Lapin matkailu
Viimeisin 12 tuntia
Lumiskootterista uusi talvihitti? – Ideakilpailun voittanutta sähköistä menopeliä viedään sarjatuotantoon

Lu­mi­skoot­te­ris­ta uusi tal­vi­hit­ti? – Idea­kil­pai­lun voit­ta­nut­ta säh­köis­tä me­no­pe­liä viedään sar­ja­tuo­tan­toon

17:57
Viikko
Inergia turvaa Saariselän sähköt isolla voimalinjalla

Inergia turvaa Saa­ri­se­län sähköt isolla voi­ma­lin­jal­la

15.11.2019 16:17
Vahvaa virtaa Saariselälle

Vahvaa virtaa Saa­ri­se­läl­le

15.11.2019 15:22
Pyhä rakentaa neljän miljoonan euron tuolihissin ja lähes 500 vuodepaikkaa lisää – hissi tulee käytettynä Itävallasta, käyttöön se saadaan jouluna 2021

Pyhä ra­ken­taa neljän mil­joo­nan euron tuo­li­his­sin ja lähes 500 vuo­de­paik­kaa lisää – hissi tulee käy­tet­ty­nä Itä­val­las­ta, käyt­töön se saadaan jouluna 2021

15.11.2019 12:00
Lumesta hykertelee turisti ja matkailuyrittäjä – aikainen ja pehmeä lumivaippa ei silti riitä peittämään kaikkia crapland-kohun jälkiä

Lumesta hy­ker­te­lee turisti ja mat­kai­lu­yrit­tä­jä – ai­kai­nen ja pehmeä lu­mi­vaip­pa ei silti riitä peit­tä­mään kaikkia crap­land-ko­hun jälkiä

14.11.2019 16:10
Tilaajille
Mikä on Rovaniemen paras pulkkamäki? Millaisia laskupaikkoja toivot lisää? – Vastaa kyselyymme

Mikä on Ro­va­nie­men paras pulk­ka­mä­ki? Mil­lai­sia las­ku­paik­ko­ja toivot lisää? – Vastaa ky­se­lyym­me

14.11.2019 13:42
Lappiin tulevien charter-lentojen määrä tippuu, suurin pudotus todennäköisesti Rovaniemellä

Lappiin tu­le­vien char­ter-len­to­jen määrä tippuu, suurin pudotus to­den­nä­köi­ses­ti Ro­va­nie­mel­lä

13.11.2019 13:43
Utsjoki uudisti matkailunsa brändiä yhdessä kolmen kylänsä väen, paliskuntien ja yrittäjien kanssa

Utsjoki uudisti mat­kai­lun­sa brändiä yhdessä kolmen kylänsä väen, pa­lis­kun­tien ja yrit­tä­jien kanssa

12.11.2019 10:51
Kuukausi ja vanhemmat
Avaruuden pääkaupungin uusin huomiokampanja: Seinäjoki yrittää kaapata joulupukin asumaan Pohjanmaalle

Ava­ruu­den pää­kau­pun­gin uusin huo­mio­kam­pan­ja: Sei­nä­jo­ki yrittää kaapata jou­lu­pu­kin asumaan Poh­jan­maal­le

07.11.2019 11:40
Lasirakentamisen suosio majoitusalalla jatkuu: hotelli remontoi sviiteistään lasiseinäisiä ja -kattoisia Kittilän Levillä

La­si­ra­ken­ta­mi­sen suosio ma­joi­tus­alal­la jatkuu: hotelli re­mon­toi svii­teis­tään la­si­sei­näi­siä ja -kat­toi­sia Kit­ti­län Levillä

06.11.2019 09:04
Kaivosteollisuus ja matkailu talouskasvun moottoreina – Lapin suurituloisimpien kärki tulee matkailualalta

Kai­vos­teol­li­suus ja mat­kai­lu ta­lous­kas­vun moot­to­rei­na – Lapin suu­ri­tu­loi­sim­pien kärki tulee mat­kai­lu­alal­ta

04.11.2019 18:11
Pieni lentovero ei ole katastrofi - kasvavaa elinkeinoa ei kannata  tappaa
Pääkirjoitus

Pieni len­to­ve­ro ei ole ka­tast­ro­fi - kas­va­vaa elin­kei­noa ei kannata tappaa

01.11.2019 21:31
Sambaa hankien keskellä ja kihlajaismatka poliisiautossa – katso lukijoiden hienoja kuvia Lapin napapiireiltä

Sambaa hankien kes­kel­lä ja kih­la­jais­mat­ka po­lii­si­au­tos­sa – katso lu­ki­joi­den hienoja kuvia Lapin na­pa­pii­reil­tä

01.11.2019 20:35
Koko Lappi voi kehittyä luksusmatkailun helmenä

Koko Lappi voi ke­hit­tyä luk­sus­mat­kai­lun helmenä

01.11.2019 20:10
Pääkkönen antaisi Nangun sataman olla luksuskeskuksen vierellä: "Satamahan tuo kesäelämää"

Pääk­kö­nen antaisi Nangun sataman olla luk­sus­kes­kuk­sen vie­rel­lä: "Sa­ta­ma­han tuo ke­säe­lä­mää"

01.11.2019 20:08
Anna Lumikivi ja Lapin äidin kehtolaulu

Anna Lu­mi­ki­vi ja Lapin äidin keh­to­lau­lu

01.11.2019 18:18
Inarijärven risteilyihin ei enää sisälly rantautuminen Ukonsaarelle – päätös syntyi, kun keskustelu Ukonsaaren käytöstä alkoi

Ina­ri­jär­ven ris­tei­lyi­hin ei enää sisälly ran­tau­tu­mi­nen Ukon­saa­rel­le – päätös syntyi, kun kes­kus­te­lu Ukon­saa­ren käy­tös­tä alkoi

01.11.2019 09:02
Rovaniemen uusi terminaali avattiin: Kotoista Lappi-tunnelmaa ja runsaasti luonnonvaloa

Ro­va­nie­men uusi ter­mi­naa­li avat­tiin: Ko­tois­ta Lap­pi-tun­nel­maa ja run­saas­ti luon­non­va­loa

31.10.2019 16:19
Tjäreborgin ostanut liikemies ei perusta hotelleja Lappiin: "Se on luonnollisesti kiinnostava, mutta se on hyvin kausiluontoinen"

Tjä­re­bor­gin ostanut lii­ke­mies ei perusta ho­tel­le­ja Lap­piin: "Se on luon­nol­li­ses­ti kiin­nos­ta­va, mutta se on hyvin kau­si­luon­toi­nen"

31.10.2019 13:52
Rovaniemeläisen Juhani Henrikssonin kalastussarja esittelee tänä vuonna nuotanvetoa napapiirillä

Ro­va­nie­me­läi­sen Juhani Hen­riks­so­nin ka­las­tus­sar­ja esit­te­lee tänä vuonna nuo­tan­ve­toa na­pa­pii­ril­lä

30.10.2019 16:40