Luonnossa
Kuukausi
Lintulaudalla: Tintit talitankojen kimpussa

Lin­tu­lau­dal­la: Tintit ta­li­tan­ko­jen kim­pus­sa

21.02.2020 16:04
Lintulaudalla: Herkuttelua hirvenlihalla

Lin­tu­lau­dal­la: Her­kut­te­lua hir­ven­li­hal­la

05.02.2020 13:56
Jättiläismäiset pytonkäärmeet saivat metsästäjät peräänsä Floridassa – "Tiesin, että se yritti mennä kohti kurkkuani"

Jät­ti­läis­mäi­set py­ton­käär­meet saivat met­säs­tä­jät pe­rään­sä Flo­ri­das­sa – "Tie­sin, että se yritti mennä kohti kurk­kua­ni"

04.02.2020 22:02
Lintulaudalla: Pyrstösulkansa menettänyt hömötiainen sai nimekseen Pommi

Lin­tu­lau­dal­la: Pyrs­tö­sul­kan­sa me­net­tä­nyt hö­mö­tiai­nen sai ni­mek­seen Pommi

31.01.2020 09:05
Vanhemmat
Suomiko ei olekaan suojelun mallimaa?
Kolumni Pekka Mauno

Suomiko ei olekaan suo­je­lun mal­li­maa?

17.01.2020 06:00
Talitiainen oppii nopeasti ja on ravinnonetsinnän mestari, sanoo lintututkija Tiainen – lehmien utareiden nokkiminen on silti harvinainen tapahtuma, jonka linnut hyödynsivät

Ta­li­tiai­nen oppii no­peas­ti ja on ra­vin­non­et­sin­nän mes­ta­ri, sanoo lin­tu­tut­ki­ja Tiainen – lehmien uta­rei­den nok­ki­mi­nen on silti har­vi­nai­nen ta­pah­tu­ma, jonka linnut hyö­dyn­si­vät

15.01.2020 16:34
A. E. Järvinen loi suomalaiseen kirjallisuuteen lähes myyttisen linnun, jota voi pian pyytää ensi kertaa 55 vuoteen
Kolumni Risto Pyykkö

A. E. Jär­vi­nen loi suo­ma­lai­seen kir­jal­li­suu­teen lähes myyt­ti­sen linnun, jota voi pian pyytää ensi kertaa 55 vuoteen

14.01.2020 06:00
Kolumni: Mehtämökörön paluu
Kolumni Reino Hämeenniemi

Ko­lum­ni: Meh­tä­mö­kö­rön paluu

09.12.2019 08:00
Riistaa hätyytettiin dronella pakenemaan ampujien suuntaan ja hirvien eteen yritetään ehtiä kaahaamalla – laitteet houkuttelevat metsästäjiä laittomuuksiin

Riistaa hä­tyy­tet­tiin dro­nel­la pa­ke­ne­maan am­pu­jien suun­taan ja hirvien eteen yri­te­tään ehtiä kaa­haa­mal­la – lait­teet hou­kut­te­le­vat met­säs­tä­jiä lait­to­muuk­siin

25.11.2019 08:55
Lumiskootterista uusi talvihitti? – Ideakilpailun voittanutta sähköistä menopeliä viedään sarjatuotantoon

Lu­mi­skoot­te­ris­ta uusi tal­vi­hit­ti? – Idea­kil­pai­lun voit­ta­nut­ta säh­köis­tä me­no­pe­liä viedään sar­ja­tuo­tan­toon

17.11.2019 17:57
Naturan raja ei siirry Sallatunturissa  - Ympäristöministeriö tyrmäsi Lapista lähteneen esityksen

Naturan raja ei siirry Sal­la­tun­tu­ris­sa - Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö tyrmäsi Lapista läh­te­neen esi­tyk­sen

14.11.2019 14:55
Maakotkien ja tunturihaukkojen pesintä onnistui hyvin, muuttohaukat jopa keskeyttivät pesinnän

Maa­kot­kien ja tun­tu­ri­hauk­ko­jen pesintä on­nis­tui hyvin, muut­to­hau­kat jopa kes­keyt­ti­vät pe­sin­nän

12.11.2019 10:24
Rovaniemeläisen Juhani Henrikssonin kalastussarja esittelee tänä vuonna nuotanvetoa napapiirillä

Ro­va­nie­me­läi­sen Juhani Hen­riks­so­nin ka­las­tus­sar­ja esit­te­lee tänä vuonna nuo­tan­ve­toa na­pa­pii­ril­lä

30.10.2019 16:40
Näin syntyi susihysteria somessa – Huhuttu siirtoistutus olikin sienitutkimusta: "Joutasivat hirtheen"

Näin syntyi su­si­hys­te­ria somessa – Huhuttu siir­to­is­tu­tus olikin sie­ni­tut­ki­mus­ta: "Jou­ta­si­vat hirt­heen"

25.10.2019 16:45
Siperialainen mäntysirkku nähtiin toisen kerran Ivalossa

Si­pe­ria­lai­nen män­ty­sirk­ku nähtiin toisen kerran Iva­los­sa

24.10.2019 21:16
Rovaniemen keskustan tuntumaan nousi laskupaikka, johon pääsevät lapsetkin – perjantaina alkavassa laskuharrastajien tapahtumassa ei vain fiilistellä, siellä myös puhutaan vakavia

Ro­va­nie­men kes­kus­tan tun­tu­maan nousi las­ku­paik­ka, johon pää­se­vät lap­set­kin – per­jan­tai­na al­ka­vas­sa las­ku­har­ras­ta­jien ta­pah­tu­mas­sa ei vain fii­lis­tel­lä, siellä myös pu­hu­taan vakavia

24.10.2019 17:32
Kolumni: Pimeässä kahahtaa –  pöllöjen yö appiukon hirvitornissa
Kolumni Tapio Nykänen

Ko­lum­ni: Pi­meäs­sä ka­hah­taa – pöl­lö­jen yö ap­pi­ukon hir­vi­tor­nis­sa

23.10.2019 09:31
Lukijan kuvia: Talvi tulee, vedet jäätyvät
Mielipide Tiia Haapakangas

Lukijan kuvia: Talvi tulee, vedet jää­ty­vät

21.10.2019 10:40
Kolmelle luontopolulle rakennettiin langaton netti – Rovaniemi on hankkinut tänä vuonna paljon ulkoilutekniikkaa

Kol­mel­le luon­to­po­lul­le ra­ken­net­tiin lan­ga­ton netti – Ro­va­nie­mi on hank­ki­nut tänä vuonna paljon ul­koi­lu­tek­niik­kaa

16.10.2019 10:06
Kemiläisten rakastamien joutsenten surkea kesä päättyi huonosti – ensin epäonnistui pesintä, sitten lähti henki

Ke­mi­läis­ten ra­kas­ta­mien jout­sen­ten surkea kesä päättyi huo­nos­ti – ensin epä­on­nis­tui pe­sin­tä, sitten lähti henki

14.10.2019 14:16