Lapin rajavartiosto
"Omat konstit olivat jo loppuneet" –Rajavartijat pelastivat poron hetteestä Korvatunturin alueella

"Omat konstit olivat jo lop­pu­neet" –Ra­ja­var­ti­jat pe­las­ti­vat poron het­tees­tä Kor­va­tun­tu­rin alueel­la

17.02.2020 14:43
Raja voi alkaa vuotaa nykyisellä rahoituksella – Kasvava kansainvälinen matkailu ja rapistuvat kiinteistöt uhkaavat Lapin rajavartioston toimintakykyä, ellei budjettia koroteta

Raja voi alkaa vuotaa ny­kyi­sel­lä ra­hoi­tuk­sel­la – Kasvava kan­sain­vä­li­nen mat­kai­lu ja ra­pis­tu­vat kiin­teis­töt uh­kaa­vat Lapin ra­ja­var­tios­ton toi­min­ta­ky­kyä, ellei bud­jet­tia ko­ro­te­ta

29.01.2020 06:30
Tilaajille

Evers­ti­luut­nant­ti Janne Kur­vi­ses­ta Lapin ra­ja­var­tios­ton apu­lais­ko­men­ta­ja

08.01.2020 14:22
Lapin rajavartiostolla vilkas vuodenvaihde ja loppiainen: Puuttuvia viisumeita, tutkanpaljastimia ja ojaan ajaneita autoja

Lapin ra­ja­var­tios­tol­la vilkas vuo­den­vaih­de ja lop­piai­nen: Puut­tu­via vii­su­mei­ta, tut­kan­pal­jas­ti­mia ja ojaan aja­nei­ta autoja

07.01.2020 18:13
Matkanjärjestäjän konkurssi vei Lapin lentoasemilta yli 16 000 matkustajaa, venäläisten loma- ja ostosmatkailu piristyi hieman

Mat­kan­jär­jes­tä­jän kon­kurs­si vei Lapin len­to­ase­mil­ta yli 16 000 mat­kus­ta­jaa, ve­nä­läis­ten loma- ja os­tos­mat­kai­lu pi­ris­tyi hieman

02.01.2020 20:25
Ohi on - Lapin rajavartiosto kotiuttaa torstaina varusmiehiä

Ohi on - Lapin ra­ja­var­tios­to ko­tiut­taa tors­tai­na va­rus­mie­hiä

19.12.2019 14:34
Rajojemme vartijoista uusia tarinoita neljän kirjan verran

Ra­jo­jem­me var­ti­jois­ta uusia ta­ri­noi­ta neljän kirjan verran

21.11.2019 10:11
Sallan raja-asemalla oli vilkas viikonloppu: tarkastuksissa löydettiin kaksi etsintäkuulutettua ja sähkölamautin, myös sotavainajien jäänteitä palautettiin Venäjälle

Sallan ra­ja-ase­mal­la oli vilkas vii­kon­lop­pu: tar­kas­tuk­sis­sa löy­det­tiin kaksi et­sin­tä­kuu­lu­tet­tua ja säh­kö­la­mau­tin, myös so­ta­vai­na­jien jään­tei­tä pa­lau­tet­tiin Ve­nä­jäl­le

07.11.2019 16:10
Rajavartijat ovat aina aluksi eturintamassa etummaisina – Neuvostoliiton karannut ohjus Inarijärvellä ja pakolaistulva Raja-Joosepissa kovimmat haasteet talvisodan jälkeen

Ra­ja­var­ti­jat ovat aina aluksi etu­rin­ta­mas­sa etum­mai­si­na – Neu­vos­to­lii­ton ka­ran­nut ohjus Ina­ri­jär­vel­lä ja pa­ko­lais­tul­va Ra­ja-Joo­se­pis­sa ko­vim­mat haas­teet tal­vi­so­dan jälkeen

05.11.2019 21:27