Lapin matkailu
Viimeisin 24 tuntia
EMBARGO MA Pyörämatkailu tekee tuloaan Lappiin

EMBARGO MA Pyö­rä­mat­kai­lu tekee tuloaan Lappiin

07:30
Retkeilyn suosio on saanut myös lapsiperheet vaeltamaan – "Aikuiset haluavat pehmeitä seikkailuja", sanoo matkailututkija

Ret­kei­lyn suosio on saanut myös lap­si­per­heet va­el­ta­maan – "Ai­kui­set ha­lu­a­vat peh­mei­tä seik­kai­lu­ja", sanoo mat­kai­lu­tut­ki­ja

06:00
Viikko
Eteläafrikkalaisen työntekijän saaminen Lappiin vei viisi kuukautta ja vaati pinon paperitöitä – "On erikoista, että viranomaiset osallistuvat rekrytointiin"

E­te­lä­af­rik­ka­lai­sen työn­te­ki­jän saa­mi­nen Lappiin vei viisi kuu­kaut­ta ja vaati pinon pa­pe­ri­töi­tä – "On e­ri­kois­ta, että vi­ran­o­mai­set o­sal­lis­tu­vat rek­ry­toin­tiin"

14.09.2019 07:20
Saunamaailma Jerisjärven rannalle

Sau­na­maa­il­ma Je­ris­jär­ven ran­nal­le

13.09.2019 15:09
Rovaniemeläisyritys avaa maailman pohjoisimman hotellin Pohjoisnavalle – Amerikkalaismediat innostuivat eksoottisista "sadan tonnin öistä", Janne Honkasen puhelin soi nyt koko ajan

Ro­va­nie­me­läis­y­ri­tys avaa maa­il­man poh­joi­sim­man ho­tel­lin Poh­jois­na­val­le – A­me­rik­ka­lais­me­di­at in­nos­tui­vat ek­soot­ti­sis­ta "sadan tonnin öistä", Janne Hon­ka­sen puhelin soi nyt koko ajan

13.09.2019 14:50
Majoitusneliöitä reippaasti lisää Meri-Lappiin - alueen kasvava matkailu ja tehdashanke lisäävät alueen vetovoimaa

Ma­joi­tus­ne­li­öi­tä reip­paas­ti lisää Me­ri-Lap­piin - alueen kasvava mat­kai­lu ja teh­das­han­ke li­sää­vät alueen ve­to­voi­maa

13.09.2019 11:54
Vapaaehtoinen turistimaksu voisi olla jopa Lapin matkailun kilpailuvaltti – Matkailualan etujärjestöltä täystyrmäys turistiverolle

Va­paa­eh­toi­nen tu­ris­ti­mak­su voisi olla jopa Lapin mat­kai­lun kil­pai­lu­valt­ti – Mat­kai­lu­a­lan e­tu­jär­jes­töl­tä täys­tyr­mäys tu­ris­ti­ve­rol­le

13.09.2019 07:30
Cape East tähtää Lapin markkinoille - 1300 varausta vuorokaudessa

Cape East tähtää Lapin mark­ki­noil­le - 1300 va­raus­ta vuo­ro­kau­des­sa

12.09.2019 17:06
Bollywoodin vuoden odotetuinta elokuvaa kuvattiin Lapissa –  trailerilla jo 63 miljoonaa katsojaa, supermenestys voi poikia kasvua Lapin matkailuun

Bol­ly­woo­din vuoden o­do­te­tuin­ta e­lo­ku­vaa ku­vat­tiin Lapissa –  trai­le­ril­la jo 63 mil­joo­naa kat­so­jaa, su­per­me­nes­tys voi poikia kasvua Lapin mat­kai­luun

11.09.2019 09:11
Kuukausi
Äkkibrexit toisi ruuhkat Lapin lentokentille – brittien EU-ero ei heti näy matkailun suosiossa, mutta saattaa laittaa kukkaronnyörit tiukalle lomakohteessa

Äk­kib­re­xit toisi ruuhkat Lapin len­to­ken­til­le – brit­tien EU-ero ei heti näy mat­kai­lun suo­si­os­sa, mutta saattaa laittaa kuk­ka­ron­nyö­rit tiu­kal­le lo­ma­koh­tees­sa

06.09.2019 07:00
Inarin luksushotellin rahoitus varmistuu, tontti löytyy Juutuanjoen varrelta

Inarin luk­sus­ho­tel­lin ra­hoi­tus var­mis­tuu, tontti löytyy Juu­tu­an­jo­en var­rel­ta

05.09.2019 12:16
Kyttyrälohien pelätään pilaavan atlantinlohen kutuvedet – Tenolle ei tullutkaan tittejä odotettua määrää, Näätämölläkään ei suuresti hurrata

Kyt­ty­rä­lo­hien pe­lä­tään pi­laa­van at­lan­tin­lo­hen ku­tu­ve­det – Tenolle ei tul­lut­kaan tittejä o­do­tet­tu­a määrää, Nää­tä­möl­lä­kään ei suu­res­ti hurrata

31.08.2019 09:19
Rovaniemen yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia viime vuoden heinäkuusta, Airbnb laski ensimmäisen kerran

Ro­va­nie­men yö­py­mi­set li­sään­tyi­vät kaksi pro­sent­ti­a viime vuoden hei­nä­kuus­ta, Airbnb laski en­sim­mäi­sen kerran

29.08.2019 13:57
IL: Saariselän iglukeisari Juhani Eiramo rakentaa miljoonatuella lasi-iglukylän Utsjoelle

IL: Saa­ri­se­län ig­lu­kei­sa­ri Juhani Eiramo ra­ken­taa mil­joo­na­tu­el­la la­si-ig­lu­ky­län Uts­jo­el­le

26.08.2019 13:02
Inarin kirkonkylälle suunnitellaan luksushotellia: 41 huonetta, iso ravintola ja kylpylä – omistajat aloittivat toiminnan Ylläkseltä

Inarin kir­kon­ky­läl­le suun­ni­tel­laan luk­sus­ho­tel­li­a: 41 huo­net­ta, iso ra­vin­to­la ja kylpylä – o­mis­ta­jat a­loit­ti­vat toi­min­nan Yl­läk­sel­tä

26.08.2019 12:59
Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa käy jo puoli miljoonaa matkailijaa vuodessa – Tunturi-Lapin matkailusta halutaan ympärivuotista, mutta kuinka volyymi kasvaa kestävästi?

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa käy jo puoli mil­joo­naa mat­kai­li­jaa vuo­des­sa – Tun­tu­ri-La­pin mat­kai­lus­ta ha­lu­taan ym­pä­ri­vuo­tis­ta, mutta kuinka volyymi kasvaa kes­tä­väs­ti?

24.08.2019 07:30
Tilaajille
Matkailusesonki venyy kohti talvea Enontekiöllä – "Emme halua Kilpisjärvelle massaturismia"

Mat­kai­lu­se­son­ki venyy kohti talvea E­non­te­ki­öl­lä – "Emme halua Kil­pis­jär­vel­le mas­sa­tu­ris­mi­a"

24.08.2019 07:30
Jänkhälle houkuttelee muukin kuin pelkkä jytinä, maisemat ja iltojen hytinä

Jänk­häl­le hou­kut­te­lee muukin kuin pelkkä jytinä, mai­se­mat ja iltojen hytinä

16.08.2019 20:39
Vanhemmat
Metsähallitus purkaa lintutorneista lahoimmat, muutama on annettu toisten hoitoon – katso video lintutornilta

Met­sä­hal­li­tus purkaa lin­tu­tor­neis­ta la­hoim­mat, muutama on annettu toisten hoitoon – katso video lin­tu­tor­nil­ta

30.07.2019 07:00

Lapin ke­sä­mat­kai­lu on li­sään­ty­nyt tänä vuonna – ul­ko­maa­lais­ten yö­py­mi­si­ä 9,9 pro­sent­ti­a enemmän

26.07.2019 10:49