Luonnossa
Viimeisin 12 tuntia
Lumiskootterista uusi talvihitti? – Ideakilpailun voittanutta sähköistä menopeliä viedään sarjatuotantoon

Lu­mi­skoot­te­ris­ta uusi tal­vi­hit­ti? – Idea­kil­pai­lun voit­ta­nut­ta säh­köis­tä me­no­pe­liä viedään sar­ja­tuo­tan­toon

17:57
Kuukausi
Naturan raja ei siirry Sallatunturissa  - Ympäristöministeriö tyrmäsi Lapista lähteneen esityksen

Naturan raja ei siirry Sal­la­tun­tu­ris­sa - Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö tyrmäsi Lapista läh­te­neen esi­tyk­sen

14.11.2019 14:55
Maakotkien ja tunturihaukkojen pesintä onnistui hyvin, muuttohaukat jopa keskeyttivät pesinnän

Maa­kot­kien ja tun­tu­ri­hauk­ko­jen pesintä on­nis­tui hyvin, muut­to­hau­kat jopa kes­keyt­ti­vät pe­sin­nän

12.11.2019 10:24
Rovaniemeläisen Juhani Henrikssonin kalastussarja esittelee tänä vuonna nuotanvetoa napapiirillä

Ro­va­nie­me­läi­sen Juhani Hen­riks­so­nin ka­las­tus­sar­ja esit­te­lee tänä vuonna nuo­tan­ve­toa na­pa­pii­ril­lä

30.10.2019 16:40
Näin syntyi susihysteria somessa – Huhuttu siirtoistutus olikin sienitutkimusta: "Joutasivat hirtheen"

Näin syntyi su­si­hys­te­ria somessa – Huhuttu siir­to­is­tu­tus olikin sie­ni­tut­ki­mus­ta: "Jou­ta­si­vat hirt­heen"

25.10.2019 16:45
Siperialainen mäntysirkku nähtiin toisen kerran Ivalossa

Si­pe­ria­lai­nen män­ty­sirk­ku nähtiin toisen kerran Iva­los­sa

24.10.2019 21:16
Rovaniemen keskustan tuntumaan nousi laskupaikka, johon pääsevät lapsetkin – perjantaina alkavassa laskuharrastajien tapahtumassa ei vain fiilistellä, siellä myös puhutaan vakavia

Ro­va­nie­men kes­kus­tan tun­tu­maan nousi las­ku­paik­ka, johon pää­se­vät lap­set­kin – per­jan­tai­na al­ka­vas­sa las­ku­har­ras­ta­jien ta­pah­tu­mas­sa ei vain fii­lis­tel­lä, siellä myös pu­hu­taan vakavia

24.10.2019 17:32
Kolumni: Pimeässä kahahtaa –  pöllöjen yö appiukon hirvitornissa
Kolumni Tapio Nykänen

Ko­lum­ni: Pi­meäs­sä ka­hah­taa – pöl­lö­jen yö ap­pi­ukon hir­vi­tor­nis­sa

23.10.2019 09:31
Lukijan kuvia: Talvi tulee, vedet jäätyvät
Mielipide Tiia Haapakangas

Lukijan kuvia: Talvi tulee, vedet jää­ty­vät

21.10.2019 10:40
Vanhemmat
Kolmelle luontopolulle rakennettiin langaton netti – Rovaniemi on hankkinut tänä vuonna paljon ulkoilutekniikkaa

Kol­mel­le luon­to­po­lul­le ra­ken­net­tiin lan­ga­ton netti – Ro­va­nie­mi on hank­ki­nut tänä vuonna paljon ul­koi­lu­tek­niik­kaa

16.10.2019 10:06
Kemiläisten rakastamien joutsenten surkea kesä päättyi huonosti – ensin epäonnistui pesintä, sitten lähti henki

Ke­mi­läis­ten ra­kas­ta­mien jout­sen­ten surkea kesä päättyi huo­nos­ti – ensin epä­on­nis­tui pe­sin­tä, sitten lähti henki

14.10.2019 14:16
Limingan susille annettiin kar­ko­tus­mää­räys – alueella liikkuu arviolta kolmen suden lauma, jonka ihmisarkuus halutaan palauttaa

Li­min­gan susille an­net­tiin kar­ko­tus­mää­räys – alueel­la liikkuu ar­viol­ta kolmen suden lauma, jonka ih­mis­ar­kuus ha­lu­taan pa­laut­taa

13.10.2019 20:14
Lenkkipolun varrelta löytyi joutsenten hauta – Tähänkö loppui Kemin Takajärven joutsenparin tarina?

Lenk­ki­po­lun var­rel­ta löytyi jout­sen­ten hauta – Tähänkö loppui Kemin Ta­ka­jär­ven jout­sen­pa­rin tarina?

13.10.2019 16:53
Jahtiin jo lapsena – 15-vuotiaat Emmi Kallo ja Veikko Oinas ovat jo kokeneita eränkävijöitä, ja heidän kaltaisiaan halutaan lisää

Jahtiin jo lapsena – 15-vuo­tiaat Emmi Kallo ja Veikko Oinas ovat jo ko­ke­nei­ta erän­kä­vi­jöi­tä, ja heidän kal­tai­siaan ha­lu­taan lisää

05.10.2019 07:30
Tilaajille
Euroopan ja Keski-Aasian kattava lintutapahtuma EuroBirdwatch on jälleen viikonloppuna – ilmoita kaikki havaitsemasi linnut

Eu­roo­pan ja Kes­ki-Aa­sian kattava lin­tu­ta­pah­tu­ma Eu­ro­Bird­watch on jälleen vii­kon­lop­pu­na – ilmoita kaikki ha­vait­se­ma­si linnut

04.10.2019 10:38
Lapin matkailu on vastuullinen toimija - esimerkkejä löytyy esiteltäväksi

Lapin mat­kai­lu on vas­tuul­li­nen toimija - esi­merk­ke­jä löytyy esi­tel­tä­väk­si

27.09.2019 16:49
Tornionjoen lohikuolemia tutkivalle Ruokavirastolle lähetettiin vain yksi ainoa yleisönäyte

Tor­nion­joen lo­hi­kuo­le­mia tut­ki­val­le Ruo­ka­vi­ras­tol­le lä­he­tet­tiin vain yksi ainoa ylei­sö­näy­te

27.09.2019 15:09
Saksa panee 800 miljoonaa euroa kärsiviin metsiin

Saksa panee 800 mil­joo­naa euroa kär­si­viin metsiin

27.09.2019 12:14
Mielipide Veikko Vuontisjärvi

Sy­käh­dyt­tä­vä koh­taa­mi­nen

27.09.2019 11:06
Saanalle satoi lunta, Sallan Naruskalla oli lähes 6 astetta pakkasta – kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu Lapissa

Saa­nal­le satoi lunta, Sallan Na­rus­kal­la oli lähes 6 astetta pak­kas­ta – kolea poh­joi­nen il­ma­vir­taus jatkuu Lapissa

18.09.2019 13:52