Lapin yliopisto
Viikko
Akateemista arkea: Maria Huhmarniemeä itketti, kun hän kertoi luennolla Pajalan kaivoksesta

Aka­tee­mis­ta arkea: Maria Huh­mar­nie­meä it­ket­ti, kun hän kertoi luen­nol­la Pajalan kai­vok­ses­ta

16.10.2019 09:33
Lapin yliopisto aloittaa palvelumuotoilun maisteriohjelman – Koulutus starttaa syksyllä 2020

Lapin yli­opis­to aloit­taa pal­ve­lu­muo­toi­lun mais­te­ri­oh­jel­man – Kou­lu­tus start­taa syk­syl­lä 2020

15.10.2019 19:27
Mielipide Saara Tuulari, Tarja Kemppainen ja Carita Lappi

Lu­ki­jal­ta: Lapissa vah­vis­te­taan so­siaa­li­työn ja hy­vin­voin­ti­oi­keu­den osaa­mis­ta

15.10.2019 07:45
Päiväkirja: Onnea on opettaja, jonka kanssa voi mennä kaljalle
Kolumni Niina Lavia

Päi­vä­kir­ja: Onnea on opet­ta­ja, jonka kanssa voi mennä kal­jal­le

15.10.2019 07:41
Kuukausi
Lapinrummusta ja työpaikkailmoituksesta nousi kohu Lapin yliopistolla – matkailun kasvu lisää lieveilmiöitä, tietoisuus eettisestä saamelaismatkailusta vielä puutteellista

La­pin­rum­mus­ta ja työ­paik­ka­il­moi­tuk­ses­ta nousi kohu Lapin yli­opis­tol­la – mat­kai­lun kasvu lisää lie­veil­miöi­tä, tie­toi­suus eet­ti­ses­tä saa­me­lais­mat­kai­lus­ta vielä puut­teel­lis­ta

10.10.2019 18:30
Lapin yliopiston vararehtoreiksi Satu Uusiautti ja Osmo Rätti

Lapin yli­opis­ton va­ra­reh­to­reik­si Satu Uu­siaut­ti ja Osmo Rätti

09.10.2019 13:08
Akateemista arkea: Lakeerikengissä lenkille – Lapin yliopiston tuleva rehtori Antti Syväjärvi kuntoilee ulkona sisätyön vastapainoksi

Aka­tee­mis­ta arkea: La­kee­ri­ken­gis­sä len­kil­le – Lapin yli­opis­ton tuleva rehtori Antti Sy­vä­jär­vi kun­toi­lee ulkona si­sä­työn vas­ta­pai­nok­si

09.10.2019 09:13
Näkökulma: Suomen arktisuutta hyvä vahvistaa edelleen
Mielipide Timo Koivurova

Nä­kö­kul­ma: Suomen ark­ti­suut­ta hyvä vah­vis­taa edel­leen

21.09.2019 08:00
Puhutaanpa ääneen: Mielen asioihin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä kehtaisi puhua

Pu­hu­taan­pa ääneen: Mielen asioi­hin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä keh­tai­si puhua

21.09.2019 07:30
Tilaajille
Vanhemmat
Haku on nyt auki matkailualan johtajien, yrittäjien ja esimiesten ideahautomoon – ”Täällä opiskelijat sparraavat toinen toisiaan ja auttavat toistensa liiketoimintaa lähtemään nousuun”
Mainos Lapin yliopisto

Haku on nyt auki mat­kai­lu­alan joh­ta­jien, yrit­tä­jien ja esi­mies­ten idea­hau­to­moon – ”Täällä opis­ke­li­jat spar­raa­vat toinen toi­siaan ja aut­ta­vat tois­ten­sa lii­ke­toi­min­taa läh­te­mään nou­suun”

16.02.2019 06:00