Latitude 66 Cobalt Oy
Kobolttikaivoksia suunnitteleva yhtiö vuokrasi Posiolta ison hallin ja tuo sinne 15 täysperävaunullista kairasydämiä

Ko­bolt­ti­kai­vok­sia suun­nit­te­le­va yhtiö vuok­ra­si Po­siol­ta ison hallin ja tuo sinne 15 täys­pe­rä­vau­nul­lis­ta kai­ra­sy­dä­miä

15.01.2020 13:02
Koboltin etsiminen Lapissa lähtökuopissa: Operaatio Akkumalmi menee arkistoihin ja maastoon

Ko­bol­tin et­si­mi­nen Lapissa läh­tö­kuo­pis­sa: Ope­raa­tio Ak­ku­mal­mi menee ar­kis­toi­hin ja maas­toon

07.01.2020 17:18
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt jätti kolme va­rausil­moi­tus­ta laajoista alueista Pohjois-Suomessa – yh­teen­las­ket­tu pinta-ala 3700 ne­liö­ki­lo­met­riä

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt jätti kolme va­raus­il­moi­tus­ta laa­jois­ta alueis­ta Poh­jois-Suo­mes­sa – yh­teen­las­ket­tu pin­ta-ala 3700 ne­liö­ki­lo­met­riä

16.10.2019 10:48
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobaltilta uusi lähes 600 ne­liö­ki­lo­met­rin va­rausil­moi­tus – alueet Lapissa ja Koillismaalla

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Co­bal­til­ta uusi lähes 600 ne­liö­ki­lo­met­rin va­raus­il­moi­tus – alueet Lapissa ja Koil­lis­maal­la

01.10.2019 10:03
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobaltilta uusi varausilmoitus lähes 600 neliökilometrin alueelle – geologisia tutkimuksia tehdään Lapissa ja Koillismaalla

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Co­bal­til­ta uusi va­raus­il­moi­tus lähes 600 ne­liö­ki­lo­met­rin alueel­le – geo­lo­gi­sia tut­ki­muk­sia tehdään Lapissa ja Koil­lis­maal­la

29.09.2019 15:58
Kaivosyhtiö ei tavoittele lupaehtojen heikentämistä
Mielipide Jussi Lähde

Kai­vos­yh­tiö ei ta­voit­te­le lu­pa­eh­to­jen hei­ken­tä­mis­tä

19.09.2019 07:00