Maastopalot
Viimeisin 12 tuntia
Rovaniemelle saapuu arktinen pelastusjoukkue torjumaan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kielletään kokonaan Rovaniemellä ja Kittilässä

Ro­va­nie­mel­le saapuu ark­ti­nen pe­las­tus­jouk­kue tor­ju­maan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kiel­le­tään ko­ko­naan Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä

14:58 0
Viikko
Tervolan maastopalo myöhästytti junia jopa kahdella tunnilla

Ter­vo­lan maas­to­pa­lo myö­häs­tyt­ti junia jopa kah­del­la tun­nil­la

24.05.2020 18:29 0
Kulotus karkasi Tervolassa, vanha navetta ja varastoja paloi

Kulotus karkasi Ter­vo­las­sa, vanha navetta ja va­ras­to­ja paloi

24.05.2020 15:51 0
Maastopalot jatkuvat Lapissa – Roskien poltosta levisi Kemissä rakennuksia ja autoja uhannut palo, Ranualla maastopalon sytytti joutsen

Maas­to­pa­lot jat­ku­vat Lapissa – Roskien pol­tos­ta levisi Kemissä ra­ken­nuk­sia ja autoja uhannut palo, Ra­nual­la maas­to­pa­lon sytytti joutsen

22.05.2020 16:04 0
Kulotus vei rakennuksia Muoniossa, maastopaloja myös Rovaniemellä ja Tervolassa – Pelastuslaitos varottaa paloherkästä kuloheinästä, joka voi yllättää kokeneenkin kulottajan tai roskien polttajan

Kulotus vei ra­ken­nuk­sia Muo­nios­sa, maas­to­pa­lo­ja myös Ro­va­nie­mel­lä ja Ter­vo­las­sa – Pe­las­tus­lai­tos va­rot­taa pa­lo­her­käs­tä ku­lo­hei­näs­tä, joka voi yl­lät­tää ko­ke­neen­kin ku­lot­ta­jan tai roskien polt­ta­jan

21.05.2020 14:44 0
Vanhemmat
Australiassa kuukausien ajan levinneet maastopalot hellittävät, kun maata moukaroivat vaihteeksi rankkasateet ja trooppinen hirmumyrsky

Aust­ra­lias­sa kuu­kau­sien ajan le­vin­neet maas­to­pa­lot hel­lit­tä­vät, kun maata mou­ka­roi­vat vaih­teek­si rank­ka­sa­teet ja troop­pi­nen hir­mu­myrs­ky

07.02.2020 13:36 0
Sade toi tilapäistä helpotusta Australian tulikatastrofiin

Sade toi ti­la­päis­tä hel­po­tus­ta Aust­ra­lian tu­li­ka­tast­ro­fiin

06.01.2020 20:12 0
Australian maastopaloissa kuollut ainakin 24 ihmistä – ennätyshelteisiin luvassa hetki helpotusta, mutta lisää lämpöä odotetaan ensi viikolla

Aust­ra­lian maas­to­pa­lois­sa kuollut ainakin 24 ihmistä – en­nä­tys­hel­tei­siin luvassa hetki hel­po­tus­ta, mutta lisää lämpöä odo­te­taan ensi vii­kol­la

05.01.2020 12:07 0
Vaaralliset pensaspalot piinaavat Australiaa, Sydney savun peitossa – Australian MM-ralli peruttiin

Vaa­ral­li­set pen­sas­pa­lot pii­naa­vat Aust­ra­liaa, Sydney savun pei­tos­sa – Aust­ra­lian MM-ral­li pe­rut­tiin

12.11.2019 09:31 0
Iso maastopalo riehuu Pantanalin kosteikkoalueella Brasiliassa

Iso maas­to­pa­lo riehuu Pan­ta­na­lin kos­teik­ko­alueel­la Bra­si­lias­sa

01.11.2019 08:41 0