Linnut
Kuukausi
Pyrstötiaiset vaeltavat  – lintu on kuin valkoinen pumpulipallo, johon on tökätty musta tikku pyrstöksi

Pyrs­tö­tiai­set vael­ta­vat – lintu on kuin val­koi­nen pum­pu­li­pal­lo, johon on tökätty musta tikku pyrs­tök­si

15.11.2019 18:57
Maakotkien ja tunturihaukkojen pesintä onnistui hyvin, muuttohaukat jopa keskeyttivät pesinnän

Maa­kot­kien ja tun­tu­ri­hauk­ko­jen pesintä on­nis­tui hyvin, muut­to­hau­kat jopa kes­keyt­ti­vät pe­sin­nän

12.11.2019 10:24
Siperialainen mäntysirkku nähtiin toisen kerran Ivalossa

Si­pe­ria­lai­nen män­ty­sirk­ku nähtiin toisen kerran Iva­los­sa

24.10.2019 21:16
Itäisiä lintuharvinaisuuksia Lapissa – syksyn vieraina siperialaiset taiga- ja hippiäisuunilintu

Itäisiä lin­tu­har­vi­nai­suuk­sia Lapissa – syksyn vie­rai­na si­pe­ria­lai­set taiga- ja hip­piäis­uu­ni­lin­tu

21.10.2019 17:08
Vanhemmat
Lapin linnunlaulun loppu – Kuudes sukupuuttoaalto vie matkassaan arktiset linnut ja perinteiset pihalinnut Lapista

Lapin lin­nun­lau­lun loppu – Kuudes su­ku­puut­to­aal­to vie mat­kas­saan ark­ti­set linnut ja pe­rin­tei­set pi­ha­lin­nut Lapista

19.10.2019 07:30
Tilaajille
Lapissa voi bongata nyt valtavia laulujoutsenparvia – "Laskin 1 200 yksilöä Kemijärven pitkältä sillalta"

Lapissa voi bongata nyt val­ta­via lau­lu­jout­sen­par­via – "Laskin 1 200 yksilöä Ke­mi­jär­ven pit­käl­tä sil­lal­ta"

18.10.2019 07:30
Kemiläisten rakastamien joutsenten surkea kesä päättyi huonosti – ensin epäonnistui pesintä, sitten lähti henki

Ke­mi­läis­ten ra­kas­ta­mien jout­sen­ten surkea kesä päättyi huo­nos­ti – ensin epä­on­nis­tui pe­sin­tä, sitten lähti henki

14.10.2019 14:16
Lenkkipolun varrelta löytyi joutsenten hauta – Tähänkö loppui Kemin Takajärven joutsenparin tarina?

Lenk­ki­po­lun var­rel­ta löytyi jout­sen­ten hauta – Tähänkö loppui Kemin Ta­ka­jär­ven jout­sen­pa­rin tarina?

13.10.2019 16:53

169 lin­nun­pönt­töä puh­dis­tet­tiin Kemin Kii­ke­lis­sä - suu­res­sa osassa oli ollut pesä

09.10.2019 10:16
Lintujen syysmuutto on Lapissa pitkälti ohi, mutta lintuharrastajilla riittää puuhaa myös talvikaudella – Nyt on aika laittaa ruokintapaikat kuntoon

Lin­tu­jen syys­muut­to on Lapissa pit­käl­ti ohi, mutta lin­tu­har­ras­ta­jil­la riittää puuhaa myös tal­vi­kau­del­la – Nyt on aika laittaa ruo­kin­ta­pai­kat kuntoon

05.10.2019 18:31
Euroopan ja Keski-Aasian kattava lintutapahtuma EuroBirdwatch on jälleen viikonloppuna – ilmoita kaikki havaitsemasi linnut

Eu­roo­pan ja Kes­ki-Aa­sian kattava lin­tu­ta­pah­tu­ma Eu­ro­Bird­watch on jälleen vii­kon­lop­pu­na – ilmoita kaikki ha­vait­se­ma­si linnut

04.10.2019 10:38
Kivellä istunut joutsen aiheutti hälytyksen Torniossa – ilmoittaja epäili linnun jäätyneen kiinni rantakiviin

Kivellä istunut joutsen ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Tor­nios­sa – il­moit­ta­ja epäili linnun jää­ty­neen kiinni ran­ta­ki­viin

03.10.2019 17:39
Lauantaivieras: Maailman linnut vähenevät – munavarkaita, kulinaristeja ja muita uhkia
Kolumni Tuomo Ollila

Lauan­tai­vie­ras: Maail­man linnut vä­he­ne­vät – mu­na­var­kai­ta, ku­li­na­ris­te­ja ja muita uhkia

27.09.2019 09:33
Sarvamaa vaatii EU-komissiolta keinoja puuttua suojeltuun tulokaslajiin – ei ainoastaan sotke puistoja, vaan syö valtavia määriä syysviljaa

Sar­va­maa vaatii EU-ko­mis­siol­ta keinoja puuttua suo­jel­tuun tu­lo­kas­la­jiin – ei ai­noas­taan sotke puis­to­ja, vaan syö val­ta­via määriä syys­vil­jaa

23.09.2019 16:22
Päiväkirja: Lisäys lintukirjaan
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Lisäys lin­tu­kir­jaan

18.09.2019 11:48
Sorsastusretki sai yllättävän käänteen Rovaniemellä – ruohikon seasta kurkisti harvinainen siivekäs

Sor­sas­tus­ret­ki sai yl­lät­tä­vän kään­teen Ro­va­nie­mel­lä – ruo­hi­kon seasta kur­kis­ti har­vi­nai­nen sii­ve­käs

16.09.2019 17:00
Lappiin mieltynyt Selja-arosuohaukka viihtyi jälleen Lapissa - Tornionjokilaaksossa pesinyt lintu matkalla etelään Uumajan kohdalla

Lappiin miel­ty­nyt Sel­ja-aro­suo­hauk­ka viihtyi jälleen Lapissa - Tor­nion­jo­ki­laak­sos­sa pesinyt lintu mat­kal­la etelään Uumajan koh­dal­la

14.09.2019 18:26