Politiikka: Miksi kes­kus­ta rii­taut­ti luon­non­suo­je­lu­lain, Katri Kul­mu­ni?

Kunniamerkit: Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi tämän vuoden kun­nia­mer­kit – katso Lapin pal­ki­tut

Lemmikit
Eläinten vinkkejä talvesta selviämiseen
Kolumni

Eläin­ten vink­ke­jä tal­ves­ta sel­viä­mi­seen

23.11.2022 10:19
Pitkäkarvainen koira voi myös tarvita vaatteita talvipakkasilla – torniolainen ompelimo suunnittelee ja valmistaa mittatilausvaatteita koirille

Pit­kä­kar­vai­nen koira voi myös tarvita vaat­tei­ta tal­vi­pak­ka­sil­la – tor­nio­lai­nen om­pe­li­mo suun­nit­te­lee ja val­mis­taa mit­ta­ti­laus­vaat­tei­ta koi­ril­le

13.11.2022 18:36 1
Tilaajille
Ginin haukunta pelasti kylmettyneen miehen Keminmaassa – Laura ja Antti Vallan pointteri Gin sai Kennelliiton Sankarikoiran arvon

Ginin hau­kun­ta pelasti kyl­met­ty­neen miehen Ke­min­maas­sa – Laura ja Antti Vallan point­te­ri Gin sai Ken­nel­lii­ton San­ka­ri­koi­ran arvon

27.10.2022 09:28
Tornioon avattiin uusi koirapuisto – uudesta puistosta ovat päässeet nauttimaan jo ainakin Elvis, Fifi, Luna ja Daisy

Tor­nioon avat­tiin uusi koi­ra­puis­to – uudesta puis­tos­ta ovat pääs­seet naut­ti­maan jo ainakin Elvis, Fifi, Luna ja Daisy

25.10.2022 06:35 1
Tilaajille
Hevonen karkasi Nelostielle Rovaniemellä

Hevonen karkasi Ne­los­tiel­le Ro­va­nie­mel­lä

22.10.2022 20:19
Päiväkirja: Olen kateellinen koiralleni, koska se osaa elää täysillä hetkessä ja itse vasta opettelen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Olen ka­teel­li­nen koi­ral­le­ni, koska se osaa elää täy­sil­lä het­kes­sä ja itse vasta opet­te­len

22.10.2022 06:00 3
Tilaajille
Pohjoissuomalaiset sankarikoirat pelastivat karhun kynsistä ja herättivät tulipalolta – lue tästä neljän koiran urotyöt

Poh­jois­suo­ma­lai­set san­ka­ri­koi­rat pe­las­ti­vat karhun kyn­sis­tä ja he­rät­ti­vät tu­li­pa­lol­ta – lue tästä neljän koiran urotyöt

19.10.2022 15:48 3
Tilaajille
Kukapa haluaisi uskoa, että hyvä tyyppi voi aiheuttaa eläimille harmia?
Kolumni

Kukapa ha­luai­si uskoa, että hyvä tyyppi voi ai­heut­taa eläi­mil­le harmia?

17.10.2022 12:13 1
Tilaajille
Vakavasti kaltoinkohdeltu Vappu-koira murisi ja pelkäsi saapuessaan sijaiskotiin Sodankylään – Viivi Saveliuksen hoivassa koira oppi luottamaan taas ihmisiin

Va­ka­vas­ti kal­toin­koh­del­tu Vap­pu-koi­ra murisi ja pelkäsi saa­pues­saan si­jais­ko­tiin So­dan­ky­lään – Viivi Sa­ve­liuk­sen hoi­vas­sa koira oppi luot­ta­maan taas ih­mi­siin

17.10.2022 09:42 2
Tilaajille
Mitä tehdä, jos naapurissa lemmikki metelöi jatkuvasti – Tarja Rosten muutti maalle, jotta hänen seitsemän koiraansa eivät häiritsisi ihmisasukkaita

Mitä tehdä, jos naa­pu­ris­sa lem­mik­ki metelöi jat­ku­vas­ti – Tarja Rosten muutti maalle, jotta hänen seit­se­män koi­raan­sa eivät häi­rit­si­si ih­mis­asuk­kai­ta

15.10.2022 06:30 8
Tilaajille
Päiväkirja: Mitä se lehmä sanoo?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mitä se lehmä sanoo?

01.10.2022 05:00 1
Tilaajille
"Juuso-karhun kanssa lähdetään vaikka Venäjälle" – Kuusamon suurpetokeskus tekee valituksen aluehallintoviraston päätöksestä

"Juu­so-kar­hun kanssa läh­de­tään vaikka Ve­nä­jäl­le" – Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kus tekee va­li­tuk­sen alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­ses­tä

27.09.2022 11:54 3
Tilaajille
Tukes: Jyrsijämyrkyt ovat aiheuttaneet lemmikkien myrkytyksiä – tyypillinen uhri vapaasti ulkoileva kissa, Lapista ei havaintoja

Tukes: Jyr­si­jä­myr­kyt ovat ai­heut­ta­neet lem­mik­kien myr­ky­tyk­siä – tyy­pil­li­nen uhri va­paas­ti ul­koi­le­va kissa, Lapista ei ha­vain­to­ja

22.09.2022 12:36 2
Tilaajille
Petolintu tarrasi Vappu-koiraan kiinni Pelkosenniemellä – omistaja epäilee hyökkääjäksi kotkaa

Pe­to­lin­tu tarrasi Vap­pu-koi­raan kiinni Pel­ko­sen­nie­mel­lä – omis­ta­ja epäilee hyök­kää­jäk­si kotkaa

18.09.2022 17:36 3
Tilaajille
Metsästyskoiran epäillään säikäyttäneen ylitorniolaisen Tuomo Tirronniemen neljä lehmää karkuun – hiehoja on etsitty nyt viikon ajan tuloksetta

Met­säs­tys­koi­ran epäil­lään säi­käyt­tä­neen yli­tor­nio­lai­sen Tuomo Tir­ron­nie­men neljä lehmää karkuun – hiehoja on etsitty nyt viikon ajan tu­lok­set­ta

18.09.2022 15:53 9
Tilaajille
“Koira tarvitsee virikkeitä läpi elämänsä ja harrastaminen on hyvä tapa tarjota niitä” – Vasa selvitti mitä koiran kanssa voi harrastaa ja miten

“Koira tar­vit­see vi­rik­kei­tä läpi elä­män­sä ja har­ras­ta­mi­nen on hyvä tapa tarjota niitä” – Vasa sel­vit­ti mitä koiran kanssa voi har­ras­taa ja miten

16.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Kissan sairaus sai muistamaan, miten helposti tärkeät asiat voi menettää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kissan sairaus sai muis­ta­maan, miten hel­pos­ti tärkeät asiat voi me­net­tää

14.09.2022 07:30 3
Tilaajille
Kuusamon suurpetokeskuksesta karannut Nätti-karhu lopetettiin maastossa – nukutusyritys epäonnistui

Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta ka­ran­nut Nät­ti-kar­hu lo­pe­tet­tiin maas­tos­sa – nu­ku­tus­yri­tys epä­on­nis­tui

10.09.2022 22:25
Röntgenlaitteiden puute pakottaa matkustamaan – Lapin eläinlääkärivastaanottoja vaivaa alhainen varustelutaso

Rönt­gen­lait­tei­den puute pa­kot­taa mat­kus­ta­maan – Lapin eläin­lää­kä­ri­vas­taan­ot­to­ja vaivaa al­hai­nen va­rus­te­lu­ta­so

09.09.2022 07:00 3
Tilaajille