Liikenneonnettomuus
Posion kolarissa toinen kuolonuhri

Posion ko­la­ris­sa toinen kuo­lon­uh­ri

20.03.2020 08:57
Peräänajo Kemijärvellä ja tieltä suistuminen Kittilässä – Lumisade heikentää näkyvyyttä Lapin teillä

Pe­rään­ajo Ke­mi­jär­vel­lä ja tieltä suis­tu­mi­nen Kit­ti­läs­sä – Lu­mi­sa­de hei­ken­tää nä­ky­vyyt­tä Lapin teillä

17.03.2020 18:06
Tervolassa tiellä 926 työkone syttyi palamaan – Tilanne on ohi

Ter­vo­las­sa tiellä 926 työkone syttyi pa­la­maan – Tilanne on ohi

07.03.2020 13:27
Rovaniemellä moottorikelkkailija törmäsi henkilöautoon ja häipyi onnettomuuspaikalta

Ro­va­nie­mel­lä moot­to­ri­kelk­kai­li­ja törmäsi hen­ki­lö­au­toon ja häipyi on­net­to­muus­pai­kal­ta

03.03.2020 12:33
Lapin alueella sattui useita pieniä liikenneonnettomuuksia – Teitä reunustavat lumikinokset vähensivät vaurioita

Lapin alueel­la sattui useita pieniä lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia – Teitä reu­nus­ta­vat lu­mi­ki­nok­set vä­hen­si­vät vau­rioi­ta

24.02.2020 20:58
Rovaniemen Eteläkeskuksessa kolaroitiin lauantaina – Poliisi etsii silminnäkijöitä

Ro­va­nie­men Ete­lä­kes­kuk­ses­sa ko­la­roi­tiin lauan­tai­na – Poliisi etsii sil­min­nä­ki­jöi­tä

23.02.2020 10:39
Auto syttyi tuleen ajon aikana Nelostiellä – Matkustajat ehtivät tyhjentää matkatavaroita turvaan

Auto syttyi tuleen ajon aikana Ne­los­tiel­lä – Mat­kus­ta­jat ehtivät tyh­jen­tää mat­ka­ta­va­roi­ta turvaan

22.02.2020 13:34

Enon­te­kiön Kut­ta­ses­sa me­neil­lään raskaan ajo­neu­von nos­to­työ

09.02.2020 18:00
Kolme henkilöä loukkaantui Sodankylässä liikenneonnettomuudessa

Kolme hen­ki­löä louk­kaan­tui So­dan­ky­läs­sä lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa

08.02.2020 15:13
Autojen pelti on rytissyt pitkin Lappia perjantain aikana – onnettomuuksia ainakin Pellossa, Muoniossa, Kemissä ja Rovaniemellä

Autojen pelti on ry­tis­syt pitkin Lappia per­jan­tain aikana – on­net­to­muuk­sia ainakin Pel­los­sa, Muo­nios­sa, Kemissä ja Ro­va­nie­mel­lä

07.02.2020 20:19
Nainen kuoli, kun kaksi rekkaa törmäsi hänen henkilöautoonsa Rovaniemellä Muurolassa –liikenne palasi normaaliksi vasta illalla

Nainen kuoli, kun kaksi rekkaa törmäsi hänen hen­ki­lö­au­toon­sa Ro­va­nie­mel­lä Muu­ro­las­sa –lii­ken­ne palasi nor­maa­lik­si vasta illalla

07.02.2020 15:53
Levillä ajettiin nokkakolari tiistaina pöllyävän lumen vuoksi – matkustajat kuljetettiin Lapin keskussairaalaan tutkittaviksi

Levillä ajet­tiin nok­ka­ko­la­ri tiis­tai­na pöl­lyä­vän lumen vuoksi – mat­kus­ta­jat kul­je­tet­tiin Lapin kes­kus­sai­raa­laan tut­kit­ta­vik­si

28.01.2020 18:22

Pelti kolisi kahden auton ko­la­ris­sa So­dan­ky­läs­sä, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

31.12.2019 19:56

Raskaan ajo­neu­von nos­to­työt sulki tien Ina­ris­sa – Tilanne on ohi

27.12.2019 20:23
Rovaniemellä kaksi rekkaa suistui ojaan – tie oli suljettu koko yön

Ro­va­nie­mel­lä kaksi rekkaa suistui ojaan – tie oli sul­jet­tu koko yön

13.12.2019 07:55
Auto pyörähti katolleen moottoritiellä Kemissä – tiellä sohjoista lunta

Auto pyö­räh­ti ka­tol­leen moot­to­ri­tiel­lä Kemissä – tiellä soh­jois­ta lunta

12.12.2019 09:58
Kolme ulosajoa ja kaksi risteyskolaria Rovaniemellä

Kolme ulos­ajoa ja kaksi ris­teys­ko­la­ria Ro­va­nie­mel­lä

11.12.2019 17:20

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja louk­kaan­tui lie­väs­ti Ro­va­nie­mel­lä

09.12.2019 22:08
Leville menossa ollut linja-auto suistui tieltä Kolarissa, matkustajana olleet 50 opiskelijaa selvisivät säikähdyksellä ja jatkoivat juhlia jo onnettomuuspaikalla

Leville menossa ollut lin­ja-au­to suistui tieltä Ko­la­ris­sa, mat­kus­ta­ja­na olleet 50 opis­ke­li­jaa sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä ja jat­koi­vat juhlia jo on­net­to­muus­pai­kal­la

29.11.2019 14:34
Pakettiauto törmäsi hirveen, hirvi lensi päin toista autoa Rovaniemellä - yksi henkilö tarkastettavaksi sairaalaan

Pa­ket­ti­au­to törmäsi hir­veen, hirvi lensi päin toista autoa Ro­va­nie­mel­lä - yksi henkilö tar­kas­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

22.11.2019 16:50