Liikunta & Harrastus
Lukijalta: Kaikki oppivat skeittamaan, jos jaksavat harjoitella
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kaikki oppivat skeit­ta­maan, jos jak­sa­vat har­joi­tel­la

06.01.2020 10:08
Rovaniemelle iso tunnustus: Kaupunki on European city of sport ensimmäisenä pohjoismaisena kaupunkina

Ro­va­nie­mel­le iso tun­nus­tus: Kau­pun­ki on Eu­ro­pean city of sport en­sim­mäi­se­nä poh­jois­mai­se­na kau­pun­ki­na

06.11.2019 14:39
Selkäkivut ovat monen suomalaisen riesana – lue asiantuntijan vinkit selän hyvinvointiin

Sel­kä­ki­vut ovat monen suo­ma­lai­sen riesana – lue asian­tun­ti­jan vinkit selän hy­vin­voin­tiin

05.11.2019 08:17
Aamuyöllä iskenyt aivoinfarkti pakotti Minna Aallon hidastamaan työtahtiaan: "Hyväksyn nyt, että jaksamiseni rajat ovat 12 tuntia viikossa"

Aa­mu­yöl­lä iskenyt ai­vo­in­fark­ti pakotti Minna Aallon hi­das­ta­maan työ­tah­tiaan: "Hy­väk­syn nyt, että jak­sa­mi­se­ni rajat ovat 12 tuntia vii­kos­sa"

28.10.2019 07:00
Sami Jauhojärvi lahjoittaa pokaalinsa lasten ja nuorten kisoihin: "Vuosien saatossa on aika monta starttia pitänyt näidenkin pokaalien saavuttamiseksi ottaa"

Sami Jau­ho­jär­vi lah­joit­taa po­kaa­lin­sa lasten ja nuorten ki­soi­hin: "Vuo­sien saa­tos­sa on aika monta start­tia pitänyt näi­den­kin po­kaa­lien saa­vut­ta­mi­sek­si ottaa"

23.10.2019 21:06
Kärsivällisesti kohti kovempia koitoksia

Kär­si­väl­li­ses­ti kohti ko­vem­pia koi­tok­sia

23.10.2019 20:03
Latu kestää nyt hiihtoa Saariselällä, luonnonlumi auttaa tykittäjiä

Latu kestää nyt hiihtoa Saa­ri­se­läl­lä, luon­non­lu­mi auttaa ty­kit­tä­jiä

23.10.2019 18:32
Mielipide Jimi Knuuti

Kou­lu­lai­sil­ta: Jää­kiek­ko on mukava har­ras­tus

22.10.2019 06:00
Paikallisille tukea lasketteluun rinnekeskuksissa

Pai­kal­li­sil­le tukea las­ket­te­luun rin­ne­kes­kuk­sis­sa

21.10.2019 20:19
Meri-Lapin ulkoliikuntapaikat houkuttelevat kuntoilemaan: Joel Niemelä näyttää, miten ulkona voi treenata

Me­ri-La­pin ul­ko­lii­kun­ta­pai­kat hou­kut­te­le­vat kun­toi­le­maan: Joel Niemelä näyt­tää, miten ulkona voi tree­na­ta

13.09.2019 14:58
Tehokas kehonpainotreeni eläinliikkeillä – Karhu, possu, lisko ja mittarimato lisäävät voimaa ja parantavat liikkuvuutta

Tehokas ke­hon­pai­no­tree­ni eläin­liik­keil­lä – Karhu, possu, lisko ja mit­ta­ri­ma­to li­sää­vät voimaa ja pa­ran­ta­vat liik­ku­vuut­ta

24.08.2017 13:52
Tuohesta voi tehdä muutakin kuin virsut ja kontin – toimittaja testasi, kuinka materiaali taipuu aloittelijan käsissä

Tuo­hes­ta voi tehdä muu­ta­kin kuin virsut ja kontin – toi­mit­ta­ja tes­ta­si, kuinka ma­te­riaa­li taipuu aloit­te­li­jan käsissä

24.08.2017 08:42
4 000 metriä arjen yläpuolella – Laskuvarjohyppääminen vaatii keskittymistä, mutta palkitsee adrenaliiniryöpyllä

4 000 metriä arjen ylä­puo­lel­la – Las­ku­var­jo­hyp­pää­mi­nen vaatii kes­kit­ty­mis­tä, mutta pal­kit­see ad­re­na­lii­ni­ryö­pyl­lä

23.08.2017 09:08
Asta Severinkangas on voittanut 30 maailmanmestaruutta yli viisikymppisenä – eikä hänestä edes pitänyt tulla kilpaurheilijaa

Asta Se­ve­rin­kan­gas on voit­ta­nut 30 maail­man­mes­ta­ruut­ta yli vii­si­kymp­pi­se­nä – eikä hänestä edes pitänyt tulla kil­pa­ur­hei­li­jaa

18.08.2017 13:43
Johannes Linnama, 21, teki mobiilipelin, josta tuli hitti: "Saan tuhat latausta sillä välin, kun vien roskat ulos."

Jo­han­nes Lin­na­ma, 21, teki mo­bii­li­pe­lin, josta tuli hitti: "Saan tuhat la­taus­ta sillä välin, kun vien roskat ulos."

18.08.2017 13:31

Milla Heik­ki­nen opis­ke­lee japania ja iiriä omaksi ilok­seen – "Vasta kielen kautta voi ym­mär­tää kult­tuu­ria"

18.08.2017 13:29

Li­has­voi­maa mum­mil­le

26.08.2016 14:39
Metsälle mieli? – Kokosimme oppaan metsästykseen pariin hamuavalle

Met­säl­le mieli? – Ko­ko­sim­me oppaan met­säs­tyk­seen pariin ha­mua­val­le

26.08.2016 14:13
Ryhmäliikunnan syövereissä – Selitimme kahdeksan oudon kuuloista ryhmäliikuntatuntia Lapista

Ryh­mä­lii­kun­nan syö­ve­reis­sä – Se­li­tim­me kah­dek­san oudon kuu­lois­ta ryh­mä­lii­kun­ta­tun­tia Lapista

25.08.2016 12:41

Aika jota elät määrää mitä har­ras­tat

24.08.2016 13:48