Likiliike
Sodankyläläiset tykkäävät kivijalkakaupoistaan, mutta haluavat muutoksia aukioloaikoihin: "Ilta olisi hyvää ostosaikaa, mutta mikään liike ei ole enää silloin auki"

So­dan­ky­lä­läi­set tyk­kää­vät ki­vi­jal­ka­kau­pois­taan, mutta ha­lua­vat muu­tok­sia au­kio­loai­koi­hin: "Ilta olisi hyvää os­to­sai­kaa, mutta mikään liike ei ole enää silloin auki"

21.05.2020 07:54 1
Saisiko sitten olla muuta - etänä?
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Saisiko sitten olla muuta - etänä?

22.04.2020 06:00
Yrittäjän kanssa: Valokuvaajaa helpottaa, että asiakkaat ovat varanneet kuvauksia kesälle ja syksylle

Yrit­tä­jän kanssa: Va­lo­ku­vaa­jaa hel­pot­taa, että asiak­kaat ovat va­ran­neet ku­vauk­sia kesälle ja syk­syl­le

14.04.2020 16:37 0
Likiliike-päällikkö Marika Tiikkaja: "Paikalliset, toimitaan yhteiseksi hyväksi poikkeustilanteessa"
Mainos Likiliike

Li­ki­lii­ke-pääl­lik­kö Marika Tiik­ka­ja: "Pai­kal­li­set, toi­mi­taan yh­tei­sek­si hyväksi poik­keus­ti­lan­tees­sa"

25.03.2020 10:28 0
Likiliike Väärti Wetteri näytti mallia - leidien VIP-ilta oli napakymppi
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Li­ki­lii­ke Väärti Wetteri näytti mallia - leidien VIP-il­ta oli na­pa­kymp­pi

12.02.2020 06:00 0
Lauantaivieras: Rakkaus Rovaniemeen on tehnyt paikallisesta yrittäjyydestä myyntivaltin
Kolumni Mirkka Koskelainen

Lauan­tai­vie­ras: Rakkaus Ro­va­nie­meen on tehnyt pai­kal­li­ses­ta yrit­tä­jyy­des­tä myyn­ti­val­tin

17.01.2020 14:00 0
Vuoden 2019 Palkitut Likiliikkeet
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Vuoden 2019 Pal­ki­tut Li­ki­liik­keet

20.11.2019 06:00 0
Perinteikäs Nuutisen autokoulu on Vuoden Likiliike – Pekka Rinne sai Likiteko-palkinnon

Pe­rin­tei­käs Nuu­ti­sen au­to­kou­lu on Vuoden Li­ki­lii­ke – Pekka Rinne sai Li­ki­te­ko-pal­kin­non

11.10.2019 09:25 0
Likiliike laajenee Sodankylään – Rovaniemellä luotu tunnus haluaa valtakunnalliseksi

Li­ki­lii­ke laa­je­nee So­dan­ky­lään – Ro­va­nie­mel­lä luotu tunnus haluaa val­ta­kun­nal­li­sek­si

10.10.2019 20:04 0
Ensimmäiset paikallisten valmistamat Liki-Tuotteet nyt saatavilla
Mainos Likiliike

En­sim­mäi­set pai­kal­lis­ten val­mis­ta­mat Li­ki-Tuot­teet nyt saa­ta­vil­la

13.02.2019 08:00 0
Ounas Partners Oy sparraa pohjoisen yrityksiä menestykseen
Mainos Likiliike

Ounas Part­ners Oy sparraa poh­joi­sen yri­tyk­siä me­nes­tyk­seen

29.08.2018 09:14 0
Turinatuokio kahvin ja voipullan äärellä
Mainos Likiliike

Tu­ri­na­tuo­kio kahvin ja voi­pul­lan äärellä

29.08.2018 09:09 0
Sukupolvenvaihdos edessä uudistusten kera
Mainos Likiliike

Su­ku­pol­ven­vaih­dos edessä uu­dis­tus­ten kera

29.08.2018 09:08 0
Päiväkoti Hiirilimppu tuo tarinallisuuden osaksi lasten arkea – ”Olemme lapsille läsnä, mikä näkyy myös heidän viihtymisessä”
Mainos Likiliike

Päi­vä­ko­ti Hii­ri­limp­pu tuo ta­ri­nal­li­suu­den osaksi lasten arkea – ”Olemme lap­sil­le läsnä, mikä näkyy myös heidän viih­ty­mi­ses­sä”

29.08.2018 09:08 0
Musiikkikoulu Pop Up muutti uuteen kotiin – ”Olemme täällä oppilasta varten”
Mainos Likiliike

Mu­siik­ki­kou­lu Pop Up muutti uuteen kotiin – ”Olemme täällä op­pi­las­ta varten”

29.08.2018 09:07 0
ProInno Design auttaa lappilaisia yrityksiä lähtemään lentoon
Mainos Likiliike

ProInno Design auttaa lap­pi­lai­sia yri­tyk­siä läh­te­mään lentoon

29.08.2018 09:06 0
Mainos Likiliike

Par­haim­mil­laan sil­mä­la­sit voivat olla kuin koruja, kark­ke­ja tai ko­ris­tei­ta

29.08.2018 09:06 0
Levi-Rakennus tekee talot ja Värisilmä sisustaa ne – ”Yhteistyö toimii, koska molemmat osapuolet panostavat tuotteiden ja palvelun laatuun”
Mainos Likiliike

Le­vi-Ra­ken­nus tekee talot ja Vä­ri­sil­mä si­sus­taa ne – ”Yh­teis­työ toimii, koska mo­lem­mat osa­puo­let pa­nos­ta­vat tuot­tei­den ja pal­ve­lun laa­tuun”

29.08.2018 09:05 0
TULE LIKI!
Mainos Likiliike

TULE LIKI!

29.08.2018 09:05 0
Lordin aukion Liki-markkinoilla juhlitaan paikallista yrittäjyyttä
Mainos Likiliike

Lordin aukion Li­ki-mark­ki­noil­la juh­li­taan pai­kal­lis­ta yrit­tä­jyyt­tä

29.08.2018 09:04 0