Liikkumisrajoitukset
Viikko
Poliisi käännytti päivän aikana yli 600 autoilijaa – Useat yrittäneet päästä rajan ylitse ilman välttämätöntä tarvetta

Poliisi kään­nyt­ti päivän aikana yli 600 au­toi­li­jaa – Useat yrit­tä­neet päästä rajan ylitse ilman vält­tä­mä­tön­tä tar­vet­ta

28.03.2020 17:07
Lentoasemille tulee uudet tiukemmat keinot kotiinpalaajien saattamiseksi karanteeniin – kukaan saapunut ei enää pääse livahtamaan huomaamatta ulos lentoasemalta

Len­to­ase­mil­le tulee uudet tiu­kem­mat keinot ko­tiin­pa­laa­jien saat­ta­mi­sek­si ka­ran­tee­niin – kukaan saa­pu­nut ei enää pääse li­vah­ta­maan huo­maa­mat­ta ulos len­to­ase­mal­ta

27.03.2020 19:30
Raskaat tiesulut kohoavat jo Uudenmaan rajoille – Poliisi valmistautuu historiallisiin tarkastuksiin vilkkailla liikenneväylillä

Raskaat tie­su­lut ko­hoa­vat jo Uu­den­maan ra­joil­le – Poliisi val­mis­tau­tuu his­to­rial­li­siin tar­kas­tuk­siin vilk­kail­la lii­ken­ne­väy­lil­lä

27.03.2020 18:10
"Toivottavasti tämä olisi pian ohi", sanoo varusmies, joka ei pääse kotiin viikkoihin – Uudenmaan tuleva sulkeminen hiljensi asemat jo nyt

"Toi­vot­ta­vas­ti tämä olisi pian ohi", sanoo va­rus­mies, joka ei pääse kotiin viik­koi­hin – Uu­den­maan tuleva sul­ke­mi­nen hil­jen­si asemat jo nyt

27.03.2020 17:03
Poliisijärjestö tänään käynnistyvien liikkumisrajoitusten valvonnasta: "Vahvistettuihin työvuorolistoihin tehtävistä muutoksista pitää erikseen sopia"

Po­lii­si­jär­jes­tö tänään käyn­nis­ty­vien liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten val­von­nas­ta: "Vah­vis­tet­tui­hin työ­vuo­ro­lis­toi­hin teh­tä­vis­tä muu­tok­sis­ta pitää erik­seen sopia"

27.03.2020 09:21
Uusimaa eristetään tänään pikavauhdilla – tartuntojen määrä lähestyy Suomessa tuhannen rajaa

Uusimaa eris­te­tään tänään pi­ka­vauh­dil­la – tar­tun­to­jen määrä lä­hes­tyy Suo­mes­sa tu­han­nen rajaa

27.03.2020 08:01
Perustuslakivaliokunta ryhtyy heti aamusta käsittelemään Uudenmaan liikkumisrajoituksia

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta ryhtyy heti aamusta kä­sit­te­le­mään Uu­den­maan liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia

27.03.2020 07:53
Perustuslakivaliokunnan Ojala-Niemelä: Liikkumisrajoitukset voivat tulla voimaan huomenna

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan Oja­la-Nie­me­lä: Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set voivat tulla voimaan huo­men­na

26.03.2020 13:35
Kuukausi ja vanhemmat
Pääministeri Sanna Marin perustelee Uudenmaan liikkumisrajoituksen lyhyttä kestoa: "Valmiuslain 118. pykälä on kova toimenpide"

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin pe­rus­te­lee Uu­den­maan liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sen lyhyttä kestoa: "Val­mius­lain 118. pykälä on kova toi­men­pi­de"

25.03.2020 20:43
Uudenmaan alueen eristämisen valmistelu jatkuu – vastauksia odotetaan illalla

Uu­den­maan alueen eris­tä­mi­sen val­mis­te­lu jatkuu – vas­tauk­sia odo­te­taan illalla

25.03.2020 12:44
Rajoitetaanko liikkumista koko Uudellamaalla vai pääkaupunkiseudulla – hallitus kokoontuu neuvonpitoon illalla

Ra­joi­te­taan­ko liik­ku­mis­ta koko Uu­del­la­maal­la vai pää­kau­pun­ki­seu­dul­la – hal­li­tus ko­koon­tuu neu­von­pi­toon illalla

24.03.2020 12:54
Rajoitetaanko liikkumista? – Länsi-Pohjan johtajaylilääkäri pyysi sitä valtioneuvostolta jo viime viikolla

Ra­joi­te­taan­ko liik­ku­mis­ta? – Län­si-Poh­jan joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri pyysi sitä val­tio­neu­vos­tol­ta jo viime vii­kol­la

23.03.2020 14:54
Hallituksen viisikko saattaa linjata liikkumisrajoituksista vielä tänään – ravintoloita ehkä mahdotonta määrätä suljettaviksi

Hal­li­tuk­sen vii­sik­ko saattaa linjata liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta vielä tänään – ra­vin­to­loi­ta ehkä mah­do­ton­ta määrätä sul­jet­ta­vik­si

23.03.2020 11:54
Katri Kulmuni Ylellä: Liikkumista rajoitetaan todennäköisesti lisää pian

Katri Kulmuni Ylellä: Liik­ku­mis­ta ra­joi­te­taan to­den­nä­köi­ses­ti lisää pian

23.03.2020 08:16
Näkökulma: Sveitsi rajoittaa jo särkylääkkeiden ostoa – radiosta kehotetaan joka tunti jokaista kansalaista pysymään kotona

Nä­kö­kul­ma: Sveitsi ra­joit­taa jo sär­ky­lääk­kei­den ostoa – ra­dios­ta ke­ho­te­taan joka tunti jo­kais­ta kan­sa­lais­ta py­sy­mään kotona

22.03.2020 21:44