Lapin sairaanhoitopiiri
Viimeisin 12 tuntia
Lapissa syödään vain vähän masennuslääkkeitä – Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiireissä maksettiin 52 miljoonaa euroa lääkekorvauksia toissa vuonna

Lapissa syödään vain vähän ma­sen­nus­lääk­kei­tä – Län­si-Poh­jan ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä mak­set­tiin 52 mil­joo­naa euroa lää­ke­kor­vauk­sia toissa vuonna

06:30
Tilaajille
Kuukausi
Lapsi sai harvinaisen taudin ehkä Rovaniemeltä – Lappilainen tuskin sairastuu tuhkarokkoon tai edes kiinalaiseen mysteerivirukseen, vaan sänkyyn vie varmemmin joku vähemmän mediaseksikäs pöpö

Lapsi sai har­vi­nai­sen taudin ehkä Ro­va­nie­mel­tä – Lap­pi­lai­nen tuskin sai­ras­tuu tuh­ka­rok­koon tai edes kii­na­lai­seen mys­tee­ri­vi­ruk­seen, vaan sänkyyn vie var­mem­min joku vä­hem­män me­dia­sek­si­käs pöpö

15.01.2020 10:16
Jouston lisääminen leikkausrajoihin saa kiitosta pohjoisen sairaanhoitopiireiltä

Jouston li­sää­mi­nen leik­kaus­ra­joi­hin saa kii­tos­ta poh­joi­sen sai­raan­hoi­to­pii­reil­tä

07.01.2020 15:51
Yle: Hallitus aikoo höllentää sairaaloiden leikkausten keskittämisasetuksia, osaajat lähtevät maakunnista pois

Yle: Hal­li­tus aikoo höl­len­tää sai­raa­loi­den leik­kaus­ten kes­kit­tä­mi­sa­se­tuk­sia, osaajat läh­te­vät maa­kun­nis­ta pois

03.01.2020 11:01
"Lääkärin lisääminen helikopteriin toisi kustannuksia ilman merkittävää lisähyötyä" –Vastuulääkärin mielestä lääkärin läsnäolo ei ole välttämätöntä

"Lää­kä­rin li­sää­mi­nen he­li­kop­te­riin toisi kus­tan­nuk­sia ilman mer­kit­tä­vää li­sä­hyö­tyä" –Vas­tuu­lää­kä­rin mie­les­tä lää­kä­rin läs­nä­olo ei ole vält­tä­mä­tön­tä

20.12.2019 14:57
Vanhemmat
Seinä nousi vastaan Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien synnytystoiminnan neuvotteluissa: "Yhteistä näkemystä ministeriölle ei löydetty"

Seinä nousi vastaan Län­si-Poh­jan ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rien syn­ny­tys­toi­min­nan neu­vot­te­luis­sa: "Yh­teis­tä nä­ke­mys­tä mi­nis­te­riöl­le ei löy­det­ty"

02.12.2019 18:14
Pääkirjoitus: Kukaan ei puhu enää sotesta, vaikka sen tarve on kovempi kuin koskaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kukaan ei puhu enää so­tes­ta, vaikka sen tarve on kovempi kuin koskaan

20.11.2019 06:00
Antibioottien käyttö vähenee, mutta ei samaan tahtiin – näin sinun sairaanhoitopiirissäsi kulutetaan lääkkeitä

An­ti­bioot­tien käyttö vä­he­nee, mutta ei samaan tahtiin – näin sinun sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä­si ku­lu­te­taan lääk­kei­tä

18.11.2019 08:31
Kun postilakko pysäytti kirjepostin, kaupunki aikoo soittaa tärkeistä asioista asiakkaille

Kun pos­ti­lak­ko py­säyt­ti kir­je­pos­tin, kau­pun­ki aikoo soittaa tär­keis­tä asiois­ta asiak­kail­le

12.11.2019 14:40
Lapin sairaanhoitopiiri varautuu postilakkoon: Ajanvaraukset ja aikojen peruminen hoidetaan puhelimitse, laskuihin lisää maksuaikaa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri va­rau­tuu pos­ti­lak­koon: Ajan­va­rauk­set ja aikojen pe­ru­mi­nen hoi­de­taan pu­he­li­mit­se, las­kui­hin lisää mak­su­ai­kaa

07.11.2019 16:50
Lapin sairaanhoitopiiri yrittää säästää miljoonia – kuntien lasku saattaa silti kasvaa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri yrittää säästää mil­joo­nia – kuntien lasku saattaa silti kasvaa

07.11.2019 07:30
Lapin sairaanhoitopiiri aloittaa miljoonien säästöt - yhtenä toimena keuhkosairauksien vuodeosaston lakkautus

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri aloit­taa mil­joo­nien säästöt - yhtenä toimena keuh­ko­sai­rauk­sien vuo­de­osas­ton lak­kau­tus

31.10.2019 07:30
Tilaajille
Mielipide Antero Kuusi

Lu­ki­jal­ta: LKS:n hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­ka rikkoo lakia

19.10.2019 12:59
Psykiatrian keskittäminen Lapissa toisi vain lisää kustannuksia – "Nopea hoito säästää, mutta se ei näy tilastoissa"

Psy­kiat­rian kes­kit­tä­mi­nen Lapissa toisi vain lisää kus­tan­nuk­sia – "Nopea hoito sääs­tää, mutta se ei näy ti­las­tois­sa"

17.10.2019 07:30
Influenssarokotukset alkavat Lapissa pari viikkoa myöhässä – piikeillä ja sumutteilla voi estää sydän- ja aivoinfarkteja ja jopa muistisairauksia

Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set alkavat Lapissa pari viikkoa myö­häs­sä – pii­keil­lä ja su­mut­teil­la voi estää sydän- ja ai­vo­in­fark­te­ja ja jopa muis­ti­sai­rauk­sia

11.10.2019 13:57
Huoli lapsista ja ikääntyneistä näkyy – tehtävämäärät sosiaalipäivystyksessä Lapissa ovat kasvaneet viime vuodesta

Huoli lap­sis­ta ja ikään­ty­neis­tä näkyy – teh­tä­vä­mää­rät so­siaa­li­päi­vys­tyk­ses­sä Lapissa ovat kas­va­neet viime vuo­des­ta

02.10.2019 07:59
Lapin sairaanhoitopiirin 50-luvun rivitalosta käytiin kova huutokauppakisa – hinta nousi kolmessa vartissa lähes 250 000 euroa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin 50-lu­vun ri­vi­ta­los­ta käytiin kova huu­to­kaup­pa­ki­sa – hinta nousi kol­mes­sa var­tis­sa lähes 250 000 euroa

30.09.2019 16:17
Lapin päihdeklinikan laitoshoitopaikat vähenevät ensi vuonna – klinikan tulevaisuudesta selvitystyö käynnissä

Lapin päih­de­kli­ni­kan lai­tos­hoi­to­pai­kat vä­he­ne­vät ensi vuonna – kli­ni­kan tu­le­vai­suu­des­ta sel­vi­tys­työ käyn­nis­sä

25.09.2019 16:32