Lukijalta
Lukija kuvasi Iissä ison kyykäärmeen, joka oli valmis iskemään – onko kyy äkäisempi keväällä herätessään?

Lukija kuvasi Iissä ison kyy­käär­meen, joka oli valmis is­ke­mään – onko kyy äkäi­sem­pi ke­vääl­lä he­rä­tes­sään?

22.05.2020 12:25 0
Lukijalta: Apua – etätyö altistaa mässäilemään
Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Apua – etätyö al­tis­taa mäs­säi­le­mään

02.04.2020 09:20 0
Lukijalta: Onko sähkölasku edes sähkölasku?
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko säh­kö­las­ku edes säh­kö­las­ku?

01.04.2020 10:12 0
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sai­raa­lan­nie­men ra­ken­nuk­set kor­jat­ta­va ter­vey­den­huol­lol­le

25.03.2020 13:11 0
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Varo vaa­ral­lis­ta va­le­aut­ta­jaa

25.03.2020 09:50 0
Lukijalta: Haastan lappilaiset järvikalatalkoisiin
Mielipide Jouko Lampela

Lu­ki­jal­ta: Haastan lap­pi­lai­set jär­vi­ka­la­tal­koi­siin

20.02.2020 09:52 0
Lukijalta: Ounasmetsän aihkimänty kaadettiin, koska se oli kallellaan ja vaurioitunut
Mielipide Kari Lukkarinen

Lu­ki­jal­ta: Ou­nas­met­sän aih­ki­män­ty kaa­det­tiin, koska se oli kal­lel­laan ja vau­rioi­tu­nut

07.02.2020 12:59 0
Mielipide Ritva Anttila

Lu­ki­jal­ta: Airbnb ja Ro­va­nie­men ra­ken­nus­val­von­ta – to­teu­tuu­ko oi­keu­den­mu­kai­suus?

07.02.2020 12:53 0
Mielipide Matti Niemelä

Mo­ni­toi­mi­hal­li Me­ri-Lap­piin

17.01.2020 11:41 0
Lukijalta: Vanha asema kulttuuriväelle!
Mielipide Tiina Outila, Maarit Simoska

Lu­ki­jal­ta: Vanha asema kult­tuu­ri­väel­le!

11.11.2019 15:39 0
Mielipide

Ly­hyt­vuok­raus­ta tar­vi­taan

28.09.2019 06:00 0
Mielipide Eero Tuokila

Näinkö naa­pu­ri­so­pua pa­ran­ne­taan?

26.09.2019 18:26 0
Mielipide Mikko Heikkilä

Kat­so­mus­neut­raa­lia las­ten­kas­va­tus­ta ei ole

21.09.2019 09:00 0
Kaupunkisaamelaiset tärkeä osa saamelaisyhteisöä
Mielipide

Kau­pun­ki­saa­me­lai­set tärkeä osa saa­me­lais­yh­tei­söä

20.09.2019 09:57 0
Onko Rovaniemellä varaa taiteeseen mutta ei oppikirjoihin?
Mielipide Timo Tolonen

Onko Ro­va­nie­mel­lä varaa tai­tee­seen mutta ei op­pi­kir­joi­hin?

19.09.2019 15:27 0