Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lemmikit
Aluehallintovirasto: Suurpetokeskuksen on järjestettävä eläimille hammashoito toukokuun loppuun mennessä – määräys suututtaa toimitusjohtajaa

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to: Suur­pe­to­kes­kuk­sen on jär­jes­tet­tä­vä eläi­mil­le ham­mas­hoi­to tou­ko­kuun loppuun men­nes­sä – määräys suu­tut­taa toi­mi­tus­joh­ta­jaa

22.03.2023 20:26
"Kaupassa tuntuu pisto sydämessä" ­– Juho Rasmus ruokkii lemmikkejään lihalla, vaikka se on ristiriidassa hänen vegaaniruokavalionsa kanssa

"Kau­pas­sa tuntuu pisto sy­dä­mes­sä" – Juho Rasmus ruokkii lem­mik­ke­jään li­hal­la, vaikka se on ris­ti­rii­das­sa hänen ve­gaa­ni­ruo­ka­va­lion­sa kanssa

19.02.2023 11:00 6
Tilaajille
Inarissa eläinlääkärinä työskentelevä Venla Jyrkinen varoittaa koirien liiasta inhimillistämisestä: "Koiran pitäisi saada olla koira" – oman lemmikin kuolema sai Jyrkisen pohtimaan lajien välistä ystävyyttä

Ina­ris­sa eläin­lää­kä­ri­nä työs­ken­te­le­vä Venla Jyr­ki­nen va­roit­taa koirien liiasta in­hi­mil­lis­tä­mi­ses­tä: "Koiran pitäisi saada olla koira" – oman lem­mi­kin kuolema sai Jyr­ki­sen poh­ti­maan lajien välistä ys­tä­vyyt­tä

18.02.2023 19:00 2
Tilaajille
Ylämaankarja karkasi toistuvasti naapurin tontille, talloi istutuksia ja aiheutti pelkoa – sakkotuomio pysyi Rovaniemen hovioikeudessa

Ylä­maan­kar­ja karkasi tois­tu­vas­ti naa­pu­rin ton­til­le, talloi is­tu­tuk­sia ja ai­heut­ti pelkoa – sak­ko­tuo­mio pysyi Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­des­sa

09.02.2023 21:47 3
Tilaajille
Omistatko labradorinnoutajan nimeltään Hertta tai Luna? Bingo, olet valinnut kuten moni muukin suomalainen

Omis­tat­ko lab­ra­do­rin­nou­ta­jan ni­mel­tään Hertta tai Luna? Bingo, olet va­lin­nut kuten moni muukin suo­ma­lai­nen

04.01.2023 15:22
Tilaajille
Eläinten omistajien kannattaa varautua ilotulitteiden jyskeeseen – nappaa koiralta karvatuppo muovipussiin kaiken varalta

Eläin­ten omis­ta­jien kan­nat­taa va­rau­tua ilo­tu­lit­tei­den jys­kee­seen – nappaa koi­ral­ta kar­va­tup­po muo­vi­pus­siin kaiken varalta

30.12.2022 17:08 1
Tilaajille
Ilotulitusraketit eivät kuulu nykypäivään – viattomalta ilottelulta vaikuttava rakettien ampuminen on perinne, jonka negatiiviset vaikutukset ovat kaikkien tiedossa
Pääkirjoitus

Ilo­tu­li­tus­ra­ke­tit eivät kuulu ny­ky­päi­vään – viat­to­mal­ta ilot­te­lul­ta vai­kut­ta­va ra­ket­tien am­pu­mi­nen on pe­rin­ne, jonka ne­ga­tii­vi­set vai­ku­tuk­set ovat kaik­kien tie­dos­sa

26.12.2022 14:14 32
Tilaajille
Pelastuslaitos avusti vanhan hevosen pystyyn Keminmaalla

Pe­las­tus­lai­tos avusti vanhan hevosen pystyyn Ke­min­maal­la

25.12.2022 19:36 9
Porot viettävät joulua työn merkeissä, lemmikkikoiralla on oma joulukalenteri - näin eläimet viettävät joulua Meri-Lapissa

Porot viet­tä­vät joulua työn mer­keis­sä, lem­mik­ki­koi­ral­la on oma jou­lu­ka­len­te­ri - näin eläimet viet­tä­vät joulua Me­ri-La­pis­sa

23.12.2022 13:12
Scorp-koiralla riittää vauhtia, mutta lihaksia pitää vahvistaa – koirien kuntosalilla testataan myös nelijalkaisen kuntoilijan älyä

Scorp-koi­ral­la riittää vauh­tia, mutta li­hak­sia pitää vah­vis­taa – koirien kun­to­sa­lil­la tes­ta­taan myös ne­li­jal­kai­sen kun­toi­li­jan älyä

19.12.2022 16:31
Tilaajille

Aasi karkasi Raa­mat­tu­seu­ran lo­ma­kes­kuk­ses­ta ja päätyi ruo­ka­kau­pan edus­tal­le Loh­jal­la

17.12.2022 12:52
Jesse-koira katosi kolarin jälkeen metsään – Tapaus nosti esiin ongelman: Pohjoisessa ei ole yhtään lemmikkejä hakevaa etsijäkoiraa

Jes­se-koi­ra katosi kolarin jälkeen metsään – Tapaus nosti esiin on­gel­man: Poh­joi­ses­sa ei ole yhtään lem­mik­ke­jä hakevaa et­si­jä­koi­raa

07.12.2022 15:25
Tilaajille
Ensi vuonna kaikki Suomessa asuvat koirat täytyy rekisteröidä ja mikrosiruttaa – nyt mikrosiru puuttuu joka neljänneltä koiralta

Ensi vuonna kaikki Suo­mes­sa asuvat koirat täytyy re­kis­te­röi­dä ja mik­ro­si­rut­taa – nyt mik­ro­si­ru puuttuu joka nel­jän­nel­tä koi­ral­ta

02.12.2022 22:46 2
Eläinten vinkkejä talvesta selviämiseen
Kolumni

Eläin­ten vink­ke­jä tal­ves­ta sel­viä­mi­seen

23.11.2022 10:19
Pitkäkarvainen koira voi myös tarvita vaatteita talvipakkasilla – torniolainen ompelimo suunnittelee ja valmistaa mittatilausvaatteita koirille

Pit­kä­kar­vai­nen koira voi myös tarvita vaat­tei­ta tal­vi­pak­ka­sil­la – tor­nio­lai­nen om­pe­li­mo suun­nit­te­lee ja val­mis­taa mit­ta­ti­laus­vaat­tei­ta koi­ril­le

13.11.2022 18:36 1
Tilaajille
Ginin haukunta pelasti kylmettyneen miehen Keminmaassa – Laura ja Antti Vallan pointteri Gin sai Kennelliiton Sankarikoiran arvon

Ginin hau­kun­ta pelasti kyl­met­ty­neen miehen Ke­min­maas­sa – Laura ja Antti Vallan point­te­ri Gin sai Ken­nel­lii­ton San­ka­ri­koi­ran arvon

27.10.2022 09:28
Tornioon avattiin uusi koirapuisto – uudesta puistosta ovat päässeet nauttimaan jo ainakin Elvis, Fifi, Luna ja Daisy

Tor­nioon avat­tiin uusi koi­ra­puis­to – uudesta puis­tos­ta ovat pääs­seet naut­ti­maan jo ainakin Elvis, Fifi, Luna ja Daisy

25.10.2022 06:35 1
Tilaajille
Hevonen karkasi Nelostielle Rovaniemellä

Hevonen karkasi Ne­los­tiel­le Ro­va­nie­mel­lä

22.10.2022 20:19
Päiväkirja: Olen kateellinen koiralleni, koska se osaa elää täysillä hetkessä ja itse vasta opettelen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Olen ka­teel­li­nen koi­ral­le­ni, koska se osaa elää täy­sil­lä het­kes­sä ja itse vasta opet­te­len

22.10.2022 06:00 3
Tilaajille
Pohjoissuomalaiset sankarikoirat pelastivat karhun kynsistä ja herättivät tulipalolta – lue tästä neljän koiran urotyöt

Poh­jois­suo­ma­lai­set san­ka­ri­koi­rat pe­las­ti­vat karhun kyn­sis­tä ja he­rät­ti­vät tu­li­pa­lol­ta – lue tästä neljän koiran urotyöt

19.10.2022 15:48 3
Tilaajille