Liikenne
Viimeisin tunti
Keskusta halusi takseille täysin vapaan kilpailun – maatilan isäntä olisi voinut tilan töiltä ehtiessään ajaa omalla autollaan taksia

Kes­kus­ta halusi tak­seil­le täysin vapaan kil­pai­lun – maa­ti­lan isäntä olisi voinut tilan töiltä eh­ties­sään ajaa omalla au­tol­laan taksia

06:01
Tilaajille
Viikko
Auto ajoi toisen kylkeen Kolarissa torstai-iltana – onnettomuus ei aiheuttanut vakavia henkilövahinkoja

Auto ajoi toisen kylkeen Ko­la­ris­sa tors­tai-il­ta­na – on­net­to­muus ei ai­heut­ta­nut vakavia hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

23.01.2020 21:08

Tie 21 Pät­ti­kän ja Ro­pin­sal­men välillä on sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä Enon­te­kiöl­lä – ojasta nos­te­taan tieltä suis­tu­nut­ta rekkaa

22.01.2020 22:40

Ro­va­nie­men ja So­dan­ky­län välillä kulkee kes­ki­viik­ko­il­ta­na leveä kul­je­tus – lii­ken­ne py­säy­te­tään ajoit­tain

22.01.2020 21:34
Kaahailijat aiheuttivat vaaratilanteita sivullisille Hetassa – poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista

Kaa­hai­li­jat ai­heut­ti­vat vaa­ra­ti­lan­tei­ta si­vul­li­sil­le Hetassa – poliisi pyytää il­moit­ta­maan ha­vain­nois­ta

21.01.2020 18:43
Kuukausi ja vanhemmat
Kannattaako nyt ostaa bensa-, diesel- vai sähköauto? Katso listasta, mitkä automallit kävivät kaupaksi viime vuonna ja mitkä menettivät myyntiään

Kan­nat­taa­ko nyt ostaa bensa-, diesel- vai säh­köau­to? Katso lis­tas­ta, mitkä au­to­mal­lit kävivät kau­pak­si viime vuonna ja mitkä me­net­ti­vät myyn­tiään

18.01.2020 06:00
Tilaajille
Lauhat talvet lisäävät suolauksen tarvetta: Lapissa käytetyn suolan määrä on kasvanut viime vuosina rajusti

Lauhat talvet li­sää­vät suo­lauk­sen tar­vet­ta: Lapissa käy­te­tyn suolan määrä on kas­va­nut viime vuosina rajusti

17.01.2020 19:00
Tilaajille

Rä­jäh­de­las­tis­sa ollut rekka ajoi ojaan Kit­ti­läs­sä – on­net­to­muu­des­sa ei rä­jäh­tä­mis­vaa­raa

16.01.2020 12:12
Turverekassa tulipalo Kemi-Tornion moottoritiellä

Tur­ve­re­kas­sa tu­li­pa­lo Ke­mi-Tor­nion moot­to­ri­tiel­lä

14.01.2020 08:19
Bensiini kasvaa yhä Lapin autojen käyttävoimana, vaikka hybridit lisääntyvät, dieselin suosio laskussa jo kaksi vuotta – autokauppias uskoo autojen mahtiin Lapissa tulevaisuudessakin

Ben­sii­ni kasvaa yhä Lapin autojen käyt­tä­voi­ma­na, vaikka hyb­ri­dit li­sään­ty­vät, die­se­lin suosio las­kus­sa jo kaksi vuotta – au­to­kaup­pias uskoo autojen mahtiin Lapissa tu­le­vai­suu­des­sa­kin

14.01.2020 06:30
Tilaajille
Uusi epäilty syytteessä jakohihnojen katkeamisista: jäätävä kosteus – lentokonemekaanikko uskoo selvittäneensä Oulun alueen poikkeavan jakohihnaongelman keskeisen syyn

Uusi epäilty syyt­tees­sä ja­ko­hih­no­jen kat­kea­mi­sis­ta: jäätävä kosteus – len­to­ko­ne­me­kaa­nik­ko uskoo sel­vit­tä­neen­sä Oulun alueen poik­kea­van ja­ko­hih­na­on­gel­man kes­kei­sen syyn

14.01.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Aura täytti koululaisten bussipysäkin lumella Ounasjoen itäpuolentiellä
Mielipide Anna-Riitta Saijets

Lu­ki­jal­ta: Aura täytti kou­lu­lais­ten bus­si­py­sä­kin lumella Ou­nas­joen itä­puo­len­tiel­lä

13.01.2020 09:11
Tarua vai totta: automaattinen ohjausjärjestelmä on turvallisempi kuin ihmiskuljettaja – Onnettomuustietoinstituutin yhteyspäällikkö vastasi väitteisiin tekniikasta

Tarua vai totta: au­to­maat­ti­nen oh­jaus­jär­jes­tel­mä on tur­val­li­sem­pi kuin ih­mis­kul­jet­ta­ja – On­net­to­muus­tie­to­ins­ti­tuu­tin yh­teys­pääl­lik­kö vastasi väit­tei­siin tek­nii­kas­ta

11.01.2020 07:00
Tilaajille
Sähköautojen valmistaja Tesla rakentaa superpikalatureita Pohjoiskalotille

Säh­kö­au­to­jen val­mis­ta­ja Tesla ra­ken­taa su­per­pi­ka­la­tu­rei­ta Poh­jois­ka­lo­til­le

07.01.2020 18:41
Lavetti syttyi palamaan ajon aikana Kemijärvellä – palosta ei aiheutunut vaaraa muulle  liikenteelle

Lavetti syttyi pa­la­maan ajon aikana Ke­mi­jär­vel­lä – palosta ei ai­heu­tu­nut vaaraa muulle lii­ken­teel­le

07.01.2020 08:48
Lapissa on jälleen vaarallisen liukasta  – jalankulkijoita varoitetaan huomattavasta liukastumisriskistä, ajokeli on myös huono

Lapissa on jälleen vaa­ral­li­sen liu­kas­ta – ja­lan­kul­ki­joi­ta va­roi­te­taan huo­mat­ta­vas­ta liu­kas­tu­mis­ris­kis­tä, ajokeli on myös huono

07.01.2020 08:03
Etsintäkuulutettu mies ajoi kovassa humalassa poliisia pakoon Kalajoella, takaa-ajo loppui vasta piikkimattoon

Et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu mies ajoi kovassa hu­ma­las­sa po­lii­sia pakoon Ka­la­joel­la, ta­kaa-ajo loppui vasta piik­ki­mat­toon

05.01.2020 12:05
Mies menehtyi moottorikelkkaonnettomuudessa Käsivarren erämaassa

Mies me­neh­tyi moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa Kä­si­var­ren erä­maas­sa

04.01.2020 18:25
Poliisi jahtasi henkilöautoa Oulussa – kuljettaja törmäsi poliisiautoon

Poliisi jahtasi hen­ki­lö­au­toa Oulussa – kul­jet­ta­ja törmäsi po­lii­si­au­toon

04.01.2020 08:27
Joulun paluuliikenne on alkanut ilman pahoja ruuhkia: "Meidän tietoomme ei ole tullut mitään suurempia onnettomuuksia"

Joulun pa­luu­lii­ken­ne on alkanut ilman pahoja ruuh­kia: "Meidän tie­toom­me ei ole tullut mitään suu­rem­pia on­net­to­muuk­sia"

26.12.2019 19:48