Luonto
Viimeisin 4 tuntia
Kasvatan taimia, siis olen – puutarhanhoito vie olennaisen äärelle
Kolumni Anna Ruohonen

Kas­va­tan taimia, siis olen – puu­tar­han­hoi­to vie olen­nai­sen äärelle

07:00 0
Viikko
Anne kohtasi kuusi karhua kerralla Kuusamossa – sai vangittua tilanteen valokuvaan: "Katselimme niiden menoa, melkoinen tuhina sieltä kuului"

Anne kohtasi kuusi karhua ker­ral­la Kuu­sa­mos­sa – sai van­git­tua ti­lan­teen va­lo­ku­vaan: "Kat­se­lim­me niiden menoa, mel­koi­nen tuhina sieltä kuului"

28.05.2020 14:34 2
Tilaajille
Inisijät eivät levitä koronaa - seuraavat pari viikkoa ratkaisevat hyttysten määrän pohjoisessa

Ini­si­jät eivät levitä koronaa - seu­raa­vat pari viikkoa rat­kai­se­vat hyt­tys­ten määrän poh­joi­ses­sa

25.05.2020 13:06 0
Posti toi 30 000 muurahaista – Valtakunnallinen kansalaistiedeprojekti toi uutta tietoa kekoja rakentavista muurahaisista

Posti toi 30 000 muu­ra­hais­ta – Val­ta­kun­nal­li­nen kan­sa­lais­tie­de­pro­jek­ti toi uutta tietoa kekoja ra­ken­ta­vis­ta muu­ra­hai­sis­ta

25.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Lapissa jänis elää nyt nousukautta – Kannan vuosittainen heilahtelu on pohjoinen erikoisuus, jolle ei ole yhtä selvää syytä

Lapissa jänis elää nyt nou­su­kaut­ta – Kannan vuo­sit­tai­nen hei­lah­te­lu on poh­joi­nen eri­koi­suus, jolle ei ole yhtä selvää syytä

24.05.2020 18:30 0
Tilaajille
Kuukausi
Lukija kuvasi Iissä ison kyykäärmeen, joka oli valmis iskemään – onko kyy äkäisempi keväällä herätessään?

Lukija kuvasi Iissä ison kyy­käär­meen, joka oli valmis is­ke­mään – onko kyy äkäi­sem­pi ke­vääl­lä he­rä­tes­sään?

22.05.2020 12:25 0
Suomen aluevesillä on havaittu pullokuonodelfiinejä, eläin nähty Suomessa viimeksi 70 vuotta sitten – "Se oli aivan mahtava kokemus"

Suomen alue­ve­sil­lä on ha­vait­tu pul­lo­kuo­no­del­fii­ne­jä, eläin nähty Suo­mes­sa vii­mek­si 70 vuotta sitten – "Se oli aivan mahtava ko­ke­mus"

21.05.2020 17:58 0
Joka kevät Meri-Lapissa nähdään harvinaisia siivekkäitä - alkukuun takatalvesta päästiin säikähdyksellä.

Joka kevät Me­ri-La­pis­sa nähdään har­vi­nai­sia sii­vek­käi­tä - al­ku­kuun ta­ka­tal­ves­ta pääs­tiin säi­käh­dyk­sel­lä.

20.05.2020 16:38 0
Särki ei kelvannut syötäväksi – Reijo Kursula kohtasi  pilkkireissullaan kuutin ja vei sen takaisin sulan reunaan

Särki ei kel­van­nut syö­tä­väk­si – Reijo Kursula kohtasi pilk­ki­reis­sul­laan kuutin ja vei sen ta­kai­sin sulan reunaan

20.05.2020 16:29 0
Kissa ajoi ketun käpälämäkeen Posiolla – "Heräsin koiran järjettömään haukuntaan"

Kissa ajoi ketun kä­pä­lä­mä­keen Po­siol­la – "He­rä­sin koiran jär­jet­tö­mään hau­kun­taan"

20.05.2020 08:12 0
Tilaajille
Päiväkirja: Villi luonto avautuu ruudun takana
Kolumni Pekka Rytkönen

Päi­vä­kir­ja: Villi luonto avautuu ruudun takana

16.05.2020 18:24 0
Kalastuspäivä houkuttelee perheitä tutustumaan harrastukseen – onkireissut aloitetaan lyhyistä hetkistä,  lasten ehdoilla

Ka­las­tus­päi­vä hou­kut­te­lee per­hei­tä tu­tus­tu­maan har­ras­tuk­seen – on­ki­reis­sut aloi­te­taan ly­hyis­tä het­kis­tä, lasten eh­doil­la

15.05.2020 12:00 0
Kalastuslupien myynti ulkopaikkakuntalaisille Ylä-Lappiin alkaa maanantaina – katso lista kohteista

Ka­las­tus­lu­pien myynti ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le Ylä-Lap­piin alkaa maa­nan­tai­na – katso lista koh­teis­ta

15.05.2020 07:55 1
Pidä nyt koirat ja kissat kiinni – luonnossa eletään pesimisaikaa

Pidä nyt koirat ja kissat kiinni – luon­nos­sa eletään pe­si­mis­ai­kaa

14.05.2020 11:07 0
Sorsia, rastaita ja kahlaajia - vesien sulapaikat ovat täyttyneet kesälomalaisista

Sorsia, ras­tai­ta ja kah­laa­jia - vesien su­la­pai­kat ovat täyt­ty­neet ke­sä­lo­ma­lai­sis­ta

07.05.2020 08:16 0
Mehiläistarhaajat vetoavat: Älä totuta karhuja hunajan ja siirapin makuun – valtio korvaa vuodessa yli sata mehiläisvahinkoa

Me­hi­läis­tar­haa­jat ve­toa­vat: Älä totuta karhuja hunajan ja sii­ra­pin makuun – valtio korvaa vuo­des­sa yli sata me­hi­läis­va­hin­koa

30.04.2020 15:37 0
Vanhemmat
Surkea jäätalvi voi ajaa norppalaumat taas Perämeren rantaan – niitä on havaittu jo paljon kiintojään reunassa

Surkea jää­tal­vi voi ajaa norp­pa­lau­mat taas Pe­rä­me­ren rantaan – niitä on ha­vait­tu jo paljon kiin­to­jään reu­nas­sa

27.04.2020 20:44 0
EU-tuomioistuin: Suomi rikkoo lintudirektiiviä haahkanmetsästyksessä – "Pesimäaikainen metsästys olisi pitänyt lopettaa jo vuosikymmeniä sitten"

EU-tuo­miois­tuin: Suomi rikkoo lin­tu­di­rek­tii­viä haah­kan­met­säs­tyk­ses­sä – "Pe­si­mäai­kai­nen met­säs­tys olisi pitänyt lo­pet­taa jo vuo­si­kym­me­niä sitten"

23.04.2020 13:50 0
Kolumni: Olemme globaalisti samoilla vesillä, mutta meidän veneessämme on sentään airot
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Olemme glo­baa­lis­ti sa­moil­la ve­sil­lä, mutta meidän ve­nees­säm­me on sentään airot

22.04.2020 10:13 0
Kun ukkometsot uhittelevat, siivet paukkuvat ja nokat kopsahtelevat – katso ja kuuntele luontokuvaajan video metsojen taistelusta lähietäisyydeltä

Kun uk­ko­met­sot uhit­te­le­vat, siivet pauk­ku­vat ja nokat kop­sah­te­le­vat – katso ja kuun­te­le luon­to­ku­vaa­jan video met­so­jen tais­te­lus­ta lä­hi­etäi­syy­del­tä

21.04.2020 15:59 0