Luonnossa
Viimeisin 4 tuntia
10-vuotias Topi Huhtamella huomasi ison harmaan linnun mansikoiden kasvatuslaatikossa – vieras paljastui harmaahaikaraksi

10-vuo­tias Topi Huh­ta­mel­la huomasi ison harmaan linnun man­si­koi­den kas­va­tus­laa­ti­kos­sa – vieras pal­jas­tui har­maa­hai­ka­rak­si

15:01 0
Tilaajille
Vanhemmat
Mira meni höperöksi hortasta ja leipoo päivittäin luonnosta syötävää – kesä on villiyrttien kulta-aikaa

Mira meni hö­pe­rök­si hor­tas­ta ja leipoo päi­vit­täin luon­nos­ta syö­tä­vää – kesä on vil­li­yrt­tien kul­ta-ai­kaa

05.07.2020 18:27 0
Tilaajille
Maanviljelijä kuvasi suden keskellä Kuivakankaan kylää Ylitorniolla – "Ihmettelin ensin, mikä heinikossa oikein pölisee"

Maan­vil­je­li­jä kuvasi suden kes­kel­lä Kui­va­kan­kaan kylää Yli­tor­niol­la – "Ih­met­te­lin ensin, mikä hei­ni­kos­sa oikein pö­li­see"

29.06.2020 11:16 3
Tilaajille
Pidä nyt koirat ja kissat kiinni – luonnossa eletään pesimisaikaa

Pidä nyt koirat ja kissat kiinni – luon­nos­sa eletään pe­si­mis­ai­kaa

14.05.2020 11:07 0
Tilaajille
Mitä sinä kysyisit Luontoillasta?
Kolumni Terttu Pohtila

Mitä sinä ky­syi­sit Luon­toil­las­ta?

27.04.2020 07:47 0
Tilaajille
Päiväkirja: Hyvää ja rauhallista pääsiäistä – tänä vuonna on jokaisella aikaa tehdä omia juttuja

Päi­vä­kir­ja: Hyvää ja rau­hal­lis­ta pää­siäis­tä – tänä vuonna on jo­kai­sel­la aikaa tehdä omia juttuja

10.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Pentti Korpelan kuva Perämereltä on maaliskuun paras sääkuva

Pentti Kor­pe­lan kuva Pe­rä­me­rel­tä on maa­lis­kuun paras sääkuva

06.04.2020 13:50 0
Tilaajille
Moottorikelkkauralupien myynti loppuu tältä keväältä Lapissa

Moot­to­ri­kelk­ka­ura­lu­pien myynti loppuu tältä ke­vääl­tä Lapissa

03.04.2020 10:27 0
Tilaajille
Lapissa on nyt tuhansittain urpiaisia – viimevuotiseen verrattuna lukemat ovat nyt noin kolmikymmenkertaiset

Lapissa on nyt tu­han­sit­tain ur­piai­sia – vii­me­vuo­ti­seen ver­rat­tu­na lukemat ovat nyt noin kol­mi­kym­men­ker­tai­set

26.03.2020 11:50 0
Tilaajille
Koronavirus ei estä retkeilyä Lapissa, jossa ruuhkia ei juurikaan synny – on retkeilijän oma valinta, haluaako hän mennä laavulle, jossa sattuu olemaan paljon porukkaa

Ko­ro­na­vi­rus ei estä ret­kei­lyä La­pis­sa, jossa ruuhkia ei juu­ri­kaan synny – on ret­kei­li­jän oma va­lin­ta, ha­luaa­ko hän mennä laa­vul­le, jossa sattuu olemaan paljon po­ruk­kaa

15.03.2020 16:20 0
Tilaajille
Auraaja löysi harvinaisen merilinnun Kemijärvellä – lunni toipuu lintuharrastajan luona syöden kalaruokaa

Auraaja löysi har­vi­nai­sen me­ri­lin­nun Ke­mi­jär­vel­lä – lunni toipuu lin­tu­har­ras­ta­jan luona syöden ka­la­ruo­kaa

10.03.2020 12:05 0
Tilaajille
Tuntureilla ja tunteilla
Kolumni Reino Hämeenniemi

Tun­tu­reil­la ja tun­teil­la

02.03.2020 09:33 0
Tilaajille
Lintulaudalla: Tintit talitankojen kimpussa

Lin­tu­lau­dal­la: Tintit ta­li­tan­ko­jen kim­pus­sa

21.02.2020 16:04 0
Lintulaudalla: Herkuttelua hirvenlihalla

Lin­tu­lau­dal­la: Her­kut­te­lua hir­ven­li­hal­la

05.02.2020 13:56 0
Jättiläismäiset pytonkäärmeet saivat metsästäjät peräänsä Floridassa – "Tiesin, että se yritti mennä kohti kurkkuani"

Jät­ti­läis­mäi­set py­ton­käär­meet saivat met­säs­tä­jät pe­rään­sä Flo­ri­das­sa – "Tie­sin, että se yritti mennä kohti kurk­kua­ni"

04.02.2020 22:02 0
Lintulaudalla: Pyrstösulkansa menettänyt hömötiainen sai nimekseen Pommi

Lin­tu­lau­dal­la: Pyrs­tö­sul­kan­sa me­net­tä­nyt hö­mö­tiai­nen sai ni­mek­seen Pommi

31.01.2020 09:05 0
Suomiko ei olekaan suojelun mallimaa?
Kolumni Pekka Mauno

Suomiko ei olekaan suo­je­lun mal­li­maa?

17.01.2020 06:00 0
Talitiainen oppii nopeasti ja on ravinnonetsinnän mestari, sanoo lintututkija Tiainen – lehmien utareiden nokkiminen on silti harvinainen tapahtuma, jonka linnut hyödynsivät

Ta­li­tiai­nen oppii no­peas­ti ja on ra­vin­non­et­sin­nän mes­ta­ri, sanoo lin­tu­tut­ki­ja Tiainen – lehmien uta­rei­den nok­ki­mi­nen on silti har­vi­nai­nen ta­pah­tu­ma, jonka linnut hyö­dyn­si­vät

15.01.2020 16:34 0
Tilaajille
A. E. Järvinen loi suomalaiseen kirjallisuuteen lähes myyttisen linnun, jota voi pian pyytää ensi kertaa 55 vuoteen
Kolumni Risto Pyykkö

A. E. Jär­vi­nen loi suo­ma­lai­seen kir­jal­li­suu­teen lähes myyt­ti­sen linnun, jota voi pian pyytää ensi kertaa 55 vuoteen

14.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Kolumni: Mehtämökörön paluu
Kolumni Reino Hämeenniemi

Ko­lum­ni: Meh­tä­mö­kö­rön paluu

09.12.2019 08:00 0
Tilaajille