Lapsiperheet
Viimeisin 12 tuntia
Perheestä tuli näkyvä osa yritystä – Tutoriksen piirissä syntyi viime tilikaudella 21 lasta, ylitöiden sijaan työntekijät keräävät plustunteja

Per­hees­tä tuli näkyvä osa yri­tys­tä – Tu­to­rik­sen pii­ris­sä syntyi viime ti­li­kau­del­la 21 lasta, yli­töi­den sijaan työn­te­ki­jät ke­rää­vät plus­tun­te­ja

07:30
Lapsiperheen taloushuolet vaarantavat palveluiden saannin, vaikka tarve olisi kova – THL:n tutkimuspäällikkö: "Tulokset aika lailla kylmäsivät"

Lap­si­per­heen ta­lous­huo­let vaa­ran­ta­vat pal­ve­lui­den saan­nin, vaikka tarve olisi kova – THL:n tut­ki­mus­pääl­lik­kö: "Tu­lok­set aika lailla kyl­mä­si­vät"

06:00
Kuukausi
"Lapset saavat vanhemmista tehokkaita ajankäyttäjiä" – Joka kuudennella korkeakouluopiskelijalla on lapsi. Tukiverkon merkitys on suuri, huolta tuo talous

"Lapset saavat van­hem­mis­ta te­hok­kai­ta ajan­käyt­tä­jiä" – Joka kuu­den­nel­la kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jal­la on lapsi. Tu­ki­ver­kon mer­ki­tys on suuri, huolta tuo talous

10.10.2019 07:30
Sirkustemppuja vauvantahtiin – vauvaharrastukset ovat suosittuja 
Meri-Lapissa

Sir­kus­temp­pu­ja vau­van­tah­tiin – vau­va­har­ras­tuk­set ovat suo­sit­tu­ja Me­ri-La­pis­sa

07.10.2019 13:31
Päivähoito jatkuu Pelkosenniemen Pyhällä ainakin ensi kevääseen – alue voi saada pysyvän päivähoidon yksikön tulevaisuudessa

Päi­vä­hoi­to jatkuu Pel­ko­sen­nie­men Pyhällä ainakin ensi ke­vää­seen – alue voi saada pysyvän päi­vä­hoi­don yksikön tu­le­vai­suu­des­sa

03.10.2019 12:36
Kommentti: Lapsi toi leivän tullessaan, mutta nyt ei taida olla jäljellä leivänmuruakaan
Kolumni Anita Simola

Kom­ment­ti: Lapsi toi leivän tul­les­saan, mutta nyt ei taida olla jäl­jel­lä lei­vän­mu­rua­kaan

30.09.2019 10:44
Ikea pyytää asiakkaitaan palauttamaan Matvrå-ruokalappusetin tukehtumisvaaran vuoksi

Ikea pyytää asiak­kai­taan pa­laut­ta­maan Matvrå-ruo­ka­lap­pu­se­tin tu­keh­tu­mis­vaa­ran vuoksi

30.09.2019 09:47
Lapsen syöpä eristää koko perheen muusta maailmasta : "Arkea ei voi enää hallita, koska sairaus pyörittää elämää"

Lapsen syöpä eristää koko perheen muusta maail­mas­ta : "Arkea ei voi enää hal­li­ta, koska sairaus pyö­rit­tää elämää"

26.09.2019 18:00
Pyhä ja Ruka tarjoavat ilmaiset kausikortit 10-vuotiaille lapsille lähialueiden kunnissa – tapaa on tarkoitus jatkaa vuosittain

Pyhä ja Ruka tar­joa­vat il­mai­set kau­si­kor­tit 10-vuo­tiail­le lap­sil­le lä­hi­aluei­den kun­nis­sa – tapaa on tar­koi­tus jatkaa vuo­sit­tain

26.09.2019 10:51
Lapsiperheet pelastavat yhteiskunnamme
Mielipide

Lap­si­per­heet pe­las­ta­vat yh­teis­kun­nam­me

25.09.2019 11:20
Toimittajalta: Lapsiperheet ovat Rovaniemellä varjossa – Lisää tietoa neuvolan ilmoitustaululla
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Lap­si­per­heet ovat Ro­va­nie­mel­lä var­jos­sa – Lisää tietoa neu­vo­lan il­moi­tus­tau­lul­la

20.09.2019 09:45
Vanhemmat
Koulun alku keventää puntakukkaroa ja monelle brittivanhemmalle lapsen koulukustannukset ovat liikaa

Koulun alku ke­ven­tää pun­ta­kuk­ka­roa ja monelle brit­ti­van­hem­mal­le lapsen kou­lu­kus­tan­nuk­set ovat liikaa

16.09.2019 08:00
Lasten puutteellinen tieto seksuaalisuudesta altistaa heidät hyväksikäytölle, sanoo oikeuspsykologi – opettajan on tärkeä osata tunnistaa rikos ja auttaa lasta

Lasten puut­teel­li­nen tieto sek­suaa­li­suu­des­ta al­tis­taa heidät hy­väk­si­käy­töl­le, sanoo oi­keus­psy­ko­lo­gi – opet­ta­jan on tärkeä osata tun­nis­taa rikos ja auttaa lasta

15.09.2019 11:50
Kiire ja jaksamisongelmat kiusaavat lapsiperheitä – Kyselyn perusteella palvelut ja niiden tarvitsijat eivät aina löydä toisiaan

Kiire ja jak­sa­mis­on­gel­mat kiu­saa­vat lap­si­per­hei­tä – Kyselyn pe­rus­teel­la pal­ve­lut ja niiden tar­vit­si­jat eivät aina löydä toi­siaan

14.09.2019 10:00
Toimittajalta: Pieniä huomioita
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Pieniä huo­mioi­ta

13.09.2019 11:39