Liikenne
Viikko
Norjan pohjoisin maakunta eristyi muusta maailmasta – lumivyöryt ja myrskyt aina talvella uhkana

Norjan poh­joi­sin maa­kun­ta eristyi muusta maail­mas­ta – lu­mi­vyö­ryt ja myrskyt aina tal­vel­la uhkana

01.04.2020 11:18
Kolonna kulkee Norjassa

Kolonna kulkee Nor­jas­sa

01.04.2020 10:35
Uudenmaan rajalta käännytettyjen määrä näyttää romahtaneen – Poliisi: Ohjeet on otettu vastaan

Uu­den­maan rajalta kään­ny­tet­ty­jen määrä näyttää ro­mah­ta­neen – Po­lii­si: Ohjeet on otettu vastaan

31.03.2020 12:08
Korona romahdutti Lapin tieliikenteen - rajusta myynnin laskusta kärsivät liikenneasemat kehittelevät nyt uusia palveluja ruuan ulosmyyntiin

Korona ro­mah­dut­ti Lapin tie­lii­ken­teen - rajusta myynnin las­kus­ta kär­si­vät lii­ken­ne­ase­mat ke­hit­te­le­vät nyt uusia pal­ve­lu­ja ruuan ulos­myyn­tiin

31.03.2020 06:30
Tilaajille

Lii­ken­ne romahti teillä, ilmassa ja rai­teil­la – suo­ma­lai­set us­koi­vat hal­li­tuk­sen ko­ro­na­ve­too­muk­set

30.03.2020 14:26
Poliisi käännytti yli 300 autoa Uudenmaan rajoilla – Työmatkaliikenne ruuhkauttaa tarkastuspisteet maanantaina

Poliisi kään­nyt­ti yli 300 autoa Uu­den­maan ra­joil­la – Työ­mat­ka­lii­ken­ne ruuh­kaut­taa tar­kas­tus­pis­teet maa­nan­tai­na

29.03.2020 19:30
Henkilöauto suistui tieltä ja kaatui kyljelleen Sallassa – kuljettaja loukkaantui lievästi

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ja kaatui kyl­jel­leen Sal­las­sa – kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui lie­väs­ti

29.03.2020 15:15
Pohjois-Lapissa huono ajokeli – autoletka jäi jumiin Pokantielle kahdeksi tunniksi

Poh­jois-La­pis­sa huono ajokeli – au­to­let­ka jäi jumiin Po­kan­tiel­le kah­dek­si tun­nik­si

28.03.2020 15:28

So­dan­ky­län kunta lo­pet­taa pai­kal­lis­lii­ken­teen vuorot tois­tai­sek­si – koronan ai­heut­ta­man poik­keus­ti­lan aikana pai­kal­lis­lii­ken­teel­lä ei ole ollut yhtään käyt­tä­jää

27.03.2020 13:33
Perustuslakivaliokunnan Ojala-Niemelä: Liikkumisrajoitukset voivat tulla voimaan huomenna

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan Oja­la-Nie­me­lä: Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set voivat tulla voimaan huo­men­na

26.03.2020 13:35
Kuukausi ja vanhemmat
Nelostie oli poikki Rovaniemellä liki puoli vuorokautta, nyt liikenne pääsee viimein kulkemaan

Ne­los­tie oli poikki Ro­va­nie­mel­lä liki puoli vuo­ro­kaut­ta, nyt lii­ken­ne pääsee viimein kul­ke­maan

26.03.2020 07:57
Liikennemäärät maanteillä ja rautateillä romahtaneet – "Suomen tärkeimmät lähi- ja kaukoliikenteen yhteydet turvataan"

Lii­ken­ne­mää­rät maan­teil­lä ja rau­ta­teil­lä ro­mah­ta­neet – "Suomen tär­keim­mät lähi- ja kau­ko­lii­ken­teen yh­tey­det tur­va­taan"

23.03.2020 18:17
Sodankylässä hurjasteltiin kovia ylinopeuksia lauantaina – poliisi määräsi kaksi ajokieltoon

So­dan­ky­läs­sä hur­jas­tel­tiin kovia yli­no­peuk­sia lauan­tai­na – poliisi määräsi kaksi ajo­kiel­toon

22.03.2020 08:16
Kauppalehti: Tuhannet ihmiset ryntäsivät Lappiin – Nelostien liikenne ruuhkautui lauantaina Oulusta pohjoiseen

Kaup­pa­leh­ti: Tu­han­net ihmiset ryn­tä­si­vät Lappiin – Ne­los­tien lii­ken­ne ruuh­kau­tui lauan­tai­na Oulusta poh­joi­seen

21.03.2020 19:11
Miten lapsi autossa vaikuttaa kolaririskiin?

Miten lapsi autossa vai­kut­taa ko­la­ri­ris­kiin?

21.03.2020 07:00
Sukupuolierot näkyvät vakavissa turmissa – Miehet aiheuttavat 80 prosenttia kuolemaan johtavista liikenneonnettomuuksista

Su­ku­puo­li­erot näkyvät va­ka­vis­sa tur­mis­sa – Miehet ai­heut­ta­vat 80 pro­sent­tia kuo­le­maan joh­ta­vis­ta lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­ta

21.03.2020 07:00
Poliisi korjaa: jalankulkijaan Rovaniemellä suojatiellä törmännyt ajoneuvo oli henkilöauto, ei pakettiauto

Poliisi korjaa: ja­lan­kul­ki­jaan Ro­va­nie­mel­lä suo­ja­tiel­lä tör­män­nyt ajo­neu­vo oli hen­ki­löau­to, ei pa­ket­ti­au­to

20.03.2020 15:36
Hallitus patistaa maata sähköautoiluun – lakiesitys lisäisi latauspisteitä taloyhtiöihin ja kauppakeskuksiin

Hal­li­tus pa­tis­taa maata säh­kö­au­toi­luun – la­ki­esi­tys lisäisi la­taus­pis­tei­tä ta­lo­yh­tiöi­hin ja kaup­pa­kes­kuk­siin

19.03.2020 19:16
Julkinen liikenne on keskeytetty ja ravintolat suljettu Ukrainassa, jossa on virallisten tilastojen mukaan alle 20 koronatapausta

Jul­ki­nen lii­ken­ne on kes­key­tet­ty ja ra­vin­to­lat sul­jet­tu Uk­rai­nas­sa, jossa on vi­ral­lis­ten ti­las­to­jen mukaan alle 20 ko­ro­na­ta­paus­ta

19.03.2020 12:28
Ensimmäinen taksikoppi purettiin Rovaniemeltä,  lopuillakin purku-uhka

En­sim­mäi­nen tak­si­kop­pi pu­ret­tiin Ro­va­nie­mel­tä, lo­puil­la­kin pur­ku-uh­ka

18.03.2020 10:23