Lapset ja nuoret
Viimeisin tunti
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Nuorten tukena ko­ro­na-ai­ka­na

17:19 0
Vanhemmat
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lasten tip­pu­mi­nen ko­ro­na­kui­luun es­tet­tä­vä

16.05.2020 18:35 0
Lukijalta: Lasten ja nuorten ääni kuuluviin harrastuksissa
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lasten ja nuorten ääni kuu­lu­viin har­ras­tuk­sis­sa

06.04.2020 05:00 0
Monelle lapselle koti ei ole maailman turvallisin paikka – "On lapsia, jotka yksinkertaisesti jäävät nyt liian yksin", Lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtaja sanoo

Monelle lap­sel­le koti ei ole maail­man tur­val­li­sin paikka – "On lapsia, jotka yk­sin­ker­tai­ses­ti jäävät nyt liian yksin", Las­ten­suo­je­lun kes­kus­lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja sanoo

25.03.2020 16:01 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Jos korona vie lamaan, ei toisteta 1990-luvun virheitä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jos korona vie lamaan, ei tois­te­ta 1990-lu­vun vir­hei­tä

25.03.2020 06:00 0
Linjaus muuttui: 1–3-luokkalaiset voivat taas osallistua koulujen lähiopetukseen – Etäopetus säilyy silti ensisijaisena suosituksena, jos se on mahdollista järjestää

Linjaus muut­tui: 1–3-luok­ka­lai­set voivat taas osal­lis­tua kou­lu­jen lä­hi­ope­tuk­seen – Etä­ope­tus säilyy silti en­si­si­jai­se­na suo­si­tuk­se­na, jos se on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää

20.03.2020 14:46 0
Hätätilanteita koulussa, kännipuheluita vanhemmilta – opettajan puhelin soi ja on usein välttämätön, mutta työnantaja ei hanki niitä kaikille

Hä­tä­ti­lan­tei­ta kou­lus­sa, kän­ni­pu­he­lui­ta van­hem­mil­ta – opet­ta­jan puhelin soi ja on usein vält­tä­mä­tön, mutta työn­an­ta­ja ei hanki niitä kai­kil­le

17.02.2020 20:19 0
Tilaajille
Pohjois-Suomessa noin 30 lasta sairastuu syöpään vuosittain – Hoito on keskitetty Ouluun

Poh­jois-Suo­mes­sa noin 30 lasta sai­ras­tuu syöpään vuo­sit­tain – Hoito on kes­ki­tet­ty Ouluun

14.02.2020 18:30 0
Rovaniemen lasten Moniurheilukoulu kutsuu uusia harrastajia – Lapsen ei tarvitse sitoutua yhteen lajiin

Ro­va­nie­men lasten Mo­ni­ur­hei­lu­kou­lu kutsuu uusia har­ras­ta­jia – Lapsen ei tar­vit­se si­tou­tua yhteen lajiin

16.01.2020 09:56 0
Joulumanteli-palvelu tarjoaa yksinäisille lapsille tukea jouluaattona

Jou­lu­man­te­li-pal­ve­lu tarjoaa yk­si­näi­sil­le lap­sil­le tukea jou­lu­aat­to­na

22.12.2019 14:17 0
Poliisi aloitti nuorille suunnatun kampanjan sosiaalisessa mediassa – tarkoituksena lisätä tietoisuutta teoista, joissa nuori joutuu seksuaalirikoksen kohteeksi

Poliisi aloitti nuo­ril­le suun­na­tun kam­pan­jan so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – tar­koi­tuk­se­na lisätä tie­toi­suut­ta teois­ta, joissa nuori joutuu sek­suaa­li­ri­kok­sen koh­teek­si

18.11.2019 13:15 0