Levi Ski Resort
Suomen tasokkain hissikyyti löytyy Leviltä - ”West toimii haastavimmissakin olosuhteissa”
Mainos Levi Ski Resort

Suomen ta­sok­kain his­si­kyy­ti löytyy Leviltä - ”West toimii haas­ta­vim­mis­sa­kin olo­suh­teis­sa”

06.03.2020 12:55
Uudella Levi West -tuolihissillä mukavasti ja nopeasti huipulle
Mainos Levi Ski Resort

Uudella Levi West -tuo­li­his­sil­lä mu­ka­vas­ti ja no­peas­ti hui­pul­le

18.01.2020 06:00
Levin hiihtolomaviikkojen ennakkovaraaminen on käynnistynyt – "Loman voi suunnitella kätevästi etukäteen ja kaikki tarvittavat varaukset voi tehdä samalla kertaa"
Mainos Levi Ski Resort

Levin hiih­to­lo­ma­viik­ko­jen en­nak­ko­va­raa­mi­nen on käyn­nis­ty­nyt – "Loman voi suun­ni­tel­la kä­te­väs­ti etu­kä­teen ja kaikki tar­vit­ta­vat va­rauk­set voi tehdä samalla kertaa"

27.12.2019 12:00
Mitä Levi merkitsee Tanja Poutiaiselle? - ”Tämä on kuin toinen kotipihani”
Mainos Levi Ski Resort

Mitä Levi mer­kit­see Tanja Pou­tiai­sel­le? - ”Tämä on kuin toinen ko­ti­pi­ha­ni”

27.11.2019 14:00
Matkailukeskuksiin vaaditaan jopa sata sähköautojen latauspistettä – "Kaksipiippuinen juttu, koska vain kolmasosan vuodesta käytössä", sanoo hiihtokeskusjohtaja Jouni Palosaari

Mat­kai­lu­kes­kuk­siin vaa­di­taan jopa sata säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tet­tä – "Kak­si­piip­pui­nen juttu, koska vain kol­mas­osan vuo­des­ta käy­tös­sä", sanoo hiih­to­kes­kus­joh­ta­ja Jouni Pa­lo­saa­ri

28.10.2019 12:29
Talvikausi avattiin Levillä ennätysaikaisin – lumen käsittely ja säilöntä on tullut jäädäkseen
Mainos Levi Ski Resort

Tal­vi­kau­si avat­tiin Levillä en­nä­tys­ai­kai­sin – lumen kä­sit­te­ly ja säi­lön­tä on tullut jää­däk­seen

28.10.2019 06:00