Lappi
Kuukausi
Tuoreet lappilaiset saivat kausikortteja kylpylään ja retkeilytuotteita – Lapin kunnat toivottivat lähes 2 800 uutta asukastaan tervetulleiksi erilaisilla tervetulopaketeilla

Tuoreet lap­pi­lai­set saivat kau­si­kort­te­ja kyl­py­lään ja ret­kei­ly­tuot­tei­ta – Lapin kunnat toi­vot­ti­vat lähes 2 800 uutta asu­kas­taan ter­ve­tul­leik­si eri­lai­sil­la ter­ve­tu­lo­pa­ke­teil­la

16.01.2020 14:40
Lapissa talvehtivat joutsenet eivät säikähdä pakkasta –  "Ne pärjäävät kun on sulapaikka ja ruokaa"

Lapissa tal­veh­ti­vat jout­se­net eivät säi­käh­dä pak­kas­ta –  "Ne pär­jää­vät kun on su­la­paik­ka ja ruokaa"

14.01.2020 20:35
Kolumni: Löysin Lapista kotini, itseni ja halun kertoa tarinoita
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Löysin Lapista kotini, itseni ja halun kertoa ta­ri­noi­ta

08.01.2020 08:05
Uusi vuosikymmen on alkanut harvinaisella tavalla – Rovaniemellä on ollut yhtä lämmintä viimeksi vuonna 2002

Uusi vuo­si­kym­men on alkanut har­vi­nai­sel­la tavalla – Ro­va­nie­mel­lä on ollut yhtä läm­min­tä vii­mek­si vuonna 2002

03.01.2020 15:55
Laura Pyyny on yksi tuhansista nuorista aikuisista, jotka ovat muuttaneet pois Lapista: "Pääkaupunkiseudulla asumiseen on jo tottunut"

Laura Pyyny on yksi tu­han­sis­ta nuo­ris­ta ai­kui­sis­ta, jotka ovat muut­ta­neet pois La­pis­ta: "Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asu­mi­seen on jo tot­tu­nut"

03.01.2020 07:30
Tilaajille
Lapissa alkaa kaikkien aikojen urheiluvuosi - suunnistuksen jättitapahtumat Jukola ja FIN5 kokoavat suurimmat osallistujamäärät

Lapissa alkaa kaik­kien aikojen ur­hei­lu­vuo­si - suun­nis­tuk­sen jät­ti­ta­pah­tu­mat Jukola ja FIN5 ko­koa­vat suu­rim­mat osal­lis­tu­ja­mää­rät

30.12.2019 19:30
Vanhemmat
Move-mittaukset kertovat karun totuuden lappilaisnuorista – "Nuorten kunto on rapistunut"

Mo­ve-mit­tauk­set ker­to­vat karun to­tuu­den lap­pi­lais­nuo­ris­ta – "Nuor­ten kunto on ra­pis­tu­nut"

18.12.2019 06:55
Tilaajille
Juridiikkaa ja politiikkaa on joskus vaikea erottaa
Kolumni Pekka Rytkönen

Ju­ri­diik­kaa ja po­li­tiik­kaa on joskus vaikea erottaa

05.12.2019 06:30
Kemijärvellä asuva Sandra Virtakoski, 23, saa pian ensimmäistä kertaa elämässään puhtaat luottotiedot –"On ollut todella tärkeää, että tukena on aikuinen joka jaksaa ymmärtää"

Ke­mi­jär­vel­lä asuva Sandra Vir­ta­kos­ki, 23, saa pian en­sim­mäis­tä kertaa elä­mäs­sään puhtaat luot­to­tie­dot –"On ollut todella tär­keää, että tukena on ai­kui­nen joka jaksaa ym­mär­tää"

23.11.2019 07:00
Tilaajille
Finnhemsin ja Rajavartiolaitoksen Rovaniemen tukikohdan helikoptereissa ei ole jäänpoistojärjestelmää – "Operointikyky jäätävissä olosuhteissa olisi toivottavaa"

Finn­hem­sin ja Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen Ro­va­nie­men tu­ki­koh­dan he­li­kop­te­reis­sa ei ole jään­pois­to­jär­jes­tel­mää – "O­pe­roin­ti­ky­ky jää­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa olisi toi­vot­ta­vaa"

20.11.2019 07:30
Tilaajille
Lukijoidemme viikon sääkuvat: Pakkasta, revontulia ja idyllisiä maisemia

Lu­ki­joi­dem­me viikon sää­ku­vat: Pak­kas­ta, re­von­tu­lia ja idyl­li­siä mai­se­mia

17.11.2019 19:52
Lapissa on neljä alueellista vastuumuseota ensi vuonna – museolain uudistus tuo museoihin myös lisää työvoimaa

Lapissa on neljä alueel­lis­ta vas­tuu­mu­seo­ta ensi vuonna – mu­seo­lain uu­dis­tus tuo mu­seoi­hin myös lisää työ­voi­maa

07.11.2019 16:22
Pankkiasiat hoidetaan yhä useammin verkossa, mutta henkilökohtaista palvelua arvostetaan edelleen - Lapissa konttoreita eniten Pohjolan Osuuspankilla

Pank­ki­asiat hoi­de­taan yhä useam­min ver­kos­sa, mutta hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua ar­vos­te­taan edel­leen - Lapissa kont­to­rei­ta eniten Poh­jo­lan Osuus­pan­kil­la

31.10.2019 21:38
Tilaajille
Lukijan kuvia: Talvi tulee, vedet jäätyvät
Mielipide Tiia Haapakangas

Lukijan kuvia: Talvi tulee, vedet jää­ty­vät

21.10.2019 10:40
Varoitus huonosta ajokelistä Lapissa: Tienpinnat paikoin jäätyneet, tie valkoinen etenkin Itä-Lapissa

Va­roi­tus huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä La­pis­sa: Tien­pin­nat paikoin jää­ty­neet, tie val­koi­nen etenkin Itä-La­pis­sa

08.10.2019 21:21
Rovaniemi kasvaa muuttajilla: Paras muuttotase Kemijärveltä ja muualta Lapista – Pääkaupunkiseudulle Rovaniemi ei pärjää

Ro­va­nie­mi kasvaa muut­ta­jil­la: Paras muut­to­ta­se Ke­mi­jär­vel­tä ja muualta Lapista – Pää­kau­pun­ki­seu­dul­le Ro­va­nie­mi ei pärjää

01.10.2019 14:55
Päiväkirja: En osaa elää niin kuin oikea lappilainen
Kolumni Anitta Salmi

Päi­vä­kir­ja: En osaa elää niin kuin oikea lap­pi­lai­nen

28.09.2019 07:00