Lappilaiset maailmalla
Potilaita siirretään rajan yli, ruumiita säilytetään jäähallissa, koko maassa kasvosuojan käyttöpakko – näin lappilaiset kuvailevat koronatilannetta ulkomailta

Po­ti­lai­ta siir­re­tään rajan yli, ruu­mii­ta säi­ly­te­tään jää­hal­lis­sa, koko maassa kas­vo­suo­jan käyt­tö­pak­ko – näin lap­pi­lai­set ku­vai­le­vat ko­ro­na­ti­lan­net­ta ul­ko­mail­ta

04.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Rovaniemeläinen Saana Syväjärvi jäi jumiin tiukkojen liikkumisrajoitusten keskelle Uuteen-Seelantiin – ainoat lentoliput maksavat tuhansia euroja, ei kotiutuslentoja saatavilla

Ro­va­nie­me­läi­nen Saana Sy­vä­jär­vi jäi jumiin tiuk­ko­jen liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten kes­kel­le Uu­teen-See­lan­tiin – ainoat len­to­li­put mak­sa­vat tu­han­sia euroja, ei ko­tiu­tus­len­to­ja saa­ta­vil­la

26.03.2020 19:12 0
Tilaajille
Pääseekö Uudessa-Seelannissa asuva Saana Syväjärvi kotiin Rovaniemelle? Korona aiheutti vaiherikkaan lopetuksen au pair -jaksolle, kun lennot peruuntuvat ja rajat sulkeutuvat

Pää­see­kö Uu­des­sa-See­lan­nis­sa asuva Saana Sy­vä­jär­vi kotiin Ro­va­nie­mel­le? Korona ai­heut­ti vai­he­rik­kaan lo­pe­tuk­sen au pair -jak­sol­le, kun lennot pe­ruun­tu­vat ja rajat sul­keu­tu­vat

23.03.2020 20:22 0
Tilaajille
Rovaniemeläinen Raija Juopperi selvisi takaisin Lappiin: "Ajatukset ovat niiden luona, jotka ovat vielä jumissa ulkomailla"

Ro­va­nie­me­läi­nen Raija Juop­pe­ri selvisi ta­kai­sin Lap­piin: "A­ja­tuk­set ovat niiden luona, jotka ovat vielä jumissa ul­ko­mail­la"

21.03.2020 14:44 0
Tilaajille