanhemmat
Biokaasun tuotantoon tarvitaan yli sata lehmää – tuotannon voisi aloittaa monilla Lapinkin tiloilla

Bio­kaa­sun tuo­tan­toon tar­vi­taan yli sata lehmää – tuo­tan­non voisi aloit­taa monilla La­pin­kin ti­loil­la

13.12.2019 16:03
Lapinlehmät palaavat vankilasta Lappiin – geenipankkikarja muuttaa Tervolan Louelle

La­pin­leh­mät pa­laa­vat van­ki­las­ta Lappiin – gee­ni­pank­ki­kar­ja muuttaa Ter­vo­lan Louelle

12.12.2019 16:16
Tuomo Leinonen on Vuoden maanviljelijä Lapissa - Palkittu ei anna median kritiikin lannistaa itseään, "viljelijät ovat ammattilaisia"

Tuomo Lei­no­nen on Vuoden maan­vil­je­li­jä Lapissa - Pal­kit­tu ei anna median kri­tii­kin lan­nis­taa it­seään, "vil­je­li­jät ovat am­mat­ti­lai­sia"

22.11.2019 22:30
MTK:n Juha Marttila: Peltojen metsittäminen olisi täysin vastuutonta – "Jos kotimaan kulutus vähenee, Suomen on vietävä enemmän"

MTK:n Juha Mart­ti­la: Pel­to­jen met­sit­tä­mi­nen olisi täysin vas­tuu­ton­ta – "Jos ko­ti­maan kulutus vä­he­nee, Suomen on vietävä enem­män"

19.11.2019 18:13
Selvitys: Hiilineutraalissa Suomessa peltoala voi vähentyä kymmeniä prosentteja

Sel­vi­tys: Hii­li­neut­raa­lis­sa Suo­mes­sa pel­to­ala voi vä­hen­tyä kym­me­niä pro­sent­te­ja

15.11.2019 17:39
Tässä ammatissa tuntipalkka on nyt vaivaiset 5,4 euroa, hyvä sato vain alensi liikevaihtoa

Tässä am­ma­tis­sa tun­ti­palk­ka on nyt vai­vai­set 5,4 euroa, hyvä sato vain alensi lii­ke­vaih­toa

06.11.2019 21:21
Porojen peltovahingot uuteen arviointiin
Mielipide Rauno Kuha

Porojen pel­to­va­hin­got uuteen ar­vioin­tiin

30.09.2019 07:30