Lapin pelastuslaitos
Kuukausi
Ainakin 15 autoa kolaroi torstain sakeassa lumipyryssä Lapissa – vakavilta vahingoilta on vältytty

Ainakin 15 autoa kolaroi tors­tain sa­keas­sa lu­mi­py­rys­sä Lapissa – va­ka­vil­ta va­hin­goil­ta on väl­tyt­ty

28.11.2019 21:59
Pakettiauto kiepsahti kyljelleen kolarin voimasta Rovaniemellä

Pa­ket­ti­au­to kiep­sah­ti kyl­jel­leen kolarin voi­mas­ta Ro­va­nie­mel­lä

18.11.2019 16:49
Keminmaan teollisuushallipalo on saatu sammutettua – "Jonkinlainen palokaasuräjähdys siellä oli"

Ke­min­maan teol­li­suus­hal­li­pa­lo on saatu sam­mu­tet­tua – "Jon­kin­lai­nen pa­lo­kaa­su­rä­jäh­dys siellä oli"

12.11.2019 20:49
Teollisuushalli palaa Keminmaassa – "Ovet ja ikkunat lensivät irti", alueen asukkaita kehotetaan sulkemaan kotiensa ilmastointi

Teol­li­suus­hal­li palaa Ke­min­maas­sa – "Ovet ja ikkunat len­si­vät irti", alueen asuk­kai­ta ke­ho­te­taan sul­ke­maan ko­tien­sa il­mas­toin­ti

12.11.2019 16:48
Au­raus­käy­tös­sä ollut kuorma-auto syttyi palamaan Rovaniemellä, Pellontie oli suljettuna liikenteeltä sam­mu­tus­töi­den ajan

Au­raus­käy­tös­sä ollut kuor­ma-au­to syttyi pa­la­maan Ro­va­nie­mel­lä, Pel­lon­tie oli sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä sam­mu­tus­töi­den ajan

12.11.2019 09:09
Mökki paloi maan tasalle Pelkosenniemellä

Mökki paloi maan tasalle Pel­ko­sen­nie­mel­lä

11.11.2019 20:14
Alkutalvi on vaarallista aikaa metsästyskoirille – Pelastuspäällikkö: Omaa henkeä ei kannata riskeerata, jos eläintä ei voi turvallisesti lähteä pelastamaan

Al­ku­tal­vi on vaa­ral­lis­ta aikaa met­säs­tys­koi­ril­le – Pe­las­tus­pääl­lik­kö: Omaa henkeä ei kannata ris­kee­ra­ta, jos eläintä ei voi tur­val­li­ses­ti lähteä pe­las­ta­maan

07.11.2019 18:50
Tilaajille

SPAL: Pe­las­tus­lai­tok­siin koh­dis­tu­vat vä­hen­nyk­set vai­kut­ta­vat suoraan kan­sa­lais­ten tur­val­li­suu­teen

06.11.2019 13:42

Hen­ki­lö­au­to suistui ulos tieltä So­dan­ky­läs­sä – törmäsi ensin penk­kaan ja siitä le­vik­keel­lä ol­lee­seen kuor­ma-au­ton pe­rä­vau­nuun

06.11.2019 08:33

Rol­laat­to­ril­la kaa­tu­neen käsi juuttui ren­kai­den pin­no­jen väliin Kemissä

05.11.2019 14:44
Suuressa ajoneuvohallissa oli savua Inarissa – mitään paloon viittaavaa ei löytynyt

Suu­res­sa ajo­neu­vo­hal­lis­sa oli savua Ina­ris­sa – mitään paloon viit­taa­vaa ei löy­ty­nyt

05.11.2019 08:10
Vanhemmat
Poravaunu paloi käyttökelvottomaksi Kevitsan kaivoksella Sodankylässä

Po­ra­vau­nu paloi käyt­tö­kel­vot­to­mak­si Ke­vit­san kai­vok­sel­la So­dan­ky­läs­sä

03.11.2019 10:56
Veden varaan joutunut nainen pelastettiin Kemijoesta maanantaiaamuna – pelastuslaitos kiittää siviiliä pelastamisessa avustamisesta

Veden varaan jou­tu­nut nainen pe­las­tet­tiin Ke­mi­joes­ta maa­nan­tai­aa­mu­na – pe­las­tus­lai­tos kiittää si­vii­liä pe­las­ta­mi­ses­sa avus­ta­mi­ses­ta

28.10.2019 10:12

Sau­na­mö­kin paloa epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si Re­po­joel­la – poliisi pyytää vih­jei­tä ta­pah­tu­ma­päi­vä­nä pai­kal­la käy­nees­tä autosta

24.10.2019 16:22

Pieni sau­na­ra­ken­nus paloi maan tasalle Ina­ris­sa – poliisi tutkii palon syt­ty­mis­syy­tä

22.10.2019 19:48

Va­lai­si­men ku­ris­tin kärähti pal­ve­lu­ko­dis­sa Si­mos­sa, tu­li­pa­loa ei syt­ty­nyt

13.10.2019 10:47
Traaginen tulipalo Levillä pysäytti kokeneen pelastusviranomaisen: "Mitä olen eri toimijoiden kanssa jutellut, läheltä piti -tilanteita on ollut" -Mökkien vuokraamista pidetään silti turvallisena

Traa­gi­nen tu­li­pa­lo Levillä py­säyt­ti ko­ke­neen pe­las­tus­vi­ra­no­mai­sen: "Mitä olen eri toi­mi­joi­den kanssa ju­tel­lut, läheltä piti -ti­lan­tei­ta on ollut" -Mök­kien vuok­raa­mis­ta pi­de­tään silti tur­val­li­se­na

11.10.2019 07:00

Mies kaatui mön­ki­jäl­lä ja jäi sen alle Kit­ti­läs­sä – pääsi lopulta itse pois

09.10.2019 17:47
Mönkijä ajoi ulos tieltä Ylitorniolla – kaksi loukkaantui onnettomuudessa

Mönkijä ajoi ulos tieltä Yli­tor­niol­la – kaksi louk­kaan­tui on­net­to­muu­des­sa

06.10.2019 18:09
Kivellä istunut joutsen aiheutti hälytyksen Torniossa – ilmoittaja epäili linnun jäätyneen kiinni rantakiviin

Kivellä istunut joutsen ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Tor­nios­sa – il­moit­ta­ja epäili linnun jää­ty­neen kiinni ran­ta­ki­viin

03.10.2019 17:39