Liikennevalvonta
Liikekiinteistöön murtauduttiin Rovaniemen Pohjolankadulla, Saarenkylässä napattiin kiinni eri murtovaras

Lii­ke­kiin­teis­töön mur­tau­dut­tiin Ro­va­nie­men Poh­jo­lan­ka­dul­la, Saa­ren­ky­läs­sä na­pat­tiin kiinni eri mur­to­va­ras

14.03.2020 11:24
Tehovalvonta Rovaniemellä paljasti: Ulkomaisten linja-autoyritysten toiminnassa on puutteita, kymmenelle sakkoja

Te­ho­val­von­ta Ro­va­nie­mel­lä pal­jas­ti: Ul­ko­mais­ten lin­ja-au­to­yri­tys­ten toi­min­nas­sa on puut­tei­ta, kym­me­nel­le sakkoja

24.02.2020 16:35
Poliisi valvoi liikennettä tiellä ja maastossa Levillä ja Ylläksellä – Kelkkailijoille ja autoilijoille sakkoja ylinopeuksista

Poliisi valvoi lii­ken­net­tä tiellä ja maas­tos­sa Levillä ja Yl­läk­sel­lä – Kelk­kai­li­joil­le ja au­toi­li­joil­le sakkoja yli­no­peuk­sis­ta

18.02.2020 20:25
Onko tuulilasissa koristeita tai kuskilla kännykkä kädessä – Poliisi valvoo raskasta liikennettä ensi viikolla

Onko tuu­li­la­sis­sa ko­ris­tei­ta tai kus­kil­la kän­nyk­kä kädessä – Poliisi valvoo ras­kas­ta lii­ken­net­tä ensi vii­kol­la

07.02.2020 18:53
Poliisi aloittaa 24 tunnin mittaisen rattijuopumusvalvonnan perjantaina – valvontaa voi seurata sosiaalisessa mediassa

Poliisi aloit­taa 24 tunnin mit­tai­sen rat­ti­juo­pu­mus­val­von­nan per­jan­tai­na – val­von­taa voi seurata so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

12.12.2019 12:53
Poliisi valvoo tehostetusti pikkujoululiikennettä

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti pik­ku­jou­lu­lii­ken­net­tä

14.11.2019 18:19