Luonnossa
Kuukausi
Ukkometsojen ja -teerien talvipyynti tulossa osaan Lapin kuntia ensi kertaa vuosikymmeniin

Uk­ko­met­so­jen ja -­tee­rien tal­vi­pyyn­ti tulossa osaan Lapin kuntia ensi kertaa vuo­si­kym­me­niin

06.09.2019 10:17
Limanuljaska, hitutötterö, tihkutympönen – rakkailla sienillä on monta nimeä, ja osa niistä on taivutettu myös haukkumasanoiksi

Li­ma­nul­jas­ka, hi­tu­töt­te­rö, tih­ku­tym­pö­nen – rak­kail­la sie­nil­lä on monta nimeä, ja osa niistä on tai­vu­tet­tu myös hauk­ku­ma­sa­noik­si

01.09.2019 15:07
Tilaajille
Lappiin syntyi noin 70 merikotkan poikasta – kannat vahvistuvat, lintu poistettiin uhanalaisten lajien listalta

Lappiin syntyi noin 70 me­ri­kot­kan poi­kas­ta – kannat vah­vis­tu­vat, lintu pois­tet­tiin u­han­a­lais­ten lajien lis­tal­ta

29.08.2019 08:59
Kesyt ruostesorsat kummastuttivat Ivalossa – lintuharrastajat epäilevät sorsia tarhakarkureiksi

Kesyt ruos­te­sor­sat kum­mas­tut­ti­vat I­va­los­sa – lin­tu­har­ras­ta­jat e­päi­le­vät sorsia tar­ha­kar­ku­reik­si

27.08.2019 10:13
Pohjoisen perhoset kärsivät ilmastonmuutoksesta – erityisesti uhattuna on tunturilajisto, joka ei voi siirtyä enää pohjoisemmaksi

Poh­joi­sen per­ho­set kär­si­vät il­mas­ton­muu­tok­ses­ta – e­ri­tyi­ses­ti u­hat­tu­na on tun­tu­ri­la­jis­to, joka ei voi siirtyä enää poh­joi­sem­mak­si

20.08.2019 10:02
Vanhemmat
Maailman pohjoisin metsähotelli nousee Urho Kekkosen kansallispuistoon Nuku yö ulkona -tapahtumassa

Maa­il­man poh­joi­sin met­sä­ho­tel­li nousee Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­toon Nuku yö ulkona -­ta­pah­tu­mas­sa

13.08.2019 10:34
Maakotkien pesintä onnistui erinomaisesti tänä vuonna – hyvään tulokseen siivittivät hyvä ravintotilanne ja suotuisat säät

Maa­kot­kien pesintä on­nis­tui e­rin­o­mai­ses­ti tänä vuonna – hyvään tu­lok­seen sii­vit­ti­vät hyvä ra­vin­to­ti­lan­ne ja suo­tui­sat säät

13.08.2019 08:57
Riistakameran videoa viidestä ilvespennusta

Riis­ta­ka­me­ran videoa vii­des­tä il­ves­pen­nus­ta

12.08.2019 11:39
Katso video: Siipeään Ranuan eläinpuistosssa parannellut Harri-haukka lensi vapauteen – "Hieno homma, että siitä tuli eläjä"

Katso video: Sii­pe­ään Ranuan e­läin­puis­toss­sa pa­ran­nel­lut Har­ri-hauk­ka lensi va­pau­teen – "Hieno homma, että siitä tuli eläjä"

01.08.2019 19:35

Muo­ni­os­sa kun­nos­te­taan tai­men­jo­ki­a kutu- ja poi­kas­tuo­tan­to­a­lu­eil­ta

25.07.2019 11:54

Saako yk­si­tyis­tiel­lä tai rantoja pitkin liik­ku­a? Entä kuinka lähellä toisen mök­ki­ran­taa saa ka­las­taa? Muista vas­tuu­si myös jo­ka­mie­hen­oi­keuk­si­a käyt­tä­es­sä­si

20.07.2019 18:00
Tilaajille

Hyytävä hei­nä­kuu vaihtuu hel­tei­siin – rä­jäh­tää­kö si­ni­le­vä­pom­mi kes­kel­le lo­ma­kaut­ta?

18.07.2019 09:55
Uiva karhu yllätti kalastajat Kiiminkijoella Ylikiimingissä – "Velipoika katsoi, että hirvikö se tuolla ui", katso video

Uiva karhu yllätti ka­las­ta­jat Kii­min­ki­jo­el­la Y­li­kii­min­gis­sä – "­Ve­li­poi­ka katsoi, että hirvikö se tuolla ui", katso video

17.07.2019 13:17

Onko ihminen vie­ras­la­ji? – au­rin­ko­ah­ven, juo­va­ko­ral­li­mon­ni, pi­ha­mai­na ja uu­den­see­lan­nin­lat­ta­na li­sät­tiin vast­i­kään hai­tal­lis­ten vie­ras­la­jien lu­et­te­loon

13.07.2019 08:00
Tilaajille
Nähdäänkö Suomessa ensi keväänä ensimmäinen naalin pesintä sitten vuoden 1996? – Laji elpyy Pohjois-Norjassa, ja Metsähallituksen ylitarkastaja pitää täysin mahdollisena, että naali palaisi pesimään myös Suomeen

Näh­dään­kö Suo­mes­sa ensi keväänä en­sim­mäi­nen naalin pesintä sitten vuoden 1996? – Laji elpyy Poh­jois-Nor­jas­sa, ja Met­sä­hal­li­tuk­sen y­li­tar­kas­ta­ja pitää täysin mah­dol­li­se­na, että naali palaisi pe­si­mään myös Suomeen

11.07.2019 13:47
Kyttyrälohta nousee taas Tenojokeen, kutemisen jälkeen epätoivottu vieraslaji mätänee elävänä – alkuperäinen atlantinlohi joutuu nyt kamppailemaan elintilasta

Kyt­ty­rä­loh­ta nousee taas Te­no­jo­keen, ku­te­mi­sen jälkeen e­pä­toi­vot­tu vie­ras­la­ji mätänee elävänä – al­ku­pe­räi­nen at­lan­tin­lo­hi joutuu nyt kamp­pai­le­maan e­lin­ti­las­ta

10.07.2019 11:20
Erittäin uhanalainen jokirapu sinnittelee vielä Lapissa – pohjoisimman Lapin hyisissä vesissä elää myös kaksi muuta harvinaista äyriäistä

E­rit­täin u­han­a­lai­nen jo­ki­ra­pu sin­nit­te­lee vielä Lapissa – poh­joi­sim­man Lapin hyi­sis­sä vesissä elää myös kaksi muuta har­vi­nais­ta äy­ri­äis­tä

09.07.2019 13:12
Uhkaako tienvarsia koristava lupiini luontoa vai ei?

Uhkaako tien­var­si­a ko­ris­ta­va lupiini luontoa vai ei?

30.06.2019 11:42
Viikon lintu: Luhtakerttunen tunnustelee jalansijaa Lapista

Viikon lintu: Luh­ta­kert­tu­nen tun­nus­te­lee ja­lan­si­jaa Lapista

27.06.2019 13:45
Epäilys harvinaisesta vieraasta sai muoniolaisen luontoharrastajan kulkemaan metsässä viikkoja – lopulta riistakamera tallensi kuviin mäyrän

Epäilys har­vi­nai­ses­ta vie­raas­ta sai muo­ni­o­lai­sen luon­to­har­ras­ta­jan kul­ke­maan met­säs­sä viik­ko­ja – lopulta riis­ta­ka­me­ra tal­len­si kuviin mäyrän

26.06.2019 11:50