Lapin sairaanhoitopiiri
Kuukausi
Oireettomat kunnat toivovat paikallisia helpotuksia koronarajoituksiin – Johtajaylilääkäri: "Alueellisten toimien suurin ongelma on, etteivät ihmiset pysy vain yhdellä alueella"

Oi­reet­to­mat kunnat toi­vo­vat pai­kal­li­sia hel­po­tuk­sia ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "A­lueel­lis­ten toimien suurin ongelma on, ett­ei­vät ihmiset pysy vain yhdellä alueel­la"

20.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Länsi-Pohjassa ei edelleenkään uusia varmistettuja koronatartuntoja

Län­si-Poh­jas­sa ei edel­leen­kään uusia var­mis­tet­tu­ja ko­ro­na­tar­tun­to­ja

19.05.2020 11:10 0
Korona kuuluu mielenterveyspalveluissa yllättävän vähän – "Huolena on, että vakavista ongelmista kärsivät eristäytyvät nyt koteihinsa"

Korona kuuluu mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa yl­lät­tä­vän vähän – "Huo­le­na on, että va­ka­vis­ta on­gel­mis­ta kär­si­vät eris­täy­ty­vät nyt ko­tei­hin­sa"

19.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin alueella ei tällä hetkellä ole tiedossa yhtään koronavirusta sairastavaa henkilöä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la ei tällä het­kel­lä ole tie­dos­sa yhtään ko­ro­na­vi­rus­ta sai­ras­ta­vaa hen­ki­löä

15.05.2020 16:21 0
Koronavirus aiotaan pitää kurissa Lapissa yhteisvoimin – kampanja muistuttaa, että irtiottojen aika ei ole vielä, vaikka rajoituksia puretaan

Ko­ro­na­vi­rus aiotaan pitää kurissa Lapissa yh­teis­voi­min – kam­pan­ja muis­tut­taa, että ir­ti­ot­to­jen aika ei ole vielä, vaikka ra­joi­tuk­sia pu­re­taan

14.05.2020 13:38 0
Pääkirjoitus: Rajoitusten purku on aloitettava sieltä, missä virusta on vähiten
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ra­joi­tus­ten purku on aloi­tet­ta­va sieltä, missä virusta on vähiten

07.05.2020 13:27 0
Päiväkirja: Teenkö kaiken väärin?
Kolumni Anni Kavander

Päi­vä­kir­ja: Teenkö kaiken väärin?

07.05.2020 06:00 1
Infektioylilääkäri Markku Broas vapauttaisi ikäihmiset karanteenista: ”Vierailut hoivakoteihin voitaisiin sallia, kunhan käytetään suojaimia”

In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas va­paut­tai­si ikä­ih­mi­set ka­ran­tee­nis­ta: ”Vie­rai­lut hoi­va­ko­tei­hin voi­tai­siin sallia, kunhan käy­te­tään suo­jai­mia”

06.05.2020 17:51 0
Tilaajille
Rovaniemeläismies sairasti lievän koronan ja oli palaamassa töihin, mutta testeissä tuli aina vain positiivinen tulos – "Johtuu testaustavasta", sanoo infektioylilääkäri

Ro­va­nie­me­läis­mies sai­ras­ti lievän koronan ja oli pa­laa­mas­sa töihin, mutta tes­teis­sä tuli aina vain po­si­tii­vi­nen tulos – "Johtuu tes­taus­ta­vas­ta", sanoo in­fek­tio­yli­lää­kä­ri

06.05.2020 06:00 0
Lapin sairaanhoitopiirissä on tällä hetkellä tiedossa vain kolme koronaa sairastavaa, kaikki muut ovat ehtineet jo parantua

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on tällä het­kel­lä tie­dos­sa vain kolme koronaa sai­ras­ta­vaa, kaikki muut ovat eh­ti­neet jo pa­ran­tua

05.05.2020 17:04 2
Lapin sairaanhoitopiirissä vain yksi uusi varmistettu koronatartunta – Tapauksella on yhteys Ruotsiin

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä vain yksi uusi var­mis­tet­tu ko­ro­na­tar­tun­ta – Ta­pauk­sel­la on yhteys Ruot­siin

04.05.2020 16:38 0
Korona aiotaan kukistaa taipuisan tikun avulla – Lapin sairaanhoitopiirin kunnissa pääsee maanantaista alkaen koronatestiin jokaisena viikonpäivänä

Korona aiotaan ku­kis­taa tai­pui­san tikun avulla – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­nis­sa pääsee maa­nan­tais­ta alkaen ko­ro­na­tes­tiin jo­kai­se­na vii­kon­päi­vä­nä

30.04.2020 18:00 0
Länsi-Pohjassa kahdeksan uutta koronatartuntaa – Lapin sairaanhoitopiiri jatkaa nollalinjalla

Län­si-Poh­jas­sa kah­dek­san uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri jatkaa nol­la­lin­jal­la

26.04.2020 11:26 0
Suurimmassa osassa Lapin kunnista ei koronatartuntoja – Lshp:ssä ei uusia tapauksia viikkoon, Länsi-Pohjan tartuntaketjut sammumassa

Suu­rim­mas­sa osassa Lapin kun­nis­ta ei ko­ro­na­tar­tun­to­ja – Lshp:s­sä ei uusia ta­pauk­sia viik­koon, Län­si-Poh­jan tar­tun­ta­ket­jut sam­mu­mas­sa

24.04.2020 17:27 0
Vanhemmat
LKS aikoo lisätä kiireetöntä hoitoa – Sovittuja tutkimusaikoja ei pidä koronaviruksen pelossa perua, sillä sairaalaan on täysin turvallista tulla, muistuttaa ylilääkäri

LKS aikoo lisätä kii­ree­tön­tä hoitoa – So­vit­tu­ja tut­ki­mus­ai­ko­ja ei pidä ko­ro­na­vi­ruk­sen pelossa perua, sillä sai­raa­laan on täysin tur­val­lis­ta tulla, muis­tut­taa yli­lää­kä­ri

23.04.2020 20:33 0
Tilaajille
THL ohjeistaa nyt testaamaan lieväoireisetkin, mutta Lapissa koronavirusnäytteelle on yhä tiukat kriteerit – laajan testauksen vaatimasta välineistöstä vielä pulaa

THL oh­jeis­taa nyt tes­taa­maan lie­väoi­rei­set­kin, mutta Lapissa ko­ro­na­vi­rus­näyt­teel­le on yhä tiukat kri­tee­rit – laajan tes­tauk­sen vaa­ti­mas­ta vä­li­neis­tös­tä vielä pulaa

21.04.2020 21:15 0
Länsi-Pohjassa yksi uusi koronavirustartunta, Lapin sairaanhoitopiirin alueella ei yhtään uutta tartuntaa

Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la ei yhtään uutta tar­tun­taa

19.04.2020 11:16 0
Lapin sairaanhoitopiirissä kolme uutta koronavirustartuntaa – tartunnat liittyvät matkailuun

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – tar­tun­nat liit­ty­vät mat­kai­luun

18.04.2020 13:49 0
Ihosyöpien hoito Lapissa maan huipputasoa – Tarve on suuri, sillä ihosyöpä on yksi nopeimmin yleistyvistä syövistämme

Iho­syö­pien hoito Lapissa maan huip­pu­ta­soa – Tarve on suuri, sillä iho­syö­pä on yksi no­peim­min yleis­ty­vis­tä syö­vis­täm­me

18.04.2020 07:00 0
Lapin vahvistettujen koronatartuntojen kokonaismäärä nousi viidellä

Lapin vah­vis­tet­tu­jen ko­ro­na­tar­tun­to­jen ko­ko­nais­mää­rä nousi vii­del­lä

15.04.2020 13:27 0