Luonto
Lapissa on nyt tuhansittain urpiaisia – viimevuotiseen verrattuna lukemat ovat nyt noin kolmikymmenkertaiset

Lapissa on nyt tu­han­sit­tain ur­piai­sia – vii­me­vuo­ti­seen ver­rat­tu­na lukemat ovat nyt noin kol­mi­kym­men­ker­tai­set

26.03.2020 11:50
Koronavirus ei estä retkeilyä Lapissa, jossa ruuhkia ei juurikaan synny – on retkeilijän oma valinta, haluaako hän mennä laavulle, jossa sattuu olemaan paljon porukkaa

Ko­ro­na­vi­rus ei estä ret­kei­lyä La­pis­sa, jossa ruuhkia ei juu­ri­kaan synny – on ret­kei­li­jän oma va­lin­ta, ha­luaa­ko hän mennä laa­vul­le, jossa sattuu olemaan paljon po­ruk­kaa

15.03.2020 16:20
Auraaja löysi harvinaisen merilinnun Kemijärvellä – lunni toipuu lintuharrastajan luona syöden kalaruokaa

Auraaja löysi har­vi­nai­sen me­ri­lin­nun Ke­mi­jär­vel­lä – lunni toipuu lin­tu­har­ras­ta­jan luona syöden ka­la­ruo­kaa

10.03.2020 12:05
Solja Upolan kirja kuvaa Kemi- ja Ounasjokea valokuvin ja maalauksin

Solja Upolan kirja kuvaa Kemi- ja Ou­nas­jo­kea va­lo­ku­vin ja maa­lauk­sin

02.03.2020 08:50
Tsernobyl näkyy yhä Perämeren pohjassa: raskasmetallien pitoisuudet ovat laskeneet vuosikymmeniä – "Jotakin ollaan tehty oikein"

Tser­no­byl näkyy yhä Pe­rä­me­ren poh­jas­sa: ras­kas­me­tal­lien pi­toi­suu­det ovat las­ke­neet vuo­si­kym­me­niä – "Jo­ta­kin ollaan tehty oikein"

25.02.2020 07:00
NRK: Norjan Lapissa lopetettiin hirvi, jonka jalasta roikkui 10-kiloinen lumipaakku – vastaavia tapauksia on tavattu alueella useita

NRK: Norjan Lapissa lo­pe­tet­tiin hirvi, jonka jalasta roikkui 10-ki­loi­nen lu­mi­paak­ku – vas­taa­via ta­pauk­sia on tavattu alueel­la useita

19.02.2020 23:05
Kirsikkapuut kukkivat Turussa, perhosentoukka mönki ikkunalaudalla Rovaniemellä – Oletko sinä havainnut jo kevään merkkejä?

Kir­sik­ka­puut kuk­ki­vat Tu­rus­sa, per­ho­sen­touk­ka mönki ik­ku­na­lau­dal­la Ro­va­nie­mel­lä – Oletko sinä ha­vain­nut jo kevään merk­ke­jä?

18.02.2020 09:01
Linnustossa enemmän häviäjiä kuin voittajia - Meri-Lapista kadonneita lintulajeja jo murheellisen paljon

Lin­nus­tos­sa enemmän hä­viä­jiä kuin voit­ta­jia - Me­ri-La­pis­ta ka­don­nei­ta lin­tu­la­je­ja jo mur­heel­li­sen paljon

12.02.2020 09:48
Kultasakaali käveli toimittajan mökin pihaan, ja tämä on aikajanalla nyt Suomen ensimmäinen varmistettu havainto oudosta tulokaslajista

Kul­ta­sa­kaa­li käveli toi­mit­ta­jan mökin pihaan, ja tämä on ai­ka­ja­nal­la nyt Suomen en­sim­mäi­nen var­mis­tet­tu ha­vain­to oudosta tu­lo­kas­la­jis­ta

12.02.2020 06:00
Eduskunnasta: Kohti tervettä luontosuhdetta
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Kohti ter­vet­tä luon­to­suh­det­ta

11.02.2020 15:14
Lumivyöryvaara huomattava kaikissa Lapin tunturikeskuksissa

Lu­mi­vyö­ry­vaa­ra huo­mat­ta­va kai­kis­sa Lapin tun­tu­ri­kes­kuk­sis­sa

10.02.2020 10:15
Mikä tästä meni? – Testaa, osaatko yhdistää eläimen ja jäljen

Mikä tästä meni? – Testaa, osaatko yh­dis­tää eläimen ja jäljen

06.02.2020 18:09
Kekkoselta opittua – huomisen aikuiset eivät tiedä, miltä tuntuu tuntea
Kolumni Aino-Sofia Orjasniemi

Kek­ko­sel­ta opittua – huo­mi­sen ai­kui­set eivät tiedä, miltä tuntuu tuntea

31.01.2020 06:45
Kaunis kaamosaika taltioutui Enontekiön kaamoskameraan – kunta julkaisi lyhyen videon, jossa näkyy pilvien värileikki ja kuun liito

Kaunis kaa­mos­ai­ka tal­tiou­tui Enon­te­kiön kaa­mos­ka­me­raan – kunta jul­kai­si lyhyen videon, jossa näkyy pilvien vä­ri­leik­ki ja kuun liito

23.01.2020 10:33
Suomiko ei olekaan suojelun mallimaa?
Kolumni Pekka Mauno

Suomiko ei olekaan suo­je­lun mal­li­maa?

17.01.2020 06:00
Talitiainen oppii nopeasti ja on ravinnonetsinnän mestari, sanoo lintututkija Tiainen – lehmien utareiden nokkiminen on silti harvinainen tapahtuma, jonka linnut hyödynsivät

Ta­li­tiai­nen oppii no­peas­ti ja on ra­vin­non­et­sin­nän mes­ta­ri, sanoo lin­tu­tut­ki­ja Tiainen – lehmien uta­rei­den nok­ki­mi­nen on silti har­vi­nai­nen ta­pah­tu­ma, jonka linnut hyö­dyn­si­vät

15.01.2020 16:34
Sodankyläläinen Hanna-Leena Pesonen tutustui metsäkylpyihin ensin oman stressinsä hellittämiseksi, nyt hangessa köllöttelevät myös matkailijat – toimittajamme kokeili metsäkylvyn tehoa lumituiskussa

So­dan­ky­lä­läi­nen Han­na-Lee­na Pesonen tu­tus­tui met­sä­kyl­pyi­hin ensin oman stres­sin­sä hel­lit­tä­mi­sek­si, nyt han­ges­sa köl­löt­te­le­vät myös mat­kai­li­jat – toi­mit­ta­jam­me kokeili met­sä­kyl­vyn tehoa lu­mi­tuis­kus­sa

08.01.2020 17:42
Tilaajille
Kolumni: Löysin Lapista kotini, itseni ja halun kertoa tarinoita
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Löysin Lapista kotini, itseni ja halun kertoa ta­ri­noi­ta

08.01.2020 08:05
Päiväkirja: Maailma ilman värejä
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Maailma ilman värejä

06.01.2020 11:34
Lintulaudalla: Oravakin pyrkii aterialle

Lin­tu­lau­dal­la: Ora­va­kin pyrkii ate­rial­le

02.01.2020 09:07