Linnut
Viimeisin 4 tuntia
10-vuotias Topi Huhtamella huomasi ison harmaan linnun mansikoiden kasvatuslaatikossa – vieras paljastui harmaahaikaraksi

10-vuo­tias Topi Huh­ta­mel­la huomasi ison harmaan linnun man­si­koi­den kas­va­tus­laa­ti­kos­sa – vieras pal­jas­tui har­maa­hai­ka­rak­si

15:01 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lintujen kevätmuutto jatkuu yhä – Yleinen syksyvieras Siperiasta nähty Utsjoella

Lin­tu­jen ke­vät­muut­to jatkuu yhä – Yleinen syk­sy­vie­ras Si­pe­rias­ta nähty Uts­joel­la

01.07.2020 09:07 0
Tilaajille
Pellossa nähty isohaarahaukka oli juhannusviikon ainoa uusi muuttolintu Lapissa

Pel­los­sa nähty iso­haa­ra­hauk­ka oli ju­han­nus­vii­kon ainoa uusi muut­to­lin­tu Lapissa

24.06.2020 20:54 0
Tilaajille
Etelän ihmeitä Lapin alkukesässä – Uusia muuttolintuja tulee yhä

Etelän ihmeitä Lapin al­ku­ke­säs­sä – Uusia muut­to­lin­tu­ja tulee yhä

17.06.2020 12:39 0
Tilaajille
Lapin tulvat aiheuttavat harmia lintujen pesänrakentamiseen – "Vesistöjen lähellä olevat pesät ovat tuhoutuneet"

Lapin tulvat ai­heut­ta­vat harmia lin­tu­jen pe­sän­ra­ken­ta­mi­seen – "Ve­sis­tö­jen lähellä olevat pesät ovat tu­hou­tu­neet"

04.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Missä piileskelevät Meri-Lapin kuikat?  - arktisille rannoille kiirehtiviä vesilintuja ja kahlaajia voi vielä nähdä

Missä pii­les­ke­le­vät Me­ri-La­pin kuikat? - ark­ti­sil­le ran­noil­le kii­reh­ti­viä ve­si­lin­tu­ja ja kah­laa­jia voi vielä nähdä

03.06.2020 13:35 0
Huippuharvinainen valkoperäsirri Keminmaassa

Huip­pu­har­vi­nai­nen val­ko­pe­rä­sir­ri Ke­min­maas­sa

02.06.2020 15:55 0
Tilaajille
Päiväkirja: Seppo Kirjon paluu
Kolumni Jaana Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Seppo Kirjon paluu

29.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Joka kevät Meri-Lapissa nähdään harvinaisia siivekkäitä - alkukuun takatalvesta päästiin säikähdyksellä.

Joka kevät Me­ri-La­pis­sa nähdään har­vi­nai­sia sii­vek­käi­tä - al­ku­kuun ta­ka­tal­ves­ta pääs­tiin säi­käh­dyk­sel­lä.

20.05.2020 16:38 0
Päiväkirja: Villi luonto avautuu ruudun takana
Kolumni Pekka Rytkönen

Päi­vä­kir­ja: Villi luonto avautuu ruudun takana

16.05.2020 18:24 0
Tilaajille
Fasaani voi hyvin, kunhan peltoa ja ruokaa riittää - Lintua ei vielä rengasteta, joten kannasta ei ole tarkkaa tietoa

Fasaani voi hyvin, kunhan peltoa ja ruokaa riittää - Lintua ei vielä ren­gas­te­ta, joten kan­nas­ta ei ole tarkkaa tietoa

16.05.2020 17:40 0
Tilaajille
Pihojen taistoon voi osallistua omalla pihalla

Pihojen tais­toon voi osal­lis­tua omalla pihalla

08.05.2020 07:52 0
Tilaajille
EU-tuomioistuin: Suomi rikkoo lintudirektiiviä haahkanmetsästyksessä – "Pesimäaikainen metsästys olisi pitänyt lopettaa jo vuosikymmeniä sitten"

EU-tuo­miois­tuin: Suomi rikkoo lin­tu­di­rek­tii­viä haah­kan­met­säs­tyk­ses­sä – "Pe­si­mäai­kai­nen met­säs­tys olisi pitänyt lo­pet­taa jo vuo­si­kym­me­niä sitten"

23.04.2020 13:50 0
Lintupaikka: Kuhinaa aivan Rovaniemen keskustassa – nyt näkee lokkeja!

Lin­tu­paik­ka: Kuhinaa aivan Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa – nyt näkee lok­ke­ja!

21.04.2020 15:41 0
Korkalovaaran metsästä löytyi outo hakkuutyömaa – lastut lentelivät muurahaisten metsästyksessä

Kor­ka­lo­vaa­ran met­säs­tä löytyi outo hak­kuu­työ­maa – lastut len­te­li­vät muu­ra­hais­ten met­säs­tyk­ses­sä

21.04.2020 14:28 0
Kurki ja västäräkki saapuivat Meri-Lappiin – plussa-asteet pistivät tunnustelijoihin ja etujoukkoihin liikettä

Kurki ja väs­tä­räk­ki saa­pui­vat Me­ri-Lap­piin – plus­sa-as­teet pis­ti­vät tun­nus­te­li­joi­hin ja etu­jouk­koi­hin lii­ket­tä

15.04.2020 16:09 0
Merihanhet ja laulurastaat saapuivat Lappiin: takatalvi hidastaa lintujen muuttoa

Me­ri­han­het ja lau­lu­ras­taat saa­pui­vat Lap­piin: ta­ka­tal­vi hi­das­taa lin­tu­jen muuttoa

14.04.2020 20:43 0
Tilaajille
Lapissa on nyt tuhansittain urpiaisia – viimevuotiseen verrattuna lukemat ovat nyt noin kolmikymmenkertaiset

Lapissa on nyt tu­han­sit­tain ur­piai­sia – vii­me­vuo­ti­seen ver­rat­tu­na lukemat ovat nyt noin kol­mi­kym­men­ker­tai­set

26.03.2020 11:50 0
Tilaajille
Kevätmuuttajia talvilintulaskennassa

Ke­vät­muut­ta­jia tal­vi­lin­tu­las­ken­nas­sa

18.03.2020 22:10 0
Tilaajille
Auraaja löysi harvinaisen merilinnun Kemijärvellä – lunni toipuu lintuharrastajan luona syöden kalaruokaa

Auraaja löysi har­vi­nai­sen me­ri­lin­nun Ke­mi­jär­vel­lä – lunni toipuu lin­tu­har­ras­ta­jan luona syöden ka­la­ruo­kaa

10.03.2020 12:05 0
Tilaajille