Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Lemmikit
Kuukausi
Päiväkirja: Mitä se lehmä sanoo?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mitä se lehmä sanoo?

01.10.2022 05:00 1
Tilaajille
"Juuso-karhun kanssa lähdetään vaikka Venäjälle" – Kuusamon suurpetokeskus tekee valituksen aluehallintoviraston päätöksestä

"Juu­so-kar­hun kanssa läh­de­tään vaikka Ve­nä­jäl­le" – Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kus tekee va­li­tuk­sen alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­ses­tä

27.09.2022 11:54 3
Tilaajille
Tukes: Jyrsijämyrkyt ovat aiheuttaneet lemmikkien myrkytyksiä – tyypillinen uhri vapaasti ulkoileva kissa, Lapista ei havaintoja

Tukes: Jyr­si­jä­myr­kyt ovat ai­heut­ta­neet lem­mik­kien myr­ky­tyk­siä – tyy­pil­li­nen uhri va­paas­ti ul­koi­le­va kissa, Lapista ei ha­vain­to­ja

22.09.2022 12:36 2
Tilaajille
Petolintu tarrasi Vappu-koiraan kiinni Pelkosenniemellä – omistaja epäilee hyökkääjäksi kotkaa

Pe­to­lin­tu tarrasi Vap­pu-koi­raan kiinni Pel­ko­sen­nie­mel­lä – omis­ta­ja epäilee hyök­kää­jäk­si kotkaa

18.09.2022 17:36 3
Tilaajille
Metsästyskoiran epäillään säikäyttäneen ylitorniolaisen Tuomo Tirronniemen neljä lehmää karkuun – hiehoja on etsitty nyt viikon ajan tuloksetta

Met­säs­tys­koi­ran epäil­lään säi­käyt­tä­neen yli­tor­nio­lai­sen Tuomo Tir­ron­nie­men neljä lehmää karkuun – hiehoja on etsitty nyt viikon ajan tu­lok­set­ta

18.09.2022 15:53 9
Tilaajille
“Koira tarvitsee virikkeitä läpi elämänsä ja harrastaminen on hyvä tapa tarjota niitä” – Vasa selvitti mitä koiran kanssa voi harrastaa ja miten

“Koira tar­vit­see vi­rik­kei­tä läpi elä­män­sä ja har­ras­ta­mi­nen on hyvä tapa tarjota niitä” – Vasa sel­vit­ti mitä koiran kanssa voi har­ras­taa ja miten

16.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Kissan sairaus sai muistamaan, miten helposti tärkeät asiat voi menettää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kissan sairaus sai muis­ta­maan, miten hel­pos­ti tärkeät asiat voi me­net­tää

14.09.2022 07:30 3
Tilaajille
Kuusamon suurpetokeskuksesta karannut Nätti-karhu lopetettiin maastossa – nukutusyritys epäonnistui

Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta ka­ran­nut Nät­ti-kar­hu lo­pe­tet­tiin maas­tos­sa – nu­ku­tus­yri­tys epä­on­nis­tui

10.09.2022 22:25
Röntgenlaitteiden puute pakottaa matkustamaan – Lapin eläinlääkärivastaanottoja vaivaa alhainen varustelutaso

Rönt­gen­lait­tei­den puute pa­kot­taa mat­kus­ta­maan – Lapin eläin­lää­kä­ri­vas­taan­ot­to­ja vaivaa al­hai­nen va­rus­te­lu­ta­so

09.09.2022 07:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Päiväkirja: Koira teki ystävästäni myöhästelijän – keppi voi olla yllättävä hidaste koiraperheen arjessa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Koira teki ys­tä­väs­tä­ni myö­häs­te­li­jän – keppi voi olla yl­lät­tä­vä hidaste koi­ra­per­heen arjessa

26.08.2022 05:00
Tilaajille
Agilityn SM-kisat saapuvat tänä viikonloppuna Rovaniemelle – paikalliset harrastajat näyttävät, miten ihmisen ja koiran saumaton yhteistyö esteradalla sujuu

Agi­li­tyn SM-ki­sat saa­pu­vat tänä vii­kon­lop­pu­na Ro­va­nie­mel­le – pai­kal­li­set har­ras­ta­jat näyt­tä­vät, miten ihmisen ja koiran sau­ma­ton yh­teis­työ es­te­ra­dal­la sujuu

25.08.2022 18:00
Tilaajille
SM-kisat tuo Suomen agilityhuiput Rovaniemelle – Susivoudin kentällä kilpailee ensi viikolla liki 500 koirakkoa

SM-ki­sat tuo Suomen agi­li­ty­hui­put Ro­va­nie­mel­le – Su­si­vou­din ken­täl­lä kil­pai­lee ensi vii­kol­la liki 500 koi­rak­koa

17.08.2022 15:51
Tilaajille
Viikon kesäfoto: Koira kanervan seassa

Viikon ke­sä­fo­to: Koira ka­ner­van seassa

17.08.2022 11:56 1
Tilaajille
Kun maailman harvinaisimpiin kuuluva islanninhevosvarsa syntyi juhannuksena Kuusamoon, se oli useamman vuoden suunnittelun ja odotuksen tulos – mutta miksi on tärkeää, että varsa syntyi Suomessa?

Kun maail­man har­vi­nai­sim­piin kuuluva is­lan­nin­he­vos­var­sa syntyi ju­han­nuk­se­na Kuu­sa­moon, se oli useam­man vuoden suun­nit­te­lun ja odo­tuk­sen tulos – mutta miksi on tär­keää, että varsa syntyi Suo­mes­sa?

16.08.2022 19:29
Tilaajille
Eroahdistunutta koiraa ei pidä koskaan jättää yksin pelkonsa kanssa – yksinoloharjoittelu vaatii omistajalta kärsivällisyyttä ja aikaa, apua voi saada myös  käytösterapiaan yhdistetystä mielialalääkityksestä

Ero­ah­dis­tu­nut­ta koiraa ei pidä koskaan jättää yksin pel­kon­sa kanssa – yk­sin­olo­har­joit­te­lu vaatii omis­ta­jal­ta kär­si­väl­li­syyt­tä ja aikaa, apua voi saada myös käy­tös­te­ra­piaan yh­dis­te­tys­tä mie­li­ala­lää­ki­tyk­ses­tä

10.08.2022 17:00
Tilaajille
Viikon kesäfoto: Ystävykset

Viikon ke­sä­fo­to: Ys­tä­vyk­set

10.08.2022 10:11 1
Tilaajille
Pohjanpystykorva saa patsaan Taivalkoskelle – pohjoissuomalaisilta pyydetään muistoja ja materiaalia koirarodun historiasta kertovaa näyttelyä varten

Poh­jan­pys­ty­kor­va saa patsaan Tai­val­kos­kel­le – poh­jois­suo­ma­laisil­ta pyy­de­tään muis­to­ja ja ma­te­riaa­lia koi­ra­ro­dun his­to­rias­ta ker­to­vaa näyt­te­lyä varten

01.08.2022 18:48
Tilaajille
Poronhoitoalueille karanneet koirat tappavat vuosittain noin sata poroa – "Koiran katoaminen on valitettava tilanne kaikille osapuolille"

Po­ron­hoi­to­alueil­le ka­ran­neet koirat tap­pa­vat vuo­sit­tain noin sata poroa – "Koiran ka­toa­mi­nen on va­li­tet­ta­va tilanne kai­kil­le osa­puo­lil­le"

22.07.2022 06:30 13
Tilaajille
Ahvenen talutuksessa koiraa ja ohjaajaa opetetaan oppimaan – Mukana parhaimmillaan 50 nelitassuista

Ahvenen ta­lu­tuk­ses­sa koiraa ja oh­jaa­jaa ope­te­taan op­pi­maan – Mukana par­haim­mil­laan 50 ne­li­tas­suis­ta

20.07.2022 10:00
Tilaajille