Liikenne
Viimeisin 12 tuntia
Aurora odottaa uusia testaajia – Muonion älytie opetti, että tulevaisuuden älyliikenteessä älykkyyttä on enemmän autoissa ja vähemmän teissä

Aurora odottaa uusia tes­taa­jia – Muonion älytie opetti, että tu­le­vai­suu­den äly­lii­ken­tees­sä älyk­kyyt­tä on enemmän au­tois­sa ja vä­hem­män teissä

06:30 0
Tilaajille
Viikko
Sveitsissä ja Norjassa liikenteessä kulkee vetybusseja ja vetyrekkoja – Suomessa uusiutuvalla vedyllä olisi mahdollista vähentää päästöjä niin merellä kuin teillä

Sveit­sis­sä ja Nor­jas­sa lii­ken­tees­sä kulkee ve­ty­bus­se­ja ja ve­ty­rek­ko­ja – Suo­mes­sa uu­siu­tu­val­la vedyllä olisi mah­dol­lis­ta vä­hen­tää pääs­tö­jä niin merellä kuin teillä

06.07.2020 07:00 0
Siitosporoja kuolee kolareissa huomattavan paljon: "Korvaussumma ei korvaa monen vuoden työpanosta" – Suomen ylivoimaisesti eniten  kolareita ajetaan  Muonion seudulla

Sii­tos­po­ro­ja kuolee ko­la­reis­sa huo­mat­ta­van paljon: "Kor­vaus­sum­ma ei korvaa monen vuoden työ­pa­nos­ta" – Suomen yli­voi­mai­ses­ti eniten ko­la­rei­ta ajetaan Muonion seu­dul­la

05.07.2020 19:30 3
Tilaajille
Yli kahden promillen humalassa ajanut mies pysäytettiin Torniossa

Yli kahden pro­mil­len hu­ma­las­sa ajanut mies py­säy­tet­tiin Tor­nios­sa

05.07.2020 12:14 0
Tilaajille
Mies kaatui skootterilla liikenneympyrässä Rovaniemellä – puhalsi törkeän rattijuopumuksen lukemat

Mies kaatui skoot­te­ril­la lii­ken­ne­ym­py­räs­sä Ro­va­nie­mel­lä – puhalsi törkeän rat­ti­juo­pu­muk­sen lukemat

04.07.2020 17:20 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä tiellä 5 So­dan­ky­läs­sä lii­ken­ne­on­net­to­muu­den vuoksi

01.07.2020 18:25 0
Tilaajille
Nelostien ajokaista Muurolasta Kemiin päin taas liikenteen käytössä – Raskaan ajoneuvon nostotöistä vaikutus molempiin suuntiin

Ne­los­tien ajo­kais­ta Muu­ro­las­ta Kemiin päin taas lii­ken­teen käy­tös­sä – Raskaan ajo­neu­von nos­to­töis­tä vai­ku­tus mo­lem­piin suun­tiin

01.07.2020 10:18 0
Tilaajille
Länsirajan ylitykset Torniossa ovat kasvussa koronavirustilanteesta huolimatta

Län­si­ra­jan yli­tyk­set Tor­nios­sa ovat kas­vus­sa ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta

30.06.2020 11:33 1
Tilaajille

Sil­ta­työ haittaa lii­ken­net­tä Yli­tor­niol­la – Hon­ku­rin silta sujettu lii­ken­teel­tä öisin

29.06.2020 18:48 0
Tilaajille
Joka viides suomalainen on siinä uskossa, että humalassa saa ajaa pyörällä – ”Laki on ollut tankojuopumuksen osalta sama jo pitkään"

Joka viides suo­ma­lai­nen on siinä us­kos­sa, että hu­ma­las­sa saa ajaa pyö­räl­lä – ”Laki on ollut tan­ko­juo­pu­muk­sen osalta sama jo pit­kään"

25.06.2020 10:36 1
Teiden päällystystyöt alkoivat Lapissa – Autoilijoiden toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta

Teiden pääl­lys­tys­työt al­koi­vat Lapissa – Au­toi­li­joi­den toi­vo­taan nou­dat­ta­van eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta

25.06.2020 10:24 1
Tilaajille
Asenteet pyöräilijöitä kohtaan liikenteessä ovat parantuneet – yleisin rike on ajo jalkakäytävällä, onnettomuuksissa tilannenopeus on usein liian suuri

Asen­teet pyö­räi­li­jöi­tä kohtaan lii­ken­tees­sä ovat pa­ran­tu­neet – yleisin rike on ajo jal­ka­käy­tä­väl­lä, on­net­to­muuk­sis­sa ti­lan­ne­no­peus on usein liian suuri

25.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukuisia rajuja ylinopeuksia Torniossa – hurjin kaahari ajoi tutkaan yli kahtasataa

Lu­kui­sia rajuja yli­no­peuk­sia Tor­nios­sa – hurjin kaahari ajoi tutkaan yli kah­ta­sa­taa

21.06.2020 23:29 0

Vant­taus­kos­ken pa­to­sil­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä tors­tai­aa­muun asti

17.06.2020 19:27 0
Tilaajille
Tieliikennelain uudistukseen kirjattiin jopa 195 uutta pykälää – poimimme niistä viisi keskeistä muutosta

Tie­lii­ken­ne­lain uu­dis­tuk­seen kir­jat­tiin jopa 195 uutta pykälää – poi­mim­me niistä viisi kes­keis­tä muu­tos­ta

17.06.2020 10:14 0
Päiväkirja: Asuntovaunut ja ylipitkät rekat

Päi­vä­kir­ja: Asun­to­vau­nut ja yli­pit­kät rekat

17.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Henkilöauto törmäsi mopoauton kylkeen Kemissä ja mopoauto paiskautui sivuun – "Ainekset vakavampaan onnettomuuteen"

Hen­ki­lö­au­to törmäsi mo­po­au­ton kylkeen Kemissä ja mo­po­au­to pais­kau­tui sivuun – "Ai­nek­set va­ka­vam­paan on­net­to­muu­teen"

16.06.2020 20:32 0
Tilaajille

Kur­ta­kon liit­ty­män pa­ran­ta­mi­nen Ko­la­ris­sa alkaa heti ju­han­nuk­sen jälkeen

16.06.2020 17:55 0
Tilaajille
Kaksi liikenneonnettomuutta nelostiellä Sodankylässä – ensin kolaroivat autot, sitten auto ja moottoripyörä

Kaksi lii­ken­ne­on­net­to­muut­ta ne­los­tiel­lä So­dan­ky­läs­sä – ensin ko­la­roi­vat autot, sitten auto ja moot­to­ri­pyö­rä

16.06.2020 16:21 0
Tilaajille
Selvitys: raskas liikenne uskoo sähköautojen sijaan biopolttoaineisiin – henkilöautojen päästöt alas verotusta keventämällä ja romutuspalkkiolla

Sel­vi­tys: raskas lii­ken­ne uskoo säh­kö­au­to­jen sijaan bio­polt­to­ai­nei­siin – hen­ki­lö­au­to­jen päästöt alas ve­ro­tus­ta ke­ven­tä­mäl­lä ja ro­mu­tus­palk­kiol­la

16.06.2020 10:02 1