Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lemmikit
Viimeisin tunti
Perheiden rahapula näkyy myös lemmikkien hoidossa – Näihin seikkoihin eläinten terveydessä kannattaa kiinnittää huomiota

Per­hei­den ra­ha­pu­la näkyy myös lem­mik­kien hoi­dos­sa – Näihin seik­koi­hin eläin­ten ter­vey­des­sä kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Nea Luoman Sansa valittiin maailman kauneimmaksi kissaksi – sylihoitoa kaipaava kaunistus sai erityiskehuja kiharasta turkistaan ja isoista korvistaan

Nea Luoman Sansa va­lit­tiin maail­man kau­neim­mak­si kis­sak­si – sy­li­hoi­toa kai­paa­va kau­nis­tus sai eri­tyis­ke­hu­ja ki­ha­ras­ta tur­kis­taan ja isoista kor­vis­taan

26.11.2023 17:15
Tilaajille
Hallinto-oikeus perui aluehallintoviraston päätöksen – Kuusamon suurpetokeskus saa pitää eläintarhalupansa

Hal­lin­to-oi­keus perui alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen – Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kus saa pitää eläin­tar­ha­lu­pan­sa

24.11.2023 13:48 2
Tilaajille
Lemmikkien sairastumisen Mustin ja Mirrin ruoasta aiheutti perunan luontainen myrkky, yhtiö pyytää anteeksi: "Näin ei olisi ikinä saanut tapahtua"

Lem­mik­kien sai­ras­tu­mi­sen Mustin ja Mirrin ruoasta ai­heut­ti perunan luon­tai­nen myrkky, yhtiö pyytää an­teek­si: "Näin ei olisi ikinä saanut ta­pah­tua"

16.11.2023 10:25 3
Kaksi rovaniemeläisperhettä menetti koiransa yllättäen syyskuussa – he epäilevät myrkyllisten herkkupalojen koituneen Freijan ja Lakun kohtaloksi

Kaksi ro­va­nie­me­läis­per­het­tä menetti koi­ran­sa yl­lät­täen syys­kuus­sa – he epäi­le­vät myr­kyl­lis­ten herk­ku­pa­lo­jen koi­tu­neen Freijan ja Lakun koh­ta­lok­si

09.11.2023 07:00 1
Tilaajille
Lemmikkien sairastuttamisesta epäiltyä perunahiutale-erää oli vain Musti Groupin ja Alvar Petin poisvedetyissä tuotteissa, kertoi Ruokavirasto

Lem­mik­kien sai­ras­tut­ta­mi­ses­ta epäil­tyä pe­ru­na­hiu­ta­le-erää oli vain Musti Groupin ja Alvar Petin pois­ve­de­tyis­sä tuot­teis­sa, kertoi Ruo­ka­vi­ras­to

08.11.2023 18:56
Tilaajille
Mustin ja Mirrin poisvedetyn koiranruoan tuloksien analysointi voi viedä viikkoja

Mustin ja Mirrin pois­ve­de­tyn koi­ran­ruoan tu­lok­sien ana­ly­soin­ti voi viedä viik­ko­ja

07.11.2023 16:18 1
Ruokavirastolla on epäily koirien oireilun syystä Mustin ja Mirrin takaisinvetotapauksessa – tutkimustuloksia joudutaan odottamaan

Ruo­ka­vi­ras­tol­la on epäily koirien oi­rei­lun syystä Mustin ja Mirrin ta­kai­sin­ve­to­ta­pauk­ses­sa – tut­ki­mus­tu­lok­sia jou­du­taan odot­ta­maan

06.11.2023 15:43
Vanhemmat
Ruokaviraston koirarekisteriin on ilmoitettu koiria väärillä nimi- ja sirutiedoilla – "Kumpuaa vastarinta koko ilmoittautumista vastaan"

Ruo­ka­vi­ras­ton koi­ra­re­kis­te­riin on il­moi­tet­tu koiria vää­ril­lä nimi- ja si­ru­tie­doil­la – "Kum­puaa vas­ta­rin­ta koko il­moit­tau­tu­mis­ta vas­taan"

21.10.2023 19:00 6
Täydellistä aikaa lemmikin hankkimiselle ei ole, mutta lopulta sitkusta tuli nytku ja koira toi arkeen ihmeellisen laajan tunnekirjon
Kolumni

Täy­del­lis­tä aikaa lem­mi­kin hank­ki­mi­sel­le ei ole, mutta lopulta sit­kus­ta tuli nytku ja koira toi arkeen ih­meel­li­sen laajan tun­ne­kir­jon

21.10.2023 06:00 5
Vain kymmenesosa koirista on ilmoitettu uuteen rekisteriin – Lapin koiraroduissa on selkeä ero muuhun maahan nähden

Vain kym­me­nes­osa koi­ris­ta on il­moi­tet­tu uuteen re­kis­te­riin – Lapin koi­ra­ro­duis­sa on selkeä ero muuhun maahan nähden

11.10.2023 09:05 10
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemellä koira voi saada hyvän elämän, kunhan se tapahtuu eläimen ehdoilla
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mel­lä koira voi saada hyvän elämän, kunhan se ta­pah­tuu eläimen eh­doil­la

05.10.2023 07:00
Huumekoira Reko tekee työtä leikkien – "Koira tekee sellaista työtä kirsunsa kanssa, johon ihminen ei pysty"

Huu­me­koi­ra Reko tekee työtä leik­kien – "Koira tekee sel­lais­ta työtä kir­sun­sa kanssa, johon ihminen ei pysty"

04.10.2023 20:00
Tilaajille
Koira puri pyöräilemässä ollutta lasta jalkaan  – omistajalle sakkoja vammantuottamuksesta

Koira puri pyö­räi­le­mäs­sä ollutta lasta jalkaan – omis­ta­jal­le sakkoja vam­man­tuot­ta­muk­ses­ta

28.09.2023 12:52 1
Tilaajille
Hassut eläinvideot ovat suosittuja, vaikka monessa niistä nauretaan eläimen ahdingolle

Hassut eläin­vi­deot ovat suo­sit­tu­ja, vaikka monessa niistä nau­re­taan eläimen ah­din­gol­le

17.09.2023 13:00
Pello sai kunniamaininnan koiraystävällisyydestään – "Näkyy kuntastrategiassa"

Pello sai kun­nia­mai­nin­nan koi­ra­ys­tä­väl­li­syy­des­tään – "Näkyy kun­tast­ra­te­gias­sa"

15.09.2023 10:55 2
Tilaajille
Nuorten kanakoirien ja ohjaajien yhteistyötä testataan Savukoskella – harrastuksen vuoksi jopa muutetaan pohjoiseen

Nuorten ka­na­koi­rien ja oh­jaa­jien yh­teis­työ­tä tes­ta­taan Sa­vu­kos­kel­la – har­ras­tuk­sen vuoksi jopa muu­te­taan poh­joi­seen

02.09.2023 14:05
Tilaajille
Kemiläiskeksintö hurmasi sijoittajat: lukkiutumaton talutin näyttää pääsevän tuotantoon Oulussa

Ke­mi­läis­kek­sin­tö hurmasi si­joit­ta­jat: luk­kiu­tu­ma­ton talutin näyttää pää­se­vän tuo­tan­toon Oulussa

27.08.2023 10:00 10
Tilaajille
Koirien kiinnipitoaika päättyy sunnuntaina – omistajan on huolehdittava, ettei koira pääse syömään itsestään kuolleita lintuja

Koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka päättyy sun­nun­tai­na – omis­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va, ettei koira pääse syömään it­ses­tään kuol­lei­ta lintuja

17.08.2023 07:59 2
Tilaajille