Lapin pelastuslaitos
Viimeisin 4 tuntia
Rivitaloasunnossa syttyi tulipalo Sallassa lauantaina – savusukeltajat pelastivat asunnosta vakavasti loukkaantuneen henkilön

Ri­vi­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo Sal­las­sa lauan­tai­na – sa­vu­su­kel­ta­jat pe­las­ti­vat asun­nos­ta va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­neen hen­ki­lön

22:34
Viimeisin 24 tuntia
Pelastuslaitos varoittaa kovasta tuulesta, "tunturiin ei nyt kannata mennä" – puita kaatunut teille ja rakennuksen päälle Lapissa

Pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kovasta tuu­les­ta, "tun­tu­riin ei nyt kannata mennä" – puita kaa­tu­nut teille ja ra­ken­nuk­sen päälle Lapissa

11:29
Kuukausi ja vanhemmat
Kalarekka ajoi lumipenkkaan Enontekiöllä keskiyöllä – nostotyö kesti useita tunteja

Ka­la­rek­ka ajoi lu­mi­penk­kaan Enon­te­kiöl­lä kes­ki­yöl­lä – nos­to­työ kesti useita tunteja

26.03.2020 08:15
Nelostie oli poikki Rovaniemellä liki puoli vuorokautta, nyt liikenne pääsee viimein kulkemaan

Ne­los­tie oli poikki Ro­va­nie­mel­lä liki puoli vuo­ro­kaut­ta, nyt lii­ken­ne pääsee viimein kul­ke­maan

26.03.2020 07:57
Henkilöauto syttyi tuleen tyhjäkäynnillä Rovaniemellä – paloi käyttökelvottomaksi

Hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen tyh­jä­käyn­nil­lä Ro­va­nie­mel­lä – paloi käyt­tö­kel­vot­to­mak­si

25.03.2020 20:41
Peräänajo Kemijärvellä ja tieltä suistuminen Kittilässä – Lumisade heikentää näkyvyyttä Lapin teillä

Pe­rään­ajo Ke­mi­jär­vel­lä ja tieltä suis­tu­mi­nen Kit­ti­läs­sä – Lu­mi­sa­de hei­ken­tää nä­ky­vyyt­tä Lapin teillä

17.03.2020 18:06
Sallassa syttyi palamaan ajokone

Sal­las­sa syttyi pa­la­maan ajokone

10.03.2020 15:20
Kuusamontiellä sulamisvettä parikymmentä senttiä – palokunta hälytettiin apuun

Kuu­sa­mon­tiel­lä su­la­mis­vet­tä pa­ri­kym­men­tä senttiä – pa­lo­kun­ta hä­ly­tet­tiin apuun

09.03.2020 19:43
Navettarakennuksen katto alas Posiolla – syynä raskas lumikuorma

Na­vet­ta­ra­ken­nuk­sen katto alas Po­siol­la – syynä raskas lu­mi­kuor­ma

09.03.2020 19:05

Kuor­ma-au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Inarin Kaa­ma­ses­sa

09.03.2020 10:13
Kemin satamassa hirvi oli jäänyt jumiin laivaväylään – Huonokuntoinen eläin oli jouduttu lopettaa

Kemin sa­ta­mas­sa hirvi oli jäänyt jumiin lai­va­väy­lään – Huo­no­kun­toi­nen eläin oli jou­dut­tu lo­pet­taa

08.03.2020 11:03
Tervolassa tiellä 926 työkone syttyi palamaan – Tilanne on ohi

Ter­vo­las­sa tiellä 926 työkone syttyi pa­la­maan – Tilanne on ohi

07.03.2020 13:27
Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tulipalo Posiolla torstai-iltana – asukas sai palon hallintaan siirtämällä syttyneet vaatteet ulos

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Po­siol­la tors­tai-il­ta­na – asukas sai palon hal­lin­taan siir­tä­mäl­lä syt­ty­neet vaat­teet ulos

06.03.2020 07:37
Pöllirekasta tippui kymmeniä kolmimetrisiä koivupöllejä vt 21:lle Korpikylän ja Vojakkalan  välillä Torniossa – Pelastuslaitos kiittelee autoilijoita, jotka nostivat pöllejä tien sivuun

Pöl­li­re­kas­ta tippui kym­me­niä kol­mi­met­ri­siä koi­vu­pöl­le­jä vt 21:lle Kor­pi­ky­län ja Vo­jak­ka­lan välillä Tor­nios­sa – Pe­las­tus­lai­tos kiit­te­lee au­toi­li­joi­ta, jotka nos­ti­vat pöllejä tien sivuun

05.03.2020 19:29
Ylitorniolla vaarallista ainetta kuljettanut säiliöajoneuvo ja henkilöauto kolaroivat

Yli­tor­niol­la vaa­ral­lis­ta ainetta kul­jet­ta­nut säi­liö­ajo­neu­vo ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat

05.03.2020 14:39
Kelkkailija törmäsi puuhun Kittilässä

Kelk­kai­li­ja törmäsi puuhun Kit­ti­läs­sä

05.03.2020 10:51
Rin­ta­ma­mies­ta­los­sa syttyi tulipalo Kemissä torstaiaamuna – Syttymishetkellä talossa oli viisi lasta, jotka ensihoito on vienyt jatkohoitoon

Rin­ta­ma­mies­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Kemissä tors­tai­aa­mu­na – Syt­ty­mis­het­kel­lä talossa oli viisi lasta, jotka en­si­hoi­to on vienyt jat­ko­hoi­toon

05.03.2020 10:18
Ulkomaalainen turisti eksyi autolla hiihtoladulle Äkäslompolossa – Auto nostettiin miesvoimin takaisin tielle

Ul­ko­maa­lai­nen turisti eksyi autolla hiih­to­la­dul­le Äkäs­lom­po­los­sa – Auto nos­tet­tiin mies­voi­min ta­kai­sin tielle

04.03.2020 21:48
Jokatalvinen venäläinen ruletti pyörii jälleen Rovaniemen keskustan siltojen välissä petollisilla jokijäillä – "Hämmästyttävää, että vakavia onnettomuuksia ei ole sattunut"

Jo­ka­tal­vi­nen ve­nä­läi­nen ruletti pyörii jälleen Ro­va­nie­men kes­kus­tan sil­to­jen välissä pe­tol­li­sil­la jo­ki­jäil­lä – "Häm­mäs­tyt­tä­vää, että vakavia on­net­to­muuk­sia ei ole sat­tu­nut"

04.03.2020 17:45
Vesihöyry ja punaiset mainosvalot aiheuttivat palohälytyksen Levillä

Ve­si­höy­ry ja pu­nai­set mai­nos­va­lot ai­heut­ti­vat pa­lo­hä­ly­tyk­sen Levillä

03.03.2020 21:08