Liikenneonnettomuus

Pelti kolisi kahden auton ko­la­ris­sa So­dan­ky­läs­sä, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

31.12.2019 19:56

Raskaan ajo­neu­von nos­to­työt sulki tien Ina­ris­sa – Tilanne on ohi

27.12.2019 20:23
Rovaniemellä kaksi rekkaa suistui ojaan – tie oli suljettu koko yön

Ro­va­nie­mel­lä kaksi rekkaa suistui ojaan – tie oli sul­jet­tu koko yön

13.12.2019 07:55
Auto pyörähti katolleen moottoritiellä Kemissä – tiellä sohjoista lunta

Auto pyö­räh­ti ka­tol­leen moot­to­ri­tiel­lä Kemissä – tiellä soh­jois­ta lunta

12.12.2019 09:58
Kolme ulosajoa ja kaksi risteyskolaria Rovaniemellä

Kolme ulos­ajoa ja kaksi ris­teys­ko­la­ria Ro­va­nie­mel­lä

11.12.2019 17:20

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja louk­kaan­tui lie­väs­ti Ro­va­nie­mel­lä

09.12.2019 22:08
Leville menossa ollut linja-auto suistui tieltä Kolarissa, matkustajana olleet 50 opiskelijaa selvisivät säikähdyksellä ja jatkoivat juhlia jo onnettomuuspaikalla

Leville menossa ollut lin­ja-au­to suistui tieltä Ko­la­ris­sa, mat­kus­ta­ja­na olleet 50 opis­ke­li­jaa sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä ja jat­koi­vat juhlia jo on­net­to­muus­pai­kal­la

29.11.2019 14:34
Pakettiauto törmäsi hirveen, hirvi lensi päin toista autoa Rovaniemellä - yksi henkilö tarkastettavaksi sairaalaan

Pa­ket­ti­au­to törmäsi hir­veen, hirvi lensi päin toista autoa Ro­va­nie­mel­lä - yksi henkilö tar­kas­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

22.11.2019 16:50
Pakettiauto kiepsahti kyljelleen kolarin voimasta Rovaniemellä

Pa­ket­ti­au­to kiep­sah­ti kyl­jel­leen kolarin voi­mas­ta Ro­va­nie­mel­lä

18.11.2019 16:49
Auto kaatui katolleen ojaan Kolarissa – kyydissä olleet hytisivät kylmissään

Auto kaatui ka­tol­leen ojaan Ko­la­ris­sa – kyy­dis­sä olleet hy­ti­si­vät kyl­mis­sään

09.11.2019 09:26

Hen­ki­lö­au­to suistui ulos tieltä So­dan­ky­läs­sä – törmäsi ensin penk­kaan ja siitä le­vik­keel­lä ol­lee­seen kuor­ma-au­ton pe­rä­vau­nuun

06.11.2019 08:33

Hen­ki­lö­au­to meni ka­tol­leen Yli­tor­niol­la – kul­jet­ta­ja ei louk­kaan­tu­nut

01.11.2019 11:40

Auto suistui ohi­tus­ti­lan­tees­sa moot­to­ri­tien kes­ki­kai­tee­seen Kemissä – kul­jet­ta­ja vietiin sai­raa­laan

31.10.2019 14:36

Hen­ki­lö­au­tot tör­mä­si­vät ris­teyk­ses­sä Ke­mi­jär­vel­lä – kolme ihmistä vietiin tar­kas­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

31.10.2019 12:44

Ha­ke­rek­ka väisti vas­taan­tu­le­vaa lii­ken­net­tä - pe­rä­vau­nu ojaan Kit­ti­län Rau­dus­ky­läs­sä

30.10.2019 18:10
Henkilöauto ja polttoainerekka risteyskolarissa Sodankylässä – henkilöauton kuljettaja loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to ja polt­to­ai­ne­rek­ka ris­teys­ko­la­ris­sa So­dan­ky­läs­sä – hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui

30.10.2019 13:04
Auto törmäsi hitaassa vauhdissa rakennuksen seinään Tornion keskustassa, vahingot jäivät pieniksi

Auto törmäsi hi­taas­sa vauh­dis­sa ra­ken­nuk­sen seinään Tornion kes­kus­tas­sa, va­hin­got jäivät pie­nik­si

19.10.2019 14:33
Porokolareita vastaan kampanjoidaan tehostetusti älypuhelinsovelluksella

Po­ro­ko­la­rei­ta vastaan kam­pan­joi­daan te­hos­te­tus­ti äly­pu­he­lin­so­vel­luk­sel­la

15.10.2019 10:57
Auto törmäsi valopylvääseen Rovaniemellä, kuljettaja häipyi paikalta

Auto törmäsi va­lo­pyl­vää­seen Ro­va­nie­mel­lä, kul­jet­ta­ja häipyi pai­kal­ta

13.10.2019 20:13

Es­pan­ja­lais­ten vaih­to-opis­ke­li­joi­den auto suistui ojaan Ruotsin Abis­kos­sa, yksi kyy­dis­sä ol­leis­ta kuoli

13.10.2019 19:50