Lentoliikenne
Mielipideilmastonmuutos
Kolumni Anna Häkkinen

Mie­li­pi­de­il­mas­ton­muu­tos

26.11.2019 07:30
Postin lakko voi venyä joulun alle, tukilakot laajenevat maanantaina – PAU hylkäsi sovintoesityksen, koska Medialiitto ei hyväksynyt esitystä pakettilajittelijoista

Postin lakko voi venyä joulun alle, tu­ki­la­kot laa­je­ne­vat maa­nan­tai­na – PAU hylkäsi so­vin­toe­si­tyk­sen, koska Me­dia­liit­to ei hy­väk­sy­nyt esi­tys­tä pa­ket­ti­la­jit­te­li­jois­ta

24.11.2019 22:53
Matkailun odotukset yhä korkealla - talouden laskusuhdanne varjostaa tulevaisuutta
Pääkirjoitus

Mat­kai­lun odo­tuk­set yhä kor­keal­la - ta­lou­den las­ku­suh­dan­ne var­jos­taa tu­le­vai­suut­ta

31.10.2019 21:46
Rovaniemen uusi terminaali avattiin: Kotoista Lappi-tunnelmaa ja runsaasti luonnonvaloa

Ro­va­nie­men uusi ter­mi­naa­li avat­tiin: Ko­tois­ta Lap­pi-tun­nel­maa ja run­saas­ti luon­non­va­loa

31.10.2019 16:19

Lapin len­to­ase­mil­le hii­li­neut­raa­liu­des­ta kan­sain­vä­li­nen il­mas­to­ser­ti­fi­kaat­ti

16.10.2019 10:57
Tjäreborg ilmoitti jatkavansa lentoja normaalisti tiistaina – asiakkaille kerrotaan paluulennoista tekstiviestillä

Tjä­re­borg il­moit­ti jat­ka­van­sa lentoja nor­maa­lis­ti tiis­tai­na – asiak­kail­le ker­ro­taan pa­luu­len­nois­ta teks­ti­vies­til­lä

23.09.2019 22:39
Finavia menetti merkittävän asiakkaan – Tavoitteena on silti saada Lapin kentille vähintään yhtä paljon charter-lentoja kuin viime vuonna

Finavia menetti mer­kit­tä­vän asiak­kaan – Ta­voit­tee­na on silti saada Lapin ken­til­le vä­hin­tään yhtä paljon char­ter-len­to­ja kuin viime vuonna

23.09.2019 15:33
Lapin matkailuala huolissaan – Konkurssiin mennyt Thomas Cook yksi keskeisimpiä suuria matkanjärjestäjiä Lapissa

Lapin mat­kai­lu­ala huo­lis­saan – Kon­kurs­siin mennyt Thomas Cook yksi kes­kei­sim­piä suuria mat­kan­jär­jes­tä­jiä Lapissa

23.09.2019 11:39
Lapista lennetään talvikuukausina suoria reittivuoroja Euroopan suurkaupunkeihin – halpalentojakin on tarjolla

Lapista len­ne­tään tal­vi­kuu­kau­si­na suoria reit­ti­vuo­ro­ja Eu­roo­pan suur­kau­pun­kei­hin – hal­pa­len­to­ja­kin on tar­jol­la

23.09.2019 07:30
Tilaajille
Finnair uudistaa kotimaan lento-ohjelmaansa – vaikuttaa Kemin lentoihin

Finnair uu­dis­taa ko­ti­maan len­to-oh­jel­maan­sa – vai­kut­taa Kemin len­toi­hin

17.09.2019 08:55
Äkkibrexit toisi ruuhkat Lapin lentokentille – brittien EU-ero ei heti näy matkailun suosiossa, mutta saattaa laittaa kukkaronnyörit tiukalle lomakohteessa

Äk­kib­re­xit toisi ruuhkat Lapin len­to­ken­til­le – brit­tien EU-ero ei heti näy mat­kai­lun suo­sios­sa, mutta saattaa laittaa kuk­ka­ron­nyö­rit tiu­kal­le lo­ma­koh­tees­sa

06.09.2019 07:00