Lappia
Opetusministeri luovutti vuoden työpaikkaohjaajan palkinnon Meri-Lappiin
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Ope­tus­mi­nis­te­ri luo­vut­ti vuoden työ­paik­ka­oh­jaa­jan pal­kin­non Me­ri-Lap­piin

13.11.2019 06:00
Ratkaisu lapinlehmien uudesta kodista viivästyy – Lappia sijoittaisi eläimet Louelle

Rat­kai­su la­pin­leh­mien uudesta kodista vii­väs­tyy – Lappia si­joit­tai­si eläimet Louelle

06.11.2019 15:30
Liikkuva Lappia lähtee töihin – Suomen liikkuvin ammattiopisto haluaa huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista

Liik­ku­va Lappia lähtee töihin – Suomen liik­ku­vin am­mat­ti­opis­to haluaa huo­leh­tia työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­nis­ta

06.11.2019 15:18
Väärän koulun penkillä – Koulu-uupumus ja tyytymättömyys opintoihin saavat nuoret vaihtamaan toisen asteen koulujaan

Väärän koulun pen­kil­lä – Kou­lu-uu­pu­mus ja tyy­ty­mät­tö­myys opin­toi­hin saavat nuoret vaih­ta­maan toisen asteen kou­lu­jaan

11.10.2019 07:00
Mainos Lappia

Haku päällä in­si­nöö­reil­le ja tek­ni­koil­le mo­ni­alai­seen tek­nii­kan työn­joh­ta­ja­kou­lu­tuk­seen – ”Jo­kai­nen etenee omaa hen­ki­lö­koh­tais­ta polkua”

28.02.2018 06:00
Mainos Lappia

Lo­gis­tiik­ka-alal­le kou­lut­tau­tu­mi­nen on nyt mah­dol­lis­ta myös Me­ri-La­pis­sa

30.01.2018 06:00
10 vuotta mittarissa – Lappia pistää bileet pystyyn
Mainos Lappia

10 vuotta mit­ta­ris­sa – Lappia pistää bileet pystyyn

31.10.2017 11:40
Lappian Suomi 100 -konsertti syntyi yhteistyöllä
Mainos Lappia

Lappian Suomi 100 -kon­sert­ti syntyi yh­teis­työl­lä

31.03.2017 23:32
Kemistä Kanadaan kansainväliseen kokin oppiin
Mainos Lappia

Kemistä Ka­na­daan kan­sain­vä­li­seen kokin oppiin

31.03.2017 23:29
Uutta teknologiaa – Uusia mahdollisuuksia
Mainos Lappia

Uutta tek­no­lo­giaa – Uusia mah­dol­li­suuk­sia

31.03.2017 23:26