Lapin lentoasemat
Lapin vetovoima yhä vahva, reittilentojen lisäys paikkasi tilauslentojen pudotuksen Lapin lentokentillä

Lapin ve­to­voi­ma yhä vahva, reit­ti­len­to­jen lisäys paik­ka­si ti­laus­len­to­jen pu­do­tuk­sen Lapin len­to­ken­til­lä

10.01.2020 11:04
Kittilässä terminaalin läpi virtaa muutamassa tunnissa enemmän matkustajia kuin kesäkuussa yhteensä – lentomatkustajien määrä nousee Lapissa huippuunsa jouluaaton alla

Kit­ti­läs­sä ter­mi­naa­lin läpi virtaa muu­ta­mas­sa tun­nis­sa enemmän mat­kus­ta­jia kuin ke­sä­kuus­sa yh­teen­sä – len­to­mat­kus­ta­jien määrä nousee Lapissa huip­puun­sa jou­lu­aa­ton alla

12.12.2019 07:30
Tilaajille
Lappiin tulevien charter-lentojen määrä tippuu, suurin pudotus todennäköisesti Rovaniemellä

Lappiin tu­le­vien char­ter-len­to­jen määrä tippuu, suurin pudotus to­den­nä­köi­ses­ti Ro­va­nie­mel­lä

13.11.2019 13:43
Rovaniemen uusi terminaali avattiin: Kotoista Lappi-tunnelmaa ja runsaasti luonnonvaloa

Ro­va­nie­men uusi ter­mi­naa­li avat­tiin: Ko­tois­ta Lap­pi-tun­nel­maa ja run­saas­ti luon­non­va­loa

31.10.2019 16:19

Lapin len­to­ase­mil­le hii­li­neut­raa­liu­des­ta kan­sain­vä­li­nen il­mas­to­ser­ti­fi­kaat­ti

16.10.2019 10:57
Lapista lennetään talvikuukausina suoria reittivuoroja Euroopan suurkaupunkeihin – halpalentojakin on tarjolla

Lapista len­ne­tään tal­vi­kuu­kau­si­na suoria reit­ti­vuo­ro­ja Eu­roo­pan suur­kau­pun­kei­hin – hal­pa­len­to­ja­kin on tar­jol­la

23.09.2019 07:30
Tilaajille