Lapin matkailu
Viimeisin tunti
Rovaniemen napapiirille ilmestyi 100 metriä pitkä lampi – Pian sen ympärille nousee kylpylä, ekologista majoitusta ja saarisauna

Ro­va­nie­men na­pa­pii­ril­le il­mes­tyi 100 metriä pitkä lampi – Pian sen ym­pä­ril­le nousee kyl­py­lä, eko­lo­gis­ta ma­joi­tus­ta ja saa­ri­sau­na

14:56 5
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Ylläs taikoi pyöräilystä ruskan veroisen sesongin keskelle kesää – Alamäki- ja maastopyöräilybuumissa iskee välillä jo uupelo pyöristä

Ylläs taikoi pyö­räi­lys­tä ruskan ve­roi­sen se­son­gin kes­kel­le kesää – Ala­mä­ki- ja maas­to­pyö­räi­ly­buu­mis­sa iskee välillä jo uupelo pyö­ris­tä

06:30 0
Tilaajille
Kuukausi
Koronan jälkeisessä matkailukisassa pärjääminen vaatii Lapin matkailulta saumatonta yhteistyökykyä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Koronan jäl­kei­ses­sä mat­kai­lu­ki­sas­sa pär­jää­mi­nen vaatii Lapin mat­kai­lul­ta sau­ma­ton­ta yh­teis­työ­ky­kyä

05.07.2020 13:26 0
Tilaajille
Hotellien ennusteet matkailijamääristä menivät alakanttiin – matkailijat suuntaavat tänä vuonna pohjoiseen, hotelleissa yövytään yö tai kaksi

Ho­tel­lien en­nus­teet mat­kai­li­ja­mää­ris­tä menivät ala­kant­tiin – mat­kai­li­jat suun­taa­vat tänä vuonna poh­joi­seen, ho­tel­leis­sa yö­vy­tään yö tai kaksi

04.07.2020 15:08 2
Tilaajille
Pähkähullu idea vai tulevaisuuden matkailuvaltti? Rovaniemeläisyrittäjä ehdottaa kaupunkiin gondolihissiä, joka veisi keskustasta Ounasvaaran huipulle

Päh­kä­hul­lu idea vai tu­le­vai­suu­den mat­kai­lu­valt­ti? Ro­va­nie­me­läis­yrit­tä­jä eh­dot­taa kau­pun­kiin gon­do­li­his­siä, joka veisi kes­kus­tas­ta Ou­nas­vaa­ran hui­pul­le

28.06.2020 17:00 2
Tilaajille
Matkanjärjestäjä tyrmistyi Enontekiön lentoaseman tilanteesta, yhtiön mukaan kasvua tulisi koronasta huolimatta – perjantaina toiveikas neuvottelupäivä

Mat­kan­jär­jes­tä­jä tyr­mis­tyi Enon­te­kiön len­to­ase­man ti­lan­tees­ta, yhtiön mukaan kasvua tulisi ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – per­jan­tai­na toi­vei­kas neu­vot­te­lu­päi­vä

26.06.2020 19:29 1
Tilaajille
Ruotsinsuomalainen Pia-Karin Nikkinen vannoi, ettei koskaan muuta lökäpöksyjen maahan –  toisin kävi, nyt hän elää Sodankylässä

Ruot­sin­suo­ma­lai­nen Pia-Ka­rin Nik­ki­nen vannoi, ettei koskaan muuta lö­kä­pök­sy­jen maahan –  toisin kävi, nyt hän elää So­dan­ky­läs­sä

25.06.2020 21:57 0
Tilaajille
Maakuntien edustajat haluavat Finnairin aloittavan reittilennot pienille kentille pian: "Nyt jos koskaan on varmistettava, ettei saavutettavuudesta tule pullonkaulaa"

Maa­kun­tien edus­ta­jat ha­lua­vat Finn­ai­rin aloit­ta­van reit­ti­len­not pie­nil­le ken­til­le pian: "Nyt jos koskaan on var­mis­tet­ta­va, ettei saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta tule pul­lon­kau­laa"

25.06.2020 15:03 0
Tilaajille
Lapin kylpylöistä osa on yhä kiinni koronakevään jälkeen, osa on avannut altaansa – Levin kylpylä pysyy suljettuna

Lapin kyl­py­löis­tä osa on yhä kiinni ko­ro­na­ke­vään jäl­keen, osa on avannut al­taan­sa – Levin kylpylä pysyy sul­jet­tu­na

24.06.2020 18:30 0
Tilaajille
Lapin yrittäjien usko tulevaisuuteen alkaa palata karmean koronakevään jälkeen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lapin yrit­tä­jien usko tu­le­vai­suu­teen alkaa palata karmean ko­ro­na­ke­vään jälkeen

16.06.2020 14:16 0
Tilaajille
Saariselälle rakennetaan valkoisia kuutiohuviloita – Mallimökit jo harjakorkeudessa

Saa­ri­se­läl­le ra­ken­ne­taan val­koi­sia kuu­tio­hu­vi­loi­ta – Mal­li­mö­kit jo har­ja­kor­keu­des­sa

14.06.2020 15:05 5
Tilaajille
Lapissa odotetaan Norjan rajan aukeamista ja ollaan toiveikkaalla mielellä   –   "Korona ei ole maailmanloppu"

Lapissa odo­te­taan Norjan rajan au­kea­mis­ta ja ollaan toi­veik­kaal­la mie­lel­lä  –  "Korona ei ole maail­man­lop­pu"

13.06.2020 09:23 0
Iso-Ylläs hakee kumppaneita ulkomailta – Puolen miljardin euron jättihankeen ensimmäisestä vaiheesta neuvotellaan kansainvälisten sijoittajien ja operaattoreiden kanssa

Iso-Yl­läs hakee kump­pa­nei­ta ul­ko­mail­ta – Puolen mil­jar­din euron jät­ti­han­keen en­sim­mäi­ses­tä vai­hees­ta neu­vo­tel­laan kan­sain­vä­lis­ten si­joit­ta­jien ja ope­raat­to­rei­den kanssa

12.06.2020 12:03 1
Ohisalo: Matkailu Baltian maihin, Norjaan, Tanskaan ja Islantiin helpottuu – Länsiraja pysyy kiinni

Ohi­sa­lo: Mat­kai­lu Baltian maihin, Nor­jaan, Tans­kaan ja Is­lan­tiin hel­pot­tuu – Län­si­ra­ja pysyy kiinni

11.06.2020 12:33 0
Pajakylän ensimmäinen vetonaula Rooseveltin maja täyttää 70 vuotta – maja pystytettiin kiireellä, kun yhdysvaltain presidentin puoliso saapui vierailulle

Pa­ja­ky­län en­sim­mäi­nen ve­to­nau­la Roo­se­vel­tin maja täyttää 70 vuotta – maja pys­ty­tet­tiin kii­reel­lä, kun yh­dys­val­tain pre­si­den­tin puoliso saapui vie­rai­lul­le

11.06.2020 10:54 0
Tilaajille
Koronakriisi paljasti matkailun heikot kohdat, sanoo tutkija Soile Veijola – "On luotu olosuhteet myös virusten matkailulle"

Ko­ro­na­krii­si pal­jas­ti mat­kai­lun heikot kohdat, sanoo tutkija Soile Veijola – "On luotu olo­suh­teet myös vi­rus­ten mat­kai­lul­le"

11.06.2020 10:54 1
Upea vai valju? Rovaniemen julkaisema kaupunkibrändi jakoi lukijoiden mielipiteitä – lue tästä, mitä ajatuksia uusi ilme herätti

Upea vai valju? Ro­va­nie­men jul­kai­se­ma kau­pun­ki­brän­di jakoi lu­ki­joi­den mie­li­pi­tei­tä – lue tästä, mitä aja­tuk­sia uusi ilme herätti

09.06.2020 15:45 1
Visit Finland myönsi kuudelle lappilaisyritykselle kestävän matkailun merkit – merkit Sallaan, Posiolle ja Rovaniemelle

Visit Finland myönsi kuu­del­le lap­pi­lais­yri­tyk­sel­le kes­tä­vän mat­kai­lun merkit – merkit Sal­laan, Po­siol­le ja Ro­va­nie­mel­le

09.06.2020 13:17 1
Tilaajille
Koronakriisi voi olla uusi alku Lapin matkailulle – Matkailuyritysten katse on jo ensi talvikaudessa

Ko­ro­na­krii­si voi olla uusi alku Lapin mat­kai­lul­le – Mat­kai­lu­yri­tys­ten katse on jo ensi tal­vi­kau­des­sa

09.06.2020 06:31 1
Tilaajille
Vanhemmat
Enontekiö taistelee taas kerran lentokentästään:  jos kiitotietä ei saada pian peruskorjattua valtion rahalla, formulatähti saattoi olla viimeisiä tulijoita

Enon­te­kiö tais­te­lee taas kerran len­to­ken­täs­tään: jos kii­to­tie­tä ei saada pian pe­rus­kor­jat­tua valtion ra­hal­la, for­mu­la­täh­ti saattoi olla vii­mei­siä tu­li­joi­ta

06.06.2020 06:00 1
Tilaajille