M. A. Numminen
Uteliaisuus pitää korrektin kujeilijan liikkeessä – 80-vuotta täyttävän M. A. Nummisen uraan mahtuu lastenohjelmien eläinhahmoja, teoreettista filosofiaa ja elektronista musiikkia

Ute­liai­suus pitää kor­rek­tin ku­jei­li­jan liik­kees­sä – 80-vuot­ta täyt­tä­vän M. A. Num­mi­sen uraan mahtuu las­ten­oh­jel­mien eläin­hah­mo­ja, teo­reet­tis­ta fi­lo­so­fiaa ja elekt­ro­nis­ta mu­siik­kia

11.03.2020 07:35