Lapin pelastuslaitos
Viimeisin tunti
Moottorikelkka syttyi tuleen kesken porotöiden, pelastuslaitos oli tuntien matkan päässä

Moot­to­ri­kelk­ka syttyi tuleen kesken po­ro­töi­den, pe­las­tus­lai­tos oli tuntien matkan päässä

08:54 0
Viimeisin 4 tuntia
Poliisi havaitsi savua, jonka lähteeksi paljastui liekeissä oleva piharakennus

Poliisi ha­vait­si savua, jonka läh­teek­si pal­jas­tui lie­keis­sä oleva pi­ha­ra­ken­nus

08:02 0
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemelle saapuu arktinen pelastusjoukkue torjumaan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kielletään kokonaan Rovaniemellä ja Kittilässä

Ro­va­nie­mel­le saapuu ark­ti­nen pe­las­tus­jouk­kue tor­ju­maan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kiel­le­tään ko­ko­naan Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä

26.05.2020 14:58 0
Kuukausi
Vesi tulee taloon, jos pahin ennuste toteutuu – Lapin pelastuslaitoksen kautta voi saada apua kiinteistön tulvavahinkojen ehkäisyyn, jos omat keinot ja apujoukot eivät riitä

Vesi tulee taloon, jos pahin ennuste to­teu­tuu – Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen kautta voi saada apua kiin­teis­tön tul­va­va­hin­ko­jen eh­käi­syyn, jos omat keinot ja apu­jou­kot eivät riitä

23.05.2020 17:28 1
Kiista palokuntien päivystyskorvauksista voi myllätä uusiksi myös Lapin varallaolokäytännöt – Kotipäivystyksestä maksettava 30-prosenttinen palkka ei riitä kaikille päivystäjille muualla Suomessa

Kiista pa­lo­kun­tien päi­vys­tys­kor­vauk­sis­ta voi myllätä uusiksi myös Lapin va­ral­la­olo­käy­tän­nöt – Ko­ti­päi­vys­tyk­ses­tä mak­set­ta­va 30-pro­sent­ti­nen palkka ei riitä kai­kil­le päi­vys­tä­jil­le muualla Suo­mes­sa

20.05.2020 18:42 0
Tilaajille
Pintapelastajat tarkistivat avannon Kemijärvellä

Pin­ta­pe­las­ta­jat tar­kis­ti­vat avannon Ke­mi­jär­vel­lä

06.05.2020 19:40 0
Kynttilästä alkunsa saanut palo tuhosi kasvihuoneen Karungissa

Kynt­ti­läs­tä alkunsa saanut palo tuhosi kas­vi­huo­neen Ka­run­gis­sa

01.05.2020 09:55 0
Henkilöauto törmäsi rajusti puuhun Kemissä, kaksi loukkaantui – poliisi tutkii tapausta törkeänä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na ja rat­ti­juo­pu­muk­se­na

Hen­ki­lö­au­to törmäsi rajusti puuhun Ke­mis­sä, kaksi louk­kaan­tui – poliisi tutkii ta­paus­ta tör­keä­nä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na ja rat­ti­juo­pu­muk­se­na

28.04.2020 20:59 0
Vanhemmat
Omakotitalossa syttyi tulipalo Kemissä, syynä remontin yhteydessä rakenteisiin levinnyt kipinä

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Ke­mis­sä, syynä re­mon­tin yh­tey­des­sä ra­ken­tei­siin le­vin­nyt kipinä

25.04.2020 22:13 0
Jalkapallomaalin verkkoon takertunut jänis jouduttiin lopettamaan Rovaniemellä

Jal­ka­pal­lo­maa­lin verk­koon ta­ker­tu­nut jänis jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan Ro­va­nie­mel­lä

08.04.2020 18:05 0

Met­sä­ko­neen polt­to­ai­ne­säi­liö syttyi pa­la­maan Ro­va­nie­mel­lä – palo va­hin­goit­ti myös hen­ki­löau­toa, jonka perässä säiliö oli

06.04.2020 08:13 0
Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kasvussa – palopäällikön mukaan  kelkkailijoita on tullut paljon Lappiin, vaikka matkustusta suositellaan välttämään

Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kas­vus­sa – pa­lo­pääl­li­kön mukaan kelk­kai­li­joi­ta on tullut paljon Lap­piin, vaikka mat­kus­tus­ta suo­si­tel­laan vält­tä­mään

03.04.2020 12:49 0
Tilaajille

Las­ten­huo­nees­sa syttyi tu­li­pa­lo Muu­ro­las­sa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

03.04.2020 11:05 0
Lapin pelastuslaitoksen väki toivotti uuden pelastusjohtajansa tervetulleeksi palokuntahuumorilla: Johtaja haettiin työikkunasta ja kasteen teki Lapin vaakunastakin tuttu nuijamies

Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen väki toi­vot­ti uuden pe­las­tus­joh­ta­jan­sa ter­ve­tul­leek­si pa­lo­kun­ta­huu­mo­ril­la: Johtaja haet­tiin työ­ik­ku­nas­ta ja kasteen teki Lapin vaa­ku­nas­ta­kin tuttu nui­ja­mies

02.04.2020 14:10 0
Rivitaloasunnossa syttyi tulipalo Sallassa lauantaina – savusukeltajat pelastivat asunnosta vakavasti loukkaantuneen henkilön

Ri­vi­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo Sal­las­sa lauan­tai­na – sa­vu­su­kel­ta­jat pe­las­ti­vat asun­nos­ta va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­neen hen­ki­lön

28.03.2020 22:34 0
Pelastuslaitos varoittaa kovasta tuulesta, "tunturiin ei nyt kannata mennä" – puita kaatunut teille ja rakennuksen päälle Lapissa

Pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kovasta tuu­les­ta, "tun­tu­riin ei nyt kannata mennä" – puita kaa­tu­nut teille ja ra­ken­nuk­sen päälle Lapissa

28.03.2020 11:29 0
Kalarekka ajoi lumipenkkaan Enontekiöllä keskiyöllä – nostotyö kesti useita tunteja

Ka­la­rek­ka ajoi lu­mi­penk­kaan Enon­te­kiöl­lä kes­ki­yöl­lä – nos­to­työ kesti useita tunteja

26.03.2020 08:15 0
Nelostie oli poikki Rovaniemellä liki puoli vuorokautta, nyt liikenne pääsee viimein kulkemaan

Ne­los­tie oli poikki Ro­va­nie­mel­lä liki puoli vuo­ro­kaut­ta, nyt lii­ken­ne pääsee viimein kul­ke­maan

26.03.2020 07:57 0
Henkilöauto syttyi tuleen tyhjäkäynnillä Rovaniemellä – paloi käyttökelvottomaksi

Hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen tyh­jä­käyn­nil­lä Ro­va­nie­mel­lä – paloi käyt­tö­kel­vot­to­mak­si

25.03.2020 20:41 0
Peräänajo Kemijärvellä ja tieltä suistuminen Kittilässä – Lumisade heikentää näkyvyyttä Lapin teillä

Pe­rään­ajo Ke­mi­jär­vel­lä ja tieltä suis­tu­mi­nen Kit­ti­läs­sä – Lu­mi­sa­de hei­ken­tää nä­ky­vyyt­tä Lapin teillä

17.03.2020 18:06 0