Lapin Kuntoutus Oy
Kelakymppi on ensisijaisen tärkeä kuntoutujille – ”Kiitos kuntoutuksen jaksan paremmin kotona ja olen aktiivisempi”
Mainos Lapin Kuntoutus Oy

Ke­la­kymp­pi on en­si­si­jai­sen tärkeä kun­tou­tu­jil­le – ”Kiitos kun­tou­tuk­sen jaksan pa­rem­min kotona ja olen ak­tii­vi­sem­pi”

10.12.2018 06:00
Lapin Kuntoutuksessa tulija otetaan ilolla ja halauksin vastaan – ”Ruoka on herkullista ja henkilökunta mitä mahtavin”
Mainos Lapin Kuntoutus Oy

Lapin Kun­tou­tuk­ses­sa tulija otetaan ilolla ja ha­lauk­sin vastaan – ”Ruoka on her­kul­lis­ta ja hen­ki­lö­kun­ta mitä mah­ta­vin”

06.12.2018 06:00